vrijdag 22 februari 2013

Tweede Kamer | Weg met Weigerambtenaar


Het afschaffen van de weigerambtenaar is een flinke stap dichterbij gekomen, nu het wetsvoorstel van D66-Kamerleden Gerard Schouw en Pia Dijkstra klaar is voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

Het kabinet schaarde zich eerder al achter het voorstel van D66, het afschaffen van de gewetensbezwaarde ambtenaar staat ook in het regeer- akkoord. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting dit jaar nog door zowel de Tweede als Eerste Kamer.

Ondanks dat het huwelijk al in 2001 is opengesteld, is het nog steeds mogelijk dat een ambtenaar van de burgerlijke stand vanwege persoon- lijke bezwaren weigert om het homohuwelijk te sluiten. De D66-wet maakt hier een einde aan. Schouw: "Een van de belangrijkste principes van onze rechtsstaat is dat iedereen gelijk is voor de wet. Het is dan ook niet acceptabel dat er nog steeds gemeenten zijn waar het is toegestaan om te weigeren een huwelijk van paren va gelijk geslacht te sluiten. Met deze wet wordt dit nu onmogelijk gemaakt en is iedereen echt gelijk voor de wet."

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het 'Roze Stembusakkoord' dat op 3 september 2012 ondertekend is door een ruime meerderheid van D66, VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS. In dit akkoord spraken de partijen af om vijf kwesties op het gebied van emancipatie zo snel mogelijk te regelen. Het gaat behalve om het afschaffen van de gewetensbezwaarde ambtenaar om voorlichting op scholen over seksualiteit en seksuele diversiteit, lesbisch ouderschap, erkenning van genderidentiteit en het afschaffen van de enkele feit-constructie. Het streven is deze zaken voor het eind van het jaar geregeld te hebben.

De christelijke partijen zijn geen voorstander van de wet en zijn van mening dat een ambtenaar van de burgerlijke stand gewetensbezwaren mag hebben. Pia Dijkstra: "Uiteraard mag een ieder gewetensbezwaren hebben. Maar indien je bezwaar hebt om een huwelijk tussen twee mannen of vrouwen te sluiten moet je niet de keuze maken om ambtenaar van de burgerlijke stand te worden. In die functie is neutraliteit een groot goed en hoor je de wet uit te voeren."

bron: GayKrant.nl