zaterdag 26 januari 2013

Excuses Facebook voor verwijderen Homofoto ‼

Facebook heeft zich deze week verontschuldigd bij een gebruiker omdat ze hem onterecht hadden beschuldigd van het plaatsen van een 'aanstootgevende foto'. Op de afbeelding is een homopaar te zien dat op punt staat in het huwelijk te treden. Het populaire sociale netwerk blokkeerde tevens de pagina van de man. 

Murray Lipp heeft een pagina op Facebook met de titel 'Gay Marriage USA'. Op zijn pagina plaatst hij regelmatig nieuwtjes over dit onderwerp, soms vergezeld van een foto. Volgens Lipp is het al vaker gebeurd dat een foto van zijn pagina werd verwijderd met de mededeling dat de foto aanstootgevend zou zijn. Het was echter de eerste keer dat hem ook de toegang tot Facebook werd ontzegd.     

Nadat er eerder deze week een bericht in een Britse krant verscheen over het voorval heeft Facebook direct actie ondernomen. De foto is teruggeplaatst en de pagina is weer vrijgegeven. Murray Lipp heeft een bericht ontvangen met de verontschuldigingen. "De inhoud van de foto is niet tegen onze richtlijnen en is dus abusievelijk verwijderd. Onze medewerkers krijgen duizenden foto's per dag onder ogen en maken wel eens een fout. Onze verontschuldigingen", aldus de mail van Facebook.

bron: GaySite.nl
     

          

Franse Homo's opnieuw de straat op


Morgen, zondag 27 januari, zullen vele duizenden HoLeBi's en hun vrienden opnieuw in Parijs de straat opgaan om steun te betuigen aan de regeringsplannen om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht.

Twee weken terug was er een tegendemonstratie van Conservatieven, Katholieken, Moslims en Neo-Fascisten die tegen de voorstellen van president Hollande zijn.

Nu roepen alle homobewegingen in Frankrijk iedereen op om hun solidariteit te tonen.

Komende week zal naar verwachting de Assemblée Nationale zich buigen over de plannen tot openstelling.

bron: GayKrant.nl


Ook Belgische HoLebi-jongeren betogen voor Frans Homohuwelijk in Parijs

De Belgische HoLebi-jongeren organisaties 'Wel Jong Niet Hetero' en 'CHEFF' trekken aanstaande zondag gezamelijk naar Parijs om te betogen voor de openstelling van het homohuwelijk in Frankrijk.

Op 13 januari kwamen maar liefst 350.000 mensen de straat op om zich te verzetten tegen de openstelling van het huwelijks - en adoptierecht voor  HoLebi's. Een wetsvoorstel van de Franse president Hollande zorgt ervoor dat het toekennen van deze rechten aan HoLebi's voor hen akelig dichtbij komt.

Zowel in binnen- als buitenland heeft het land van vrijheid, gelijkheid en broederschap af te rekenen met heel wat protest tegen de plannen van de regering. Hollande houdt voet bij stuk en zet door. Toch roept de Franse LGBT-beweging op om aanstaande zondag nogmaals te verenigen als reactie op die massale tegenbetoging. 'Wel Jong Niet Hetero' toont zich samen met haar Waalse tegenhanger, 'CHEFF', solidair en trekt mee de straat op 'Pour L'Égalité'.

"Het is bijna surreëel," zeg Michiel Vanackere, woordvoerder van 'Wel Jong Niet Hetero'. "Had ik een vijftiental kilometer verder gewoond van mijn thuisbasis Kortrijk dan zou ik tot op vandaag niet met mijn vriend kunnen trouwen, laat staan kinderen adopteren." Dat niet iedereen zich kan vinden in het homohuwelijk valt nog ergens te begrijpen, maar dat in een westers land als Frankrijk er daadwerkelijk meer dan 350.000 op de been werden gebracht tart ieders verbeelding. "Zelfs homo's en hetero's die al dat activisme en de bewegingsgedachte vaak overbodig vinden, reageerden diep verontwaardigd," vult Michiel aan.

Waarom dan toch betogen?
Hollande liet al weten zijn plannen verder te zetten, het huwelijk komt er. Waarschijnlijk worden de wetten nog eind deze maand gestemd. "En toch blijft op straat komen heel belangrijk", aldus Michiel. "We hebben vaak de gewoonte om ons te verstoppen achter wetten, maar die zijn - en België is daar een goed voorbeeld van - niet steeds representatief voor een soms heersende mentaliteit. Als bepaalde groepen zich agressief en kwetsend uitlaten, moeten we blijven reageren en duidelijk maken dat we dat gedrag of die uitspraken gewoon niet pikken, ook al staat de wet op dat moment aan onze kant," verklaart hij nog.

Bepaalde geloofsinstituten hypocriet en ware 'Pain in the Ass'
Ondermeer de paus riep in zijn nieuwjaarstoespraak op tot blijvend verzet. Hij sprak van een bedreiging voor de mensheid zowaar zelfs de wereldvrede. "Instituten als de katholieke kerk - maar tevens die van andere geloofsgemeenschappen - zijn niet enkel voor ons maar ook voor heel wat gelovigen zelf een doorn in het oog", aldus Michiel. "Een instituut dat qua aandeel homoseksuelen het gemiddelde van 1 op 10 ver over- stijgt zou beter stoppen met die hypocrisie, afstand nemen van de ivoren toren waar ze in leven en zich gedragen naar de realiteit."

"Voor ons is het simpel", concludeert Michiel, "ieder land dat weigert het homohuwelijk in te voeren maakt zich schuldig aan discriminatie en schendt daarmee bepaalde mensenrechtenverdragen die ze zelf met grote tamtam mee ondertekenden. Zondag is voor ons meer dan een beto- ging in en voor Frankrijk. We komen op straat tegen alle kortzichtige landen waar HoLeBi's anno 2013 nog gediscrimineerd worden. De overgrote meerderheid dus."

bron: GayLive.be
                                  

Uitgaanstip | Club Vonk - 's-Hertogenbosch

Voor meer Informatie over Café 'Deze Heeren':   KLIK HIER

bron: Club Vonk - Cees en Liek
                             

Jongeren nog altijd Homo-Negatief


Jongeren hebben helaas nog altijd een overwegend homonegatieve houding. Dat blijkt uit een onderzoek van EduDivers naar de sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit die jongeren en homo- en lesbische volwassenen ervaren.

Van de middelbare scholieren wil 32% in de pauze niet naast een homoseksuele klasgenoot zitten. 67% houdt afstand van homoseksuele medeleerlingen of voelt zich onzeker over het contact. En slechts 34% vindt homoseksualiteit "een natuurlijke seksuele oriëntatie". Daarnaast maken de opmerkingen van de scholieren glashelder dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot grote weerstand leidt onder pubers.

Tegelijkertijd blijkt dat jongeren in de open vragen niet veel verder komen dan de typeringen 'verwijfd' of 'manwijf'. De uitgebreide variatie in stereotyperingen die volwassen homo's en lesbiennes benoemen leven niet onder de leerlingen. Dit suggereert dat voorlichting en emancipatiebeleid voor jongeren niet gericht moet zijn op het ontkrachten van dergelijke stereotypen, maar juist op tolerantie in bredere zin. Het in voorlichting stilstaan bij alle mogelijke vooroordelen kan er juist voor zorgen dat jongeren deze stereotypen gaan ervaren in plaats van frustratietolerantie opbouwen en om leren gaan met mensen die dingen anders doen dan zij 'normaal' vinden. Kinderen die anders zijn dan de norm is, moeten leren hoe ze dit op een goede manier kunnen uiten. Zodat al deze kinderen sociaal sterke, empathische, volwassenen worden.

EduDivers heeft samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID campagne ontwikkeld. MijnID staat voor 'Mijn Identiteit', een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Middels deze campagne worden op scholen MijnID-ambassadeurs geworven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat waarin ieder kind zichzelf kan zijn.

Dankmeijer van EduDivers: "Niet alleen 'mietje' of 'pot', maar ook 'homo' en 'lesbo' worden gebruikt om te schelden. Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als 'abnormaal'. Juist dan moet de school er alle energie insteken om te zorgen dat deze kinderen leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. Want, als iedereen 'gedwongen' wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen."

Dankmeijer: "De resultaten zijn verrassend. Het huidige emancipatiebeleid en de voorlichting moeten bijgesteld worden."

bron: GayKrant.nl / COC Nederland


Jongeren blijven Homo-Negatief

Jongeren hebben nog altijd een overwegend homonegatieve houding. Dat blijkt uit een onderzoek van EduDivers naar de sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit die jongeren en homo- en lesbische volwassenen ervaren.

Uit het onderzoek blijkt dat van de middelbare scholieren 32 procent in de pauze niet naast een homoseksuele klasgenoot wil zitten. 67 procent houdt afstand van homoseksuele medeleerlingen of voelt zich onzeker over het contact. En slechts 34 procent vindt homoseksualiteit 'een natuurlijke seksuele gerichtheid'. Daarnaast maken de opmerkingen van de scholieren glashelder dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot grote weerstand leidt onder pubers

"Niet alleen 'mietje' of 'pot', maar ook 'homo' en 'lesbo' worden gebruikt om te schelden", zegt EduDivers-medewerker Peter Dankmeijer. “Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als 'abnormaal'.

Volgens Dankmeijer moeten scholen er juist dan alle energie insteken om te zorgen dat scholieren leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. "Want, als iedereen 'gedwongen' wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen", stelt Dankmeijer. "De resultaten zijn verrassend. Het huidige emancipatiebeleid en de voorlichting moeten bijgesteld worden."

EduDivers heeft samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID-campagne ontwikkeld. MijnID staat voor 'Mijn Identiteit', een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Middels deze campagne worden op scholen geworven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat waarin ieder kind zichzelf kan zijn. COC organiseert door heel het land voorlichtingslessen over seksuele diversiteit.

bronnen: Gay.nl / COC Nederland
                         

Brusselse Politie krijgt opleidingen tegen Homofobie


Voor het derde jaar op rij organiseert Brussel een opleiding voor politieagenten omtrent homofobie. Tijdens de opleiding leren politiemensen omgaan met slachtoffers van homo- en transfoob geweld en het correct registreren en behandelen van homofobe klachten. Dat meldt initiatiefnemer Bruno De Lille, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen, vandaag.

"De politie of hulpdiensten zijn vaak de eersten die in contact komen met de slachtoffers na het geweld en net daarom is hun kennis en ervaring op dit vlak zo belangrijk. Iemand opvangen die net werd aangevallen om wie hij of zij is, is immers niet eenvoudig ", benadrukt Bruno De Lille.

De Brusselse politiezones kregen in 2011 een eerste informatiesessie rond dit thema. In 2012 werden er bijkomende sessies georganiseerd. Op vraag van de Brusselse politie zelf worden deze informatiesessies in 2013 en 2014 uitgebreid naar 4 vormingen per jaar van telkens 1 dag. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) en het Rainbowhouse organiseren deze gespecialiseerde opleidingen in samenwerking met de Rainbowcops. Het volgen van de opleidingen is op vrijwillige basis.

De opleiding is bestemd voor de politiemensen die als eersten in contact komen met de slachtoffers van homo- en transfoob geweld. Dat kan aan het onthaal zijn, bij de slachtofferhulp maar ook tijdens interventies op straat.

De focus ligt telkens op de homo- of transfobe daad op zich, niet op het slachtoffer. Niet enkel HoLeBi's of transgenders kunnen dus slachtoffer zijn, maar evengoed heteroseksuele mensen die bijvoorbeeld verkleed zijn zoals bij de recente verkrachting van de HUB-student.

Het programma van de opleidingen is dan ook gevarieerd. Er worden bijvoorbeeld richtvragen meegegeven voor tijdens een eerste verhoor. Tijdens een rollenspel leren de agenten adequaat te reageren en wisselen ze ook ervaringen uit.

Men besteedt ook aandacht aan transgenders. Het onderscheid vrouw / man is complexer voor transgenders. "Het is voor de politie niet altijd even evident om te weten hoe ze die personen moeten aanspreken. Ze krijgen een aantal tips om de sociale omgang met de transgenders respectvol te laten verlopen", aldus de staatssecretaris.

bron: GayLive.be
                   

Harry Derksen nieuwe voorzitter COC Haaglanden


COC Haaglanden heeft een nieuwe voorzitter. De leden van de vereniging hebben donderdagavond 24 januari Harry Derksen gekozen tot nieuwe voorzitter van het bestuur. Derksen is werkzaam bij een organisatie die toezicht houdt op woningcorporaties. De COC-leden namen afscheid van Wim Rueck, die de afgelopen jaren COC Haaglanden heeft geleid. Onder zijn voorzitterschap vonden in Den Haag de Roze Zaterdag, de ILGA-Europe conferentie en The Hague Pride plaats.

De nieuwe voorzitter wil leden meer betrekken bij de vereniging, onder meer door een laagdrempelig dagcafé. Hij wil de regiogemeen- ten 'doordringen van het belang van het COC voor hun inwoners'. Er werd ook een nieuw bestuurslid gekozen. Marieke de Wit heeft een communicatieachtergrond en gaat werken aan de zichtbaarheid van het COC: 'Wij organiseren hier zo veel leuke en interessante activiteiten voor heel Haaglanden'.

'Ik ga ervoor zorgen dat iedereen weet wat wij hier doen en welke belangrijke rol wij spelen als het gaat om maatschappelijk werk en voor- lichting op scholen.' Er wordt nog gezocht naar een nieuwe penningmeester. COC Haaglanden werkt voor de LHBT-doelgroep in de negen gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).

bron: Gay.blog.nl
  

Dolly Bellefleur in Tour des Troubadours Haarlem


Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2013 beleeft Haarlem het Lennaert Nijgh Festival. Dan eert de Spaarnestad haar grote tekstdichter, liedjesschrijver, poëet en stadschroniqueur, met concerten, exposities, films en een Tour des Troubadours door de binnenstad.

Een van de deelnemende artiesten op zondag is Dolly Bellefleur. Samen met pianist Kees van Zantwijk treedt zij op in de Waag. Tickets en passe-partouts zijn te krijgen bij de Philharmonie voor de verzamelplek 'Rosenstock Huessy Huis'. De tocht voert langs drie locaties, waar zes verschillende artiesten en hun begeleiders optreden.

Dolly zingt onder andere de beroemde song 'Ik doe wat ik doe', een hit van zus Astrid Nijgh. In januari zou Lennaert Nijgh 68 zijn geworden: in november 2012 was het tien jaar geleden dat hij stierf. Stichting de Brugmakers zet een gevarieerd programma voor jong en oud neer, in samenwerking met vele muzikanten die Lennaert dankbaar zijn voor wat hij naliet.

bron: Gay.blog.nl
                    

Eerbetoon Homokoor Manoevre bij Web Video Top 40

Het Amsterdamse homokoor Manuoevre brengt dinsdagavond 29 januari 2013 een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Russische zanger Eduard Khil. Ze brengen het lied 'Trololo': 25 jaar nadat de zanger dit lied op de Russische TV vertolkte, werd hij een internet- beroemdheid.

'Meezingen is onvermijdelijk', aldus de aankondiging. Het optreden maakt onderdeel uit van de 'Wereldwijde Webvideo Top 40 van 2012' van Upload Cinema in de Stadsschouwburg, met de 40 onvergetelijkste internetfilmpjes van vorig jaar.

Beroemd werd de Koreaanse paardendans 'Gangnam Style' van PSY (klik hier voor filmpje), maar er waren er meer. Traditioneel begint Upload Cinema het nieuwe jaar in de Stadsschouwburg met een overzicht van de mooiste, grappigste en meest spraakmakende internetvideo's van vorig jaar; dit keer internationaler dan ooit. Onder 'the best of the rest', filmpjes die de top-40 net niet haalden, zit onder meer het hilarische 'Gay Men Will Marry Your Girlfriends' (klik hier voor filmpje).

bronnen: Gay.blog.nl / YouTube

    
  
                               

Belgische vrouw verkoopt kind aan 'Frans Homostel' ‼


Een Belgische vrouw heeft haar baby in december voor 5000 euro verkocht aan een Frans homostel. De draagmoeder liet zich kunstmatig insemineren met het zaad van een van de twee mannen en beviel in Parijs van een jongen.

In België bestaat geen specifieke wetgeving over draagmoederschap. In Frankrijk is het verboden. Bovendien mogen homostellen in Frankrijk geen kinderen adopteren. Daarom zoeken ze vaak in België naar een draagmoeder. De vrouw is in België niet vervolgd. Het Franse homostel riskeert wel een gevangenisstraf.

bron: Volkskrant.nl
   

Homostel riskeert celstraf met Adoptie

Een vrouw uit het Belgische Henegouwen heeft haar baby in december 2012 voor 5.000 euro verkocht aan een Frans homostel. Volgens de Belgische media had de vrouw zich kunstmatig laten bevruchten met het zaad van een van de mannen.
In ons land is draagmoederschap met commerciële bijbedoelingen verboden maar in België zal de vrouw niet vervolgd worden, omdat bij onze zuiderburen geen specifieke wetgeving bestaat over draagmoederschap.

De vrouw, die ongeveer 20 jaar oud is, raakte bevriend met een homokoppel uit Frankrijk dat graag kinderen wilde en toonde zich bereid hen te helpen. Vorige maand beviel ze in Parijs van een jongetje. In ruil voor haar baby ontving ze 5.000 euro.

In België bestaat er geen specifieke wetgeving over draagmoederschap, terwijl draagmoederschap in Frankrijk verboden is. Bovendien mogen homokoppels in Frankrijk geen kinderen adopteren. Dit verbod kan overigens binnenkort worden opgeheven als het Franse parlement een wet aan neemt dat het homohuwelijk en de mogelijkheid van homoadoptie regelt.

Uit onderzoek van afgelopen week blijkt dat bijna twee derde van de Fransen voor legalisatie van het homohuwelijk is en bijna de helft voor de mogelijkheid dat homoparen kinderen adopteren.


bron: GaySite.nl
                                  

Rhode Island dichter bij Homo trouwrechten


De Amerikaanse staat Rhode Island heeft een grote stap voorwaarts gezet richting openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Het Huis van Afgevaardigden nam met 51 tegen 19 stemmen een voorstel hiertoe aan, nadat al eerder de betrokken commissie unaniem open- stelling had aanbevolen.

Openstelling is echter nog geen gelopen koers. De onafhankelijke gouverneur Lincoln Chafee verklaarde dat hij vindt dat openstelling iets is waarover het volk zich moet uitspreken en niet wettelijke vertegenwoordigers, daarmee de woede van de Democratische meerderheid op zijn hals halend.

In de Senaat van de staat is nog onduidelijk hoe de stemming zal uitvallen. Diverse hardliners hebben al te kennen gegeven veel moeite te hebben met openstelling.

Rhode Island is de kleinste staat van de VS met ruim 1 miljoen inwoners. Saillant is dat het zijn naam dankt aan de Nederlandse ontdekkings- reiziger Adriaen Block, die het gebied vanwege zijn roodkleurige klei Roodt Eilandt zou hebben genoemd.

bron: GayKrant.nl
                   

vrijdag 25 januari 2013

SVGK: Rutte geef Poetin gele kaart

De Stichting Vrienden van de Gay Krant, SVGK, is een online petitie gestart om het kabinet Rutte te verzoeken de Russische president Poetin bij zijn bezoek aan ons land in april een gele kaart te geven inzake zijn homofobe beleid.

Homo's in Rusland krijgen het steeds zwaarder. Vandaag zal het parlement, de Doema, besluiten dat publiciteit over homoseksualiteit strafbaar wordt, het leger kleineert homoseksuele rekruten.

Nederland heeft een reputatie op het gebied van homorechten. Het stelde - mede na een 16 jaar lange lobby van de SVGK - als eerste het burgerlijk huwelijk open voor paren van gelijk geslacht.

Daarom roept de SVGK de regering op om president Poetin er op te wijzen ook zijn homo- en lesbische inwoners met respect te behandelen en hun mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, te eerbiedigen.

Steun deze petitie en teken hem door HIER te klikken. Stuur dit bericht ook door aan al je vrienden, ook die op Facebook, Hyves of Twitter.

bron: GayKrant.nl


Russisch parlement stemt in met Anti-Homowet


De Russische Tweede Kamer, de Staatsdoema, heeft in de eerste lezing een wet die 'propaganda' voor homoseksualiteit in het bijzijn van jongeren strafbaar maakt, aangenomen. Een ruime meerderheid van 388 Kamerleden stemde voor. Er zullen nog twee stemmingen volgen, voordat de wet aan de Eerste Kamer wordt voorgelegd.

Personen die zich schuldig maken aan 'homopropaganda', kunnen door de wet een boete van 5000 roebel (124 euro) krijgen. Volksvertegenwoordigers moeten het tienvoudige betalen. Voor instellingen en organisaties geldt een boete van 500.000 roebel (12.400 euro). Een soortgelijke wet was al van kracht in negen Russische regio's, waaronder de stad Sint-Petersburg.

De Staatsdoema telt 450 leden, waarvan 238 zetels in handen zijn van Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin. Slechts 1 persoon stemde tegen. Jelena Mizoelina, hoofd van de commissie voor familie, vrouwen en kinderen, denkt dat de wet nog voor de zomer kan worden ingevoerd.

De politie arresteerde vrijdag 20 mensen die voor het parlement wilden protesteren tegen de wet. Naar verluidt waren de actievoerders van plan een 'kiss-in' te organiseren, een protest waarbij mannen elkaar zoenen, iets wat volgens de nieuwe wet een boete kan opleveren. Gelovige christenen zouden rotte eieren naar de activisten hebben gegooid. Dinsdag was er ook een protest waarbij voor- en tegenstanders met elkaar op de vuist gingen.
 
bron: Algemeen Dagblad
   
 
Arrestaties bij protest Homobeweging Rusland


De Russische politie heeft vrijdag bij het gebouw van de Staatsdoema in Moskou twintig homorechtenactivisten en militante orthodox-christenen opgepakt. In het gebouw sprak de Staatsdoema zijn steun uit voor een wet die 'homoseksuele propaganda' verbiedt.

De Staatsdoema schaarde zich met één stem tegen, één onthouding en 388 stemmen voor achter een wet die het verbiedt om minderjarigen van informatie te voorzien die wordt omschreven als 'propaganda van sodomie, lesbisch zijn, biseksualiteit en transgenderisme'. Openbare evenementen voor de rechten van homoseksuelen, zoals de Gay Pride, worden ook in de ban gedaan. Homo's die elkaar in het openbaar zoenen kunnen rekenen op een forse boete. Er volgen nog twee lezingen van de wet, waarna deze naar president Vladimir Poetin wordt gestuurd om te worden ondertekend.

Eerder op de dag verzamelden zich enkele tientallen betogers bij het gebouw van de Staatsdoema om tegen de wet te protesteren. Militante orthodox-christenen kwamen ook op de betoging af en vielen de demonstranten aan en bekogelden ze met eieren. De politie kwam weliswaar tussenbeide, maar arresteerde vooral de homorechtenactivisten.

Voorstanders van de wet menen dat minderjarigen moeten worden beschermd tegen 'homoseksuele propaganda', omdat jongeren niet in staat zijn deze informatie goed af te kunnen wegen. Bekende Russen en de Russisch-orthodoxe kerk juichen de nieuwe wet toe.

bron: FokNieuws.nl
                     

COC start Bob Angelo Fonds


Op zondag 27 januari lanceert COC Nederland het Bob Angelo Fonds voor acceptatie van lesbiennes, homo's, bi's en transgenders (LHBT's). Dat gebeurt tijdens COC's True Colors, een uitverkocht fundraisingevenement in Paradiso Amsterdam.

Het Bob Angelo Fonds gaat kleinschalige initiatieven stimuleren gericht op sociale acceptatie van LHBT's. Het gaat om activiteiten die LHBT's onderling (en hun bondgenoten) bij elkaar brengen om samen acceptatie te bevorderen. Volgens het COC geeft juist het samenbrengen van mensen het gevoel dat je er niet alleen voor staat en kunnen mensen samen de wereld veranderen.

Het nieuwe fonds gaat activiteiten financieren zoals bijvoorbeeld een bijzondere Gay-Straight Alliance-actie op school, een ontmoetingsavond voor roze asielzoekers, een toneelstuk voor roze ouderen of een Marokkaanse boot bij Gay Pride. Het is vernoemd naar de oprichter van het COC, Niek Engelschman alias Bob Angelo.

Voice-winnares Leona
De lancering vindt plaats tijdens COC's True Colors, een groot fundraising evenement voor het nieuwe fonds in Paradiso. Daar geeft onder meer Voice of Holland-winnares Leona Philippo een spetterend optreden en zingt musicalster Freek Bartels. De presentatie is in handen van Margreet Dolman. Veel medewerkers aan True Colors verlenen kosteloos of tegen gereduceerd tarief hun medewerking. De kaarten voor True Colors waren in mum van tijd uitverkocht.

Veelkleurige beweging
COC's True Colors is een ode aan al die organisaties die samen de veelkleurige Nederlandse LHBT-beweging vormen. Van de Gay Farmers tot de agenten van Roze in Blauw, van Transgender Netwerk Nederland tot Expreszo. Meer dan honderdvijftig daarvan zijn zondag in Paradiso vertegenwoordigd.

Tijdens True Colors reikt COC-voorzitter Tanja Ineke de Bob Angelo-penning uit aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie van LHBT's.

bron: Gay.nl
                  

Poolse Parlement wijst wet Homohuwelijk af


Het Poolse parlement heeft een wetsvoorstel dat het homohuwelijk mogelijk maakt, afgewezen. Een nipte meerderheid van 228 parlementsleden stemde tegen, 211 leden stemden voor. Dat meldden Poolse media vrijdag. Het wetsvoorstel kwam van het regerende conservatief-liberale Burgerplatform, de partij van minister-president Donald Tusk.

Ook twee andere voorstellen van de linkse oppositie haalden het niet. De partij van Tusk bleek zelf ook verdeeld. 45 partijleden stemden tegen.

De partijen die tegenstemden, vinden het homohuwelijk 'onnatuurlijk.' Vooral de conservatieve partij PiS uitte tijdens het debat over de wet felle kritiek; zij noemde het legaliseren van het homohuwelijk 'ongrondwettelijk.' Tusk hekelde dat standpunt en zei dat 'men homoseksuele relaties niet ter discussie kan stellen'.
 
bron: Algemeen Dagblad
               

Amnesty International: Kameroen martelt Homo's


Amnesty International luidt de noodklok over de leefsituatie voor homo's in het Afrikaanse Kameroen. Er zou sprake zijn van uitgebreide folterpraktijken door functionarissen van de overheid.

Homo's zijn al vogelvrij in Kameroen en staan bloot aan lynchpartijen. Maar ook wie er van wordt verdacht homo te zijn, kan slachtoffer worden. Mensenrechtenactivisten en journalisten worden onder het mom van 'verdachte homo' opgepakt. Ze staan dan bloot aan vernederende ondervragingen en folteringen in de gevangenis.

Zo verrichten gevangenisbewakers grof anaal onderzoek om te kunnen vaststellen of iemand homo is. Dergelijk onderzoek is al jarenlang terug door de World Medical Association veroordeeld als marteling.

A.I. heeft tientallen van zulke gevallen gerapporteerd, maar weet zeker dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Er wordt met een beschuldi- gende vinger gewezen naar de al 30 jaar aan de macht zijnde president Paul Biya die zijn politieke tegenstanders uit de weg probeert te ruimen.

bron: GayKrant.nl
       

D66 wil actie tegen Moskou


D66-Tweedekamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Pia Dijkstra roepen de ministers Timmermans en Bussemaker op stappen te onder- nemen tegen de omstreden Russische anti-homowet. Dit wetsvoorstel, dat morgen wordt behandeld in het Russische parlement, heeft als doel dat er in Rusland niet meer openlijk gesproken kan worden over homoseksualiteit.  

Sjoerdsma: "Dit wetsvoorstel druist in tegen de internationale mensenrechten, discrimineert lesbische vrouwen, homoseksuelen, transgenders en biseksuelen en is een grove schending van de vrijheid van meningsuiting."

D66 wil dat minister Timmermans en minister Bussemaker namens het kabinet de Russische ambassadeur ter verantwoording roept en dit aan- kaarten op Europees niveau.

Dijkstra: "De ministers moeten de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU, mevrouw Ashton, bewegen om een diplomatiek signaal af te geven richting Rusland en hiermee duidelijk maken dat de EU zich zorgen maakt over de vrijheid van menings- uiting en de toenemende discriminatie van deze groep."

bron: GayKrant.nl
    

donderdag 24 januari 2013

Metropolis | In de ban van de Penis

TV·TIP - Het TV-programma Metropolis neemt donderdag 24 januari piemels onder de loep: In de ban van de penis is te zien vanaf 21.00 uur op Nederland 3.

'Voor sommigen een bron van trots, voor anderen een aartsvijand', meldt de aankondiging: Metropolis bekijkt 'de man en zijn zaakje'. Mannen over de hele wereld vertellen waar ze trots op zijn of waarvoor ze zich schamen.

Zo gebruikt een 63-jarige schilder in Australië iets anders als verfkwast dan gebruikelijk, doet een Braziliaan vertwijfelde pogingen om zijn erectieprobleem te verhelpen en is een Nederlander zijn apparaat liever kwijt dan rijk.

Metropolis  –  Donderdag 24 januari 2015  –  Nederland 3  –  21.00 uur

bronnen: Gay.blog.nl / MetropolisTV.nl                                

Britse Regering lanceert Openstelling Huwelijk


Maria Miller, minister van Cultuur van het kabinet van premier Cameron, heeft vanmorgen in het Huis van Afgevaardigden wetsvoor- stellen ingediend die leiden tot openstelling van het burgerlijk huwelijk in Engeland en Wales.

De planning is dat er op 5 februari een debat over zal worden gevoerd en dat dan ook de stemming zal plaatsvinden. Kerken zullen geen toestemming krijgen burgerlijke huwelijken tussen paren van gelijk geslacht te mogen voltrekken, tenzij hun kerkleiding dit nadrukkelijk wil toestaan.

Premier Cameron verwacht dat het voorstel een meerderheid zal krijgen, ook al is de helft van zijn eigen partij tegen. Hij denkt dat het overgrote deel van de liberalen en socialisten voor zullen stemmen. Het burgerlijk huwelijk zou dan in 2015 kunnen opengaan.

bron: GayKrant.nl
                   

Eunice den Hoedt | Kill The Gays


COLUMN - Het einde van 2012 stond voor mij als bestuurslid Internationaal Beleid van COC Nederland in het teken van de verschillende gedaanten die het geloof kan aannemen. Van hartverscheurend tot hartverwarmend. En toevallig had dat in beide gevallen met Oeganda te maken.

In dat Afrikaanse land wordt sinds een paar jaar gewerkt aan een wetsvoorstel dat homoseksualiteit tot in het absurde criminaliseert. Het voorstel is nog niet door het parlement behandeld, maar heeft al wel meerdere keren op de agenda gestaan. De laatste versie - die afgelopen november verscheen - belooft niet alleen zwaardere straffen op 'tegennatuurlijke seksuele handelingen', ook het spreken over homoseksualiteit wordt verboden. Bovendien komt er een soort 'klikplicht', waardoor bijvoorbeeld ouders van homoseksuelen en transgenders strafbaar zijn als ze hun kind niet aangeven. En om het gruwelijke verhaal compleet te maken, blijft het hardnekkige gerucht de ronde doen dat met dit voorstel de doodstraf op homoseksualiteit wordt ingevoerd. Vandaar dat het in de volksmond de sinistere naam 'Kill the gays-bill' heeft gekregen. 

Rebecca Kadaga is de woordvoerder van het Oegandese parlement. Bij de agendering van het voorstel kondigde zij aan dat 'het volk recht heeft op een mooi kerstgeschenk'. Een uitspraak waarvan je hoopt en verwacht dat die bij maar zeer weinigen in Europa weerklank vindt. Maar dat bleek ijdele hoop toen paus Benedictus juist deze mevrouw in december zegende. De uitspraak van Kadaga en de zegening van de paus dragen bij aan het beeld dat de 'Kill the gays-bill' is geïnspireerd op een orthodox religieuze uitleg van de Bijbel. En dat is hartverscheurend.

Uit protest organiseerde het COC op 28 november een bijeenkomst op het Homomonument om aandacht te vragen voor de situatie in Oeganda. Dit is illustratief voor ons internationale werk: we steunen homo-organisaties overal ter wereld, lobbyen binnen Europa en de VN en voeren actie als dat nodig is. Tijdens deze bijeenkomst sprak, naast ondergetekende, de protestantse dominee Julia van Rijn. Zij noemde het 'godgeklaagd' dat er werd gesproken over een kerstgeschenk: "Gods kerstgeschenk aan de wereld is een mens die niet oordeelde, maar mensen liefhad. Gods kerstgeschenk aan deze wereld is een mens die in ons de hoop levend houdt, dat haat en geweld tegen homoseksuelen en transgenders wordt overwonnen door barmhartigheid en liefde." En dat was hartverwarmend.

De bijeenkomst op het Homomonument was ook bedoeld om de activisten in Oeganda te steunen. We wilden de hartverwarmende kerstgedachte van Van Rijn onderstrepen, in de hoop dat het de hartverscheurende boodschap van het Oegandese parlement, paus Benedictus en andere fanatici zou verzachten.

Die avond hebben we een foto gemaakt, die we met de woorden van de dominee aan onze partners in Oeganda hebben gestuurd. Hun reactie kwam bijna onmiddellijk: "Oh My Goodness !! Thank You So Much COC !! We are gonna print these out and put them on our board. Thank you, thank you, thank you."

En die reactie was hartverscheurend en hartverwarmend tegelijk.

Eunice den Hoedt      Bestuurslid Internationaal Beleid COC Nederland

bronnen: Gay.nl / COC Nederland 
  

Slachtoffer 'Muslim Patrol' bekend


De Londense politie heeft een foto van het slachtoffer van de 'Muslim Patrol' vrijgegeven. Twee dagen geleden plaatste een groep moslims een anti-homovideo op het web waarin ze een vermeende homo belaagden. De jongeman zou er te 'gay' uitzien en moest de Islamitische wijk daarom direct verlaten. Twee leden van de beweging zijn inmiddels gearresteerd.

Het slachtoffer heeft zich nog altijd niet gemeld en de politie hoopt dat hij dat alsnog zal doen. Het is namelijk nog steeds niet helemaal duidelijk waar en wanneer het filmpje precies is opgenomen. 'We willen de man in de video heel graag spreken om zo achter meer informatie te komen', aldus een woordvoerder van het plaatselijke bureau. 'We nemen het erg serieus wanneer mensen op deze wijze worden lastig gevallen. Het slachtoffer is een uiterst belangrijke ooggetuige binnen deze zaak, en daarom hopen we dat hij zo snel mogelijk contact met ons opneemt zodat we deze zaak alsnog kunnen oplossen'.

Het was de tweede keer dat de 'Muslim Patrol' mensen op straat lastig viel. Eerder verscheen er ook al een online filmpje van deze beweging waarin verschillende burgers met een camera op hun levensstijl werden aangesproken. Zie beide video's in onze eerdere berichtgeving hier. Twee mannen van 19 en 22 jaar die gelinkt zouden zijn met de 'Muslim Patrol', werden na het eerste filmpje al opgepakt. 

Niet alleen homoseksuelen hebben overal geschokt gereageerd op de video. Ook de moslimgemeenschap heeft direct afkeurend geantwoord op het gedrag van deze moslimbende. Een imam uit Londen sprak in een speech specifiek over deze video en gaf duidelijk aan dat de anti-homo uitlatingen van de 'Muslim Patrol' helemaal niets met de islam te maken heeft. Ook is hij van mening dat moslims het recht niet hebben anderen aan te spreken op hun gedrag en levensstijl, en dat iedereen in zijn of haar waarde gelaten dient te worden. Zie hieronder de redevoering van deze imam. 

bronnen: Gay.nl / YouTube
Term 'Gaymer' moet gemeengoed worden


Homoseksuele gamers van de Reddit-website /r/gaymers hebben een petitie gestart bij de US Patent and Trademark Office. Ze willen dat de term 'gaymer' gemeengoed wordt.

Momenteel is de term in bezit van Chris Vizzini, die de naam gebruikt voor zijn website gaymer.org. Daarmee is de man op rooftocht om andere websites en initiatieven die de term gebruiken, te sluiten.

Zo wilde hij dat /r/gaymers gestopt zou worden, wat ervoor zorgde dat de gebruikers van die website nu in actie komen. Eerder moest het initatief 'Gaymercon', een beurs voor en door homoseksuele gamers, op Vizzini's aandringen van naam veranderen. Op Reddit zijn ze het nu helemaal zat.

"Voor ons staat de term 'gaymer' voor gemeenschap. In mijn geval is het een samenhang van hobby en identiteit. Ik kan zeggen: 'ik ben een gaymer'. Deze kleine gemeenschap draait om samen zijn en ergens bij horen, niet om exclusiviteit", zo verdedigt een van de gebruikers. Volgens hem bestaat de term al sinds de jaren '90, en heeft Vizzini geen recht op het woord.

bronnen: De Telegraaf / Reddit r Gaymers
    

Wat nou Homohuwelijk ?! Neuken is wat we willen !!Het homohuwelijk is op dit moment veelbesproken in de wereld.

Karl Lagerfeld stuurde deze week in Parijs een lesbo-koppel de catwalk op en president Barack Obama is de eerste Amerikaanse president die het woord homohuwelijk sowieso in de mond neemt.

Maar sommige beoefenaars van de herenliefde krijgen jeuk van al dat gelul over het huwelijk. Als echte kerels laten zij weten helemaal niet te willen trouwen. NEUKEN: dat willen ze ….

Dat laat BUTT Magazine weten !!
Al dat gedoe met ringen en gezever.

Deze heren willen gewoon recht toe recht aan !!

bronnen: Seks.blog.nl / BUTT Magazine
   

's-Hertogenbosch | Ruud Swanen a.k.a. Miss Teddy Pedigree Paul overleden !!

Dinsdagavond is Ruud Swanen overleden, die in het land bekend was als Miss Teddy en Teddy Pedigree Paul. Jarenlang trad Ruud op tijdens feesten en evenementen als Drag-queen. Hij was ook te zien in diverse televisieprogramma's.

Ruud vocht vijftien maanden lang tegen lymfeklierkanker. Gisteren verloor hij die strijd. De laatste weken van zijn leven zette hij zich in voor een actie voor KWF Kankerbestrijding: op zijn verjaardag – 30 juli – zullen er in heel het land activiteiten en festiviteiten gehouden worden waarvoor de opbrengst naar kankerresearch zal gaan.

In de nieuwe Gay Krant van volgende week staat een uitgebreid artikel over en met Miss Teddy.

Meer informatie over de KWF-actie staat op zijn:  Facebook-pagina  en op:  Teddy4KWF (Landelijke KWF Stunt) | Facebook

Kijk voor een nieuwsbericht, een video en meer informatie over de KWF-actie ook op:  NOS op 3

bronnen: GayKrant.nl / NOS op 3 / SlamFM - De Avondploeg / SoundCloud - TGIW
    
      
     Miss Teddy Pedigree Paul bij De Avondploeg op SlamFM


     TGIW Interview met Teddy Pedigree Paul      Audio !!
     

        Miss Teddy
                               

Ali B | Op Volle Toeren


Ali B is de archieven van de Nederlandse hits ingedoken en heeft een flink aantal Golden Oldies gevonden. Hoe gaat het met de artiesten van toen, en hebben zij affiniteit met de Hip·Hop Muziek van nu ?!

Deze week gaat Ali B, samen met rapper Sjaak, bij de biseksuele / lesbische zangeres Astrid Nijgh op visite. Astrid bewerkt het nummer
'Baby Go Down' van rapper Sjaak. Ali B, Sjaak en Brownie Dutch gaan met Astrid's hit 'Ik Doe Wat Ik Doe' aan de slag. Beide resultaten zijn verbluffend.

bronnen: Tros.nl / YouTube.com
 

        
                           

woensdag 23 januari 2013

Proud Projector plant eigen Filmfestival

België – De Limburgse organisatie Proud Projector pakt in april uit met een bijzonder filmfestival. Dat staat te lezen op de Facebook- pagina van de organisatie. Dit is niet het enige nieuws waarmee de Limburgers in het nieuwe jaar mee uitpakken.

Proud Projector projecteerde vorig jaar elf films in Genk en trok met de gedichtententoonstelling Roerloze ontploffingen doorheen het hele land.

Vanaf nu is Proud Projector een onderdeel van MOOOV geworden. Dat betekent enerzijds dat de betere film nog sneller in Genk te zien zal zijn, maar anderzijds dat Proud Projector niet langer op maandelijkse basis in Euroscoop zal vertoeven. Drie partners (Open Doek uit Turnhout, Cinema Novo uit Brugge en Projector uit Genk) gaan voortaan samen – onder de naam MOOOV – voor een straf filmprogramma.

Proud Projector valt hiermee niet uit de boot maar zal dus op maat van de nieuwe programmering aan bod komen, telkens met een inleiding. Dat zal voortaan dus niet meer de 1e donderdag van de maand zijn, maar op basis van de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle films binnen het HoLeBi / Trans thema.

Proud Projector ziet het vooral als een kans om hun prille werking te evalueren en breed open te trekken naar meer dan enkel film. Het succes van onze reizende gedichtententoonstelling heeft immers bewezen dat er een reële behoefte is naar een culturele agenda.

bron: GaySite.be
                 

Een jaar undercover als Homo


TV·TIP - De christelijke Timothy Kurek deed een jaar lang alsof hij homo was. Hij was anti-homo tot aan het gewelddadige toe, maar veranderde radicaal van standpunt. De Vijfde Dag zocht hem op in Amerika en blikt met hem terug op zijn tijd als 'Undercover Homo'.

Kanker

We ontmoeten onder andere zijn moeder. Toen Tim haar vertelde dat hij homo was, reageerde ze liefdevol. Maar in haar dagboek schreef ze: "ik had liever gehoord dat ik kanker had, dan dat hij homo zou zijn".

Uithuilen

Hij kwam op het idee nadat een christelijk meisje uit de kast was gekomen en verstoten was door haar familie. Toen ze uithuilde op zijn schouder, merkte hij bij zichzelf dat hij vooral argumenten aan het bedenken was hoe hij haar weer terug kon praten. Hij concludeert: "ik heb geleerd hoe ik de Bijbel kon gebruiken om anderen pijn te doen, niet hoe ik ze kon liefhebben". En hij startte zijn avontuur.

In Nederland

Op de website van De Vijfde Dag zullen Monique Samuel en Kees Hendriksen (beiden lesbisch / homo & christen) reageren op de undercover- actie van Kurek en vertellen hoe zij het klimaat in de Nederlandse kerk ervaren.

De Vijfde Dag  -  Woensdag 23 januari  -  Nederland 2  -  20.25 uur

Uitzending Gemist ?!  Bekijk de video op de website van NPO.nl:  De Vijfde Dag | "Een jaar undercover als Homo"

bronnen: EO.nl / NPO.nl  
  

VVD tegen Homo-regenboog op boeken bij Bibliotheken


De regenboogjes op de boeken met een homoseksuele lading van bibliotheken, valt bij de VVD niet bepaald in goede aarde. Hoewel de regenboog wereldwijd een symbool is voor homoseksualiteit, heeft de Rotterdamse fractie van de partij liever dat het regenboogje van een boekenkaft verdwijnt.

Het plakken van de regenboogjes gebeurt in het kader van de 'maand van de seksuele diversiteit' en zou de homoparticipatie moeten bevorderen. "Wij denken juist dat dit averechts werkt. Een 'regenboogje' kan ertoe leiden dat mensen een boek niet lenen, omdat ze bang zijn voor de reactie van mensen die zien dat zij een boek met een 'regenboogje' lezen", aldus VVD-raadslid Jan-Willem Verheij.

De VVD vreest dat juist jongeren die onzeker zijn over hun seksualiteit door het 'regenboogje' af zullen zien van het lenen van dergelijke boeken en dat daarmee het uit de kast komen voor hen wordt bemoeilijkt.

De VVD heeft, samen met Leefbaar Rotterdam, aan het college gevraagd om de invoering van de 'regenboogjes' te stoppen.

bron: Telegraaf.nl
  

HoLeBi's betogen aan Russische Ambassade


Een honderdtal mensen hebben dinsdagmiddag betoogd aan de ambassade van Brussel tegen het wetsvoorstel dat homoseksualiteit zou verbieden in Rusland.

"De solidariteit van onze gemeenschap stopt niet aan onze grenzen", aldus Björn Pius, co-organisator van de manifestatie. HoLeBi-rechten zijn al een moeilijke strijd, "onze verworvenheden laten achteruitgaan is nog slechter."

Net na de middag werd bekend dat de Russische Doema de wettekst die homoseksuele propaganda moet verbieden op de lange baan werd geschoven. Toen het parlement zich klaar maakte om de wettekst te bespreken werden er in Rusland en andere verschillende landen, waaronder dus ook in Brussel, protesten georganiseerd door HoLeBi's en sympathisanten.

In verschillende Russische streken en steden, waaronder Sint-Petersburg, is al een wettekst van kracht die alle homoseksuele 'propaganda' verbiedt.

bron: GaySite.be
  

Betoging in Brussel tegen Russische 'Homocensuur'

Een honderdtal mensen heeft vanmiddag betoogd voor de Russische ambassade in Brussel. Ze hekelden een wetsvoorstel waarover later deze maand wordt gestemd in Rusland en dat het voor homoseksuelen daar illegaal zou maken mekaar in het openbaar te zoenen.

"Shame on you !!", riepen de manifestanten onder meer. Op de plakkaten die ze meedroegen, stonden de mond gesnoerde Matroesjka's en de boodschap "Censor Gay ?! No Way !!".

Het Kremlin en de Russisch-orthodoxe kerk, die een offensief gelanceerd hebben om de traditionele Russische waarden te promoten, steunen het wetsvoorstel dat het illegaal maakt om minderjarigen van informatie te voorzien die wordt omschreven als "propaganda van sodomie, lesbisch zijn, biseksualiteit en transgenderisme". HoLeBi-verenigingen die aan "propaganda" doen, zouden tot boetes en gevangenisstraffen kunnen veroordeeld worden. In steden als Sint-Petersburg is dergelijke wetgeving al in voege.

Homo's verbieden
François Massoz, woordvoerder van het Regenbooghuis Brussel, de koepel van Nederlandstalige en Franstalige HoLeBi-verenigingen in de hoofdstad, heeft het over een "verdoken manier om het bestaan van homoseksuelen te ontkennen en hen te verbieden om te bestaan".

"De solidariteit van onze gemeenschap stopt niet aan onze grenzen", aldus Björn Pius, coördinator van de manifestatie. HoLeBi-rechten zijn al een moeilijke strijd, "onze verworvenheden laten achteruitgaan is nog slechter", luidt het.

Dialoog
Minister Pascal Smet benadrukt het belang om de dialoog open te houden met de Russische federatie. Op een ministerconferentie van de ministers van Jeugd, een organisatie van de Raad van Europa, vorig jaar in Sint-Petersburg kwam er geen algemene slotverklaring. Onder meer België wilde het recht om niet gediscrimineerd te worden op basis van seksuele oriëntatie in die tekst laten opnemen, maar daar wilden de Russen niet van weten.

Smet had begin december een ontmoeting met de Russische ambassadeur in België over de zaak en maakte toen ook de uitnodiging over om de dialoog op te houden.

bron: DeMorgen.be
         

Linda | "Homomoeder ?! Ik vind het een eer" !!

INTERVIEW - Afgelopen december kreeg ze veruit de meeste stemmen, en daarom is Linda de Mol de nieuwe 'Homomoeder van Nederland'. Jaarlijks doorbreekt ze taboes met haar L'HOMO Magazine en ze is nooit te beroerd om zich uit te spreken over homo-emancipatie. Gay.nl vroeg Linda naar haar nieuwe titel, L'HOMO en naar haar TV-plannen.

Gefeliciteerd met de titel 'Homomoeder van het Jaar'. Vond je het leuk om de titel te krijgen ?!
Ja !! Ik was wel erg verrast, want het was niet iets waar ik rekening mee gehouden had. Wie verwacht nou homomoeder van Nederland te worden ?! Ik vond het een hele eer.

Je hebt duizenden stemmen van de bezoekers van Gay.nl gekregen en daarmee onder andere Patricia Paay, Patty Brard en Jeanine Hennis-Plasschaert verslagen. Snap je waarom mensen op je gestemd hebben ?!
Doordat we de L'HOMO uitgeven word ik regelmatig naar mijn mening over homo-emancipatie gevraagd. En door het maken van het blad ben ik erachter gekomen dat het met de emancipatie toch nog niet op alle vlakken zo goed geregeld is als we denken in Nederland. Daar heb ik me regelmatig over geuit. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Een jaar of twintig geleden deed ik Traumhochzeit voor de Duitse televisie, wat in Nederland Loveletters was. In die periode kon er ook in Nederland nog niet getrouwd worden door homo's. Ik werd toen door Robert Ten Brink gevraagd of we bij mij in de studio een fake huwelijk voor een lesbisch paar wilden houden. Dat hebben we toen gedaan en dat werd een heel leuk item in All You Need Is Love. De Duitse pers kreeg daar lucht van en het verscheen groots in Bild Zeitung. Dat heeft mij toen een kostbaar sponsorcontract gekost. Het bedrijf waar ik het reclame voor zou maken, wilde me opeens niet meer. Ik was verbijsterd !! Dat was voor het eerst dat ik dacht 'is het zo erg gesteld met de bekrompenheid over dit onderwerp ?!'. De laatste paar jaar wordt dat tijdens het maken van de L'HOMO steeds weer bevestigd. Bijvoorbeeld met de homoseksuele boeren waar we een artikel over hebben geschreven. Maar ook de voetballers op de cover en de homoseksuele moslim. Ik kom er nog steeds achter dat het vrij dramatisch gesteld is.

In Duitsland hebben ze nog niet eens het huwelijk opengesteld. Hoe denk je dat dat komt ?!
Zeker in grote landen zijn nog veel conservatieve delen waarin vastgehouden wordt aan de oude normen en waarden en tradities. Men heeft er daar grote moeite mee. Dat geldt in Duitsland, maar in Nederland net zo. En ook in Amerika gaat het stroef. Gelukkig speelt Obama er een goede rol in.

Met L'HOMO doorbreken jullie ieder jaar 'n taboe rondom homoseksualiteit. Welke editie heeft voor jezelf de meeste impact gehad ?!
De eerste, met Arie Boomsma. Iedereen dacht dat we een goede stunt bedacht hadden, maar dat was helemaal niet zo. We hebben aan homoseksuele mannen om ons heen gevraagd wie zij graag op de cover wilden zien. Het was grappig dat er vooral heteroseksuele mannen op de lijst werden gezet. Arie Boomsma werd vaak genoemd en daarom hebben we hem benaderd, niet omdat we dachten 'nu gaan we lekker een taboetje breken'. Het is gewoon een mooie man, ik deed mezelf er ook een plezier mee. We hebben ons helemaal niet gerealiseerd dat het zo'n reuring zou geven. En dat hij zelfs zijn baan erdoor zou kwijtraken !! Maar ook dat is weer een voorbeeld van een scene waarin homoseksualiteit totaal niet geaccepteerd wordt. Uiteindelijk wonnen we door alle ophef zelfs een marketingprijs, maar we hadden het helemaal niet zo bedacht.

Was de L'HOMO al vanaf het begin bedoeld als terugkerende uitgave ?!
We deden vóór L'HOMO een mannelijke variant van de Linda met steeds een andere hoofdredacteur. Iebele van der Meulen, hoofd Beeld, opperde het idee om een homoblad te maken. Dat vond ik zelf spannender dan de versie ervoor. Het is moeilijker, want het is toch een wereld waar ik niet in zit. Voor LINDA is het veel eenvoudiger om te bepalen wat we wel en wat we niet doen, want dan ga ik uit van mezelf. Ik ben zelf m'n doelgroep. Dat geldt niet voor L'HOMO, maar dat hebben we ondervangen met een heel goed team.

Kun je al een onderwerp uit de komende L'HOMO verklappen? Wanneer verschijnt hij ?!
Nee, dat houd ik nog even geheim. Ook zijn we er wat betreft de cover nog niet helemaal uit, en die is toch wel bepalend voor de inhoud. Ik denk dat we dit jaar niet heel bewust op zoek gaan naar een taboe voor op de cover. Maar soms blijkt het zo te zijn, zoals toen we de voetballers op de cover hadden. Negen van de tien voetballers die we benaderden zei 'nee', dus dan merk je wel dat iets nog heel erg speelt.

Vinden jullie het moeilijk om partijen die adverteren in Linda ook in L'HOMO te laten adverteren ?!
Nee hoor, in de bladenwereld adverteren heel veel verzorgingsproducten, mode, auto's, dat soort dingen. Allemaal producten die zich juist graag associëren met homo's omdat dat over het algemeen merken zijn die daar geld aan uitgeven.

Even terug naar je kersverse titel. Ook Willeke Alberti is jarenlang homomoeder geweest en noemt zichzelf nu de homo-oma. Heb je het gevoel dat de titel zo toch nog een beetje in de familie blijft ?!
Ja, zeker !! Willeke is toch familie. Ik begrijp ook wel dat zij als homomoeder gezien wordt. Het is een heel lief iemand, met een moederlijke uitstraling. En iemand die zich altijd graag omringd heeft met homoseksuele mannen. Ik vind het ook leuk dat zij die titel een beetje houdt. Ze blijft in de harten zitten.

Heb je eigenlijk een Gay Best Friend ?!
Nee, helaas niet. Dat vind ik zo jammer !! Ik werk veel met homoseksuele mannen en in het acteursvak kom ik er heel veel tegen. Het is altijd reuze gezellig, daarom vind ik het jammer dat ik niet zo'n gay best friend heb die met me mee wil naar een première.

Zowel Willeke als Imca Marina, beide erkende homomoeders, zijn bekend van hun muziek. Je hebt zelf ook een cd gemaakt en zelfs een nummer over homoseksualiteit. Zou het niet leuk zijn om op een boot tijdens de Gay Pride op te treden ?!
Daar ben ik niet zo van. Het zingen heb ik aan de wilgen gehangen en ik geloof dat ik iedereen daar een groot plezier mee doe. Het is niet m'n grootste talent. Ik kan wel zuiver zingen en toon houden, maar daar is alles mee gezegd. Ik heb gewoon geen topstem. Ik heb m'n talenten inmiddels over zoveel andere dingen verspreid - bladen maken, acteren, presenteren - ik denk dat ik het zingen aan de pro's over moet laten. En als ik naar de Gay Pride ga: lekker op een bootje, maar niet zingend.

Je hebt al meerdere succesvolle tv-dramaseries ontwikkeld. Zou je niet een Nederlandse variant op Modern Family kunnen maken ?!
Sterker nog, daar ben ik al heel druk mee bezig !! Ik heb van RTL de opdracht gekregen om iets dergelijks te maken, inclusief het homoseksuele familielid. Het is iets voor op de lange termijn.

bron: Gay.nl
         

Karl Lagerfeld voor Frans Homohuwelijk


Tijdens de "Paris' Grand Palais" modeshow van Chanel afgelopen dinsdag in de Franse hoofdstad Parijs heeft ontwerper Karl Lagerfeld zijn steun uitgesproken voor de openstelling van het huwelijk voor homoparen in Frankrijk. Tijdens de show liepen twee vrouwen in bruidsjurk een rondje op de catwalk. Toen de ontwerper na de show werd gevraagd of hij met het vrouwelijk bruidspaar de komst van het homohuwelijk wil ondersteunen antwoorden hij: "Natuurlijk is dat zo !!"

In Frankrijk is de laatste maanden een felle discussie gaande rond de op handen zijnde openstelling van het huwelijk voor homostellen. President Hollande wil binnenkort een politiek debat over zijn wetsvoorstel dat het voor homoparen mogelijk moet maken om te trouwen en kinderen te adopteren. De laatste tijd hebben zowel voor- als tegenstanders van het homohuwelijk zich laten horen. Er zijn een groot aantal protestbijeenkomsten geweest en ook veel prominenten hebben zich gemengd in het publieke debat.
                                         
Lagerfeld is een fanatiek voorstander van het homohuwelijk. "Ik snap niet eens dat hier over gediscussieerd moet worden. De kerk en de staat zijn sinds 1904 van elkaar gescheiden", aldus de invloedrijke couturier. Hij voegt eraan toe dat alle religies hun tradities voort zouden moeten zetten, maar dat iedereen het homohuwelijk zou moeten tolereren. Wel liet hij weten geen voorstander te zijn van de mogelijkheid voor homo- stellen een kind te adopteren.

bron: GaySite.nl