zondag 17 februari 2013

COC: Maak aanpak Discriminatie prioriteit politie


COC Nederland vraagt minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) om de aanpak van discriminatie te benoemen tot een van de prioriteiten van politie en Openbaar Ministerie. Het verzoek is neergelegd in een brief die COC-voorzitter Tanja Ineke vrijdag, namens tal van LHBT-organisaties, aan de minister stuurde.

Ineke verwijst in haar brief naar recente incidenten waarbij de veiligheid van LHBT's ernstig in het geding was. Zo blijkt onlangs een homopaar te zijn weggepest uit Amsterdam-west. Het restaurant dat zij uitbaten wordt nog steeds belaagd door homofobe jongeren. Vorig jaar werd de jonge homoseksuele danser Mathijs Beugelink tijdens het carnaval in Tilburg zo ernstig in elkaar geslagen dat hij gedeeltelijk verlamd raakte.

Volgens onderzoek van de Rijksoverheid krijgen zeven op de tien LHBT's te maken met discriminerend fysiek of verbaal geweld. Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat 37 procent van de transgenders zich niet veilig voelt in de eigen woonomgeving en dat 21 procent van de homoseksuelen zich de laatste jaren onveiliger is gaan voelen.

"We weten dat de veiligheid van LHBT's minister Opstelten na aan het hart ligt", zegt COC-voorzitter Ineke. "Daarom roepen we hem op om de bestrijding van discriminatie nu ook officieel tot prioriteit te benoemen".

De belangenorganisatie dringt in haar brief verder aan op een landelijke uitrol van 'Roze in Blauw': eenheden binnen de politie die zich specifiek bezighouden met bestrijding van anti-LHBT geweld en discriminatie. Ook wil het COC een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld en pleit de organisatie voor bijzondere aandacht voor de bestrijding van geweld tegen transgenders en lesbische en biseksuele vrouwen.

De oproep aan de minister van Veiligheid & Justitie wordt ondersteund door Transgender Netwerk Nederland, de LesBische Alliantie/Stichting OndersteBoven, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, LCC Plus Organisaties (de christelijke LHBT-beweging), Stichting Vrienden van de Gay Krant en kenniscentrum MOVISIE.

Het COC roept slachtoffers van anti-LHBT geweld op om altijd aangifte te doen.
Dat kan bijvoorbeeld op de volgende websites:  HateCrimes  of:  Discriminatie

bron: GaySite.nl