zaterdag 22 december 2012

Winfried Baijens weg bij de Kerk


Journalist en presentator Winfried Baijens laat zich uitschrijven als lid van de rooms-katholieke kerk. Hij maakt dit statement na de kerstspeech van paus Benedictus, waarin de kerkleider stelde dat homoseksuelen 'de essentie van het menselijke wezen vernie- tigen'.

"In eerste instantie dacht ik: laat maar zitten, het raakt mij zelf verder niet", legt de 35-jarige presentator zaterdag uit. "Maar dit soort uit- spraken heeft in landen waar het wél uitmaakt grote gevolgen en zet aan tot enorme homohaat".

Deze man weet zelf ook echt wel wat er bijvoorbeeld Oeganda gebeurt als je voor je homo-zijn uitkomt. Ik wil op geen enkele manier meer mijn steun aan zo iemand geven, zelfs niet op papier." In het verleden was het volgens Baijens nog lastig om je uit te schrijven bij de katholieke kerk. "Maar tegenwoordig kan het met één klik op de knop via de website ontdopen.nl", legt hij uit.

De radio- en televisiecoryfee roept mensen die zich ook kapot ergeren aan de kersttoespraak van de paus hetzelfde te doen. "Ik denk dat het de kerk netjes zou staan als ze zich na alle onthullingen de afgelopen jaren even een paar decennia heel stil houden over het onderwerp sek- sualiteit."

bronnen: Gay.nl / NU.nl
       

COC verbijsterd over anti-Homo uitspraken Paus


De belangenorganisatie COC Nederland is verbolgen over de uitspraken van paus Benedictus XVI over homoseksualiteit. De paus zei tijdens zijn kersttoespraak te willen dat zijn kerk de krachten bundelt met andere religies tegen het homohuwelijk.

Ook vorige week sprak de kerkvader al negatief over het homohuwelijk tijdens een boodschap ter gelegenheid van de Werelddag van de Vrede. 'Verbijsterend en liefdeloos', noemt het COC de uitspraken. De belangenorganisatie voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders pleit ervoor dat minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) de pauselijke nuntius in Nederland op het matje roept en dat het Vaticaan zijn bijzondere status bij de Verenigde Naties verliest.

Het COC noemt de 'obsessie' van het Vaticaan met homoseksualiteit 'opmerkelijk'. 'Terwijl er oorlogen woeden en mensen sterven van de honger, kiest het Vaticaan voor het veroordelen van mensen die van elkaar houden. Als het gaat om Oeganda, waar met een beroep op het geloof de meest vreselijke anti-homowetgeving dreigt te worden ingevoerd, is het Vaticaan muisstil.

Frans Timmermans reageerde op de uitspraken van de Paus: 'Als ieder mens uniek is, zoals de vertegenwoordiger van de paus bij de OVSE in Dublin zei, waarom heeft die unieke mens dan niet het recht voor zijn seksuele oriëntatie uit te komen? Waarom mag Romeo wel van Julia, maar niet van Julius houden? En met hem trouwen? Het burgerlijk huwelijk openstellen voor mensen van gelijk geslacht is niets meer of minder dan respect voor de unieke mens.'
 
bron: Algemeen Dagblad
                          

Sir Ian McKellen is blij 'Uit de Kast' te zijn


De openlijk homoseksuele Britse acteur Sir Ian McKellen, vooral bekend als tovenaar Gandalf uit de Lord of the Rings-films en The Hobbit, heeft deze week in een kranteninterview gezegd dat hij achteraf spijt heeft dat hij tot zijn 49-ste heeft gewacht om uit de kast te komen.

McKellen is nu 73 jaar en zegt in de Daily Mail dat uit de kast komen het beste is wat hij ooit heeft gedaan. Ook laat hij weten dat hij nog nooit een homo heeft ontmoet die daar niet hetzelfde over denkt. Toch merkt McKellen op dat er zelfs nu nog jonge acteurs zijn die niet durven toe te geven dat ze homo zijn.

Ze zijn bang dat ze dan geen romantische hoofdrollen meer kunnen krijgen. Voor hen heeft hij advies: "Uiteindelijk heb ik mijzelf afgevraagd of er, als je over jezelf moet liegen, ook maar één baan ter wereld is die het dat waard is? Ik denk van niet, ook al is het nog steeds een gevoelig onderwerp in Hollywood."

Sir Ian McKellen is binnenkort te zien in een nieuwe komedieserie met de titel Vicious. Hij speelt daarin een chagrijnige homo die de hele dag niets anders doet dan kibbelen met zijn partner. Die rol wordt gespeeld door de 74-jarige Sir Derek Jacobi. Ook Jacobi is in het dagelijks leven openlijk homoseksueel. De sitcom wordt gemaakt door schrijver Gary Janetti, bekend van Will and Grace en Family Guy en wordt volgend jaar uitgezonden op de Britse zender ITV.

bronnen: GaySite.nl / Daily Mail
                 

Nog altijd veel Homodiscriminatie


Hoewel er sprake is van een lichte daling van het aantal geregistreerde gevallen, rapporteert de politie nog altijd veel discriminatie-incidenten tegen lesbiennes, homo's en biseksuelen. Dat blijkt uit de Voortgangsbrief discriminatie die de regering deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Het COC laat in een verklaring weten dat het pleit voor aanscherping van het discriminatiebeleid.

De politie registreerde 622 gevallen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid in 2011. Het gaat om ruim een kwart (26%) van het totaal aantal geregistreerde discriminatieincidenten. Daarmee is seksuele gerichtheid, na ras (39% van het totaal), volgens de politie de tweede discriminatiegrond. Er is sprake van een lichte daling van het aantal geregistreerde incidenten, van 659 in 2010 naar 622 in 2011. Door de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen werden in 2011 nog eens 450 discriminatiegevallen op grond van seksuele gerichtheid geregistreerd. De Commissie Gelijke Behandeling ontving 16 klachten op grond van seksuele gerichtheid.

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer 7 op de 10 lesbische vrouwen en homoseksuele mannen te maken krijgen met discriminerend fysiek of verbaal geweld. De aangiftebereidheid is laag: bij discriminatie zonder fysiek geweld doet slechts 5% aangifte, als er wel sprake is van fysiek geweld 29%.

"Het aantal geregistreerde geweldsincidenten is slechts het topje van de ijsberg," aldus Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland). "Geweld en discriminatie tegen LHBT's is een groot probleem en de aanpak moet worden verscherpt." De belangenorganisatie is bezorgd over de uitvoering van maatregelen tegen anti-LHBT geweld die de regering vorig jaar aankondigde. Zo zou minister Opstelten (Veiligheid) de zogenaamde Roze in Blauw-aanpak landelijk uitrollen, maar dat is volgens de Voortgangsbrief discriminatie slechts 'in enkele gevallen' gebeurd. Roze in Blauw-teams zijn eenheden binnen de politie die zich specifiek bezighouden met bestrijding van anti-LHBT geweld en discriminatie. Ook lijkt er, met invoering van de landelijke politie, een einde te komen aan het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD) van de politie. Het LECD is onder meer verantwoordelijk voor de registratie van anti-LHBT geweld en voor het bevorderen van de aangiftebereidheid in de LHBT-gemeenschap.

Het COC maakt zich in het bijzonder zorgen over het gebrek aan maatregelen tegen transgenderdiscriminatie en over het feit dat de politie dit fenomeen niet registreert. Uit onderzoek bleek onlangs dat bijna de helft van deze groep in het afgelopen jaar negatief is bejegend wegens het trans-zijn, terwijl velen te maken kregen met fysiek geweld (bedreiging, aanvallen, intimidatie, etc.). Ook de positie van transgenders op de arbeidsmarkt is slecht; arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen drie tot vier maal hoger dan gemiddeld. Toch kondigt minister Asscher (Werkgelegenheid) geen maatregelen aan om de arbeidsmarktpositie van transgenders te verbeteren. Het COC roept LHBT's op om discriminatie altijd te melden, bijvoorbeeld op www.hatecrimes.nl of www.discriminatie.nl.

bronnen: GaySite.nl / COC Nederland
                 

Herman Tjeenk Willink: Minister van Staat


De openlijk homoseksuele oud-vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, is benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel, die de regering in uitzonderlijke gevallen toekent.

Tjeenk Willink was van 1997 tot 1 februari 2012 vice-president van de Raad van State. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de Eerste Kamer (1991-1997), lid van de Eerste Kamer (1987-1997), buitengewoon hoogleraar politieke en bureaucratische besluitvorming aan de Katho- lieke Universiteit Brabant (1983-1987), regeringscommissaris voor de reorganisatie van de Rijksdienst (1982-1986) en raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken (1972-1982). Daarnaast is hij als informateur bij diverse kabinetsformaties betrokken geweest.

Ook oud-minister van Volksgezondheid Els Borst werd benoemd tot minister van Staat. Ze is na Marga Klompé de tweede vrouw die deze eretitel krijgt. Borst toonde zich tijdens en ook na haar ministerschap onder meer nauw betrokken bij de hiv-problematiek.

bron: GayKrant.nl
               

SGP wil einde aan term 'Weigerambtenaar'


SGP-Kamerlid Bisschop heeft woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer de regering gevraagd afstand te nemen van de uitdrukking 'weigerambtenaar'. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt de term gebruikt om een trouwambtenaar aan te geven die om persoonlijke beweegredenen weigert een huwelijk te sluiten tussen twee personen van het zelfde geslacht. Het SGP-Kamerlid laat weten dat hij zich stoort aan het gebruik van het "scheldwoord weigerambtenaar" in het regeerakkoord.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken antwoordde dat de term niet uit het regeerakkoord zal worden geschrapt om dat het een "heldere term is die de lading dekt". "Zo'n ambtenaar weigert namelijk een deel van zijn taak te vervullen", aldus Plasterk. Volgens de minister moeten alle trouwambtenaren alle huwelijken sluiten: "Je kunt ook niet zeggen: Ik wil alleen protestanten trouwen."

In het zelfde debat wilde ChristenUnie-Kamerlid Segers weten waarom de visie van de minister op de rechten en plichten van trouwambtenaren met gewetensbezwaren zo veranderd is. Tijdens debatten over de invoering van het homohuwelijk, ruim tien jaar geleden, was iedereen van mening dat gewetensbezwaarde ambtenaren geen strobreed in de weg gelegd hoefde te worden. Plasterk antwoordde dat dat te maken heeft met een verschuiving in denken, ook bij hem persoonlijk. Eerder werd homoseksualiteit gezien als een vorm van gedrag, tegenwoordig als een persoonskenmerk, aldus de minister.

bron: GaySite.nl
       

Doema behandelt Homofobe Wet in 2013


De Staatsdoema, de Russische Tweede Kamer, heeft behandeling van een voorstel dat homoseksuele propaganda in het bijzijn van minderjarigen strafbaar stelt, verschoven naar 2013.

Wie zich volgens het voorstel - ingediend door president Poetin's partij Verenigd Rusland - schuldig maakt aan homoseksuele propaganda, kan door de nieuwe wet een boete krijgen van omgerekend maximaal 125 euro. Organisaties kunnen een boete van maximaal 12.500 euro krijgen.

Volgens mensenrechtenorganisaties druist de wet - die lokaal al geldt in steden als Sint Petersburg - in tegen de vrijheid van meningsuiting. Ook zou de wet discriminerend zijn voor de homogemeenschap. Human Rights Watch had politici in Rusland opgeroepen het wetsvoorstel niet te steunen.

In de Doema verklaarde Poetin's partijgenoot premier Medvedev dat hij zich afvroeg of de wet wel noodzakelijk is en of alle voors en tegens voldoende waren afgewogen. Er wordt nu 22 januari verder gesproken.

bron: GayKrant.nl

Gingrich: 180 graden ommezwaai Homotrouwrechten


Newt Gingrich, voormalig Republikeins presidentskandidaat en voorzitter van het Huis van Afgevaarigden is om. Hij is niet langer tegenstander van openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

De Amerikaan was altijd fel tegen homorelatierechten en was de felste pleitbezorger voor de zgh. Defense Of Marriage Act (DOMA), waarbij de federale wetgeving voor gehuwden exclusief aan mannen en vrouwen wordt voorbehouden.

Nu heeft hij een ommezwaai van 180 graden gemaakt. Gingrich stelt nu dat zijn partij er vrede mee moet hebben dat homoparen gelijke burger- rechten dienen te hebben en dat openstelling van het burgerlijk huwelijk moet worden geaccepteerd.

Hij stelt verder dat er wel een verschil dient te worden gemaakt tussen een document dat de staat verschaft en de kerkelijke inzegening van een huwelijk.

bron: GayKrant.nl

vrijdag 21 december 2012

Paus haalt opnieuw uit naar Homo's


Paus Benedictus XVI heeft zich vrijdag opnieuw negatief uitgelaten over homoseksuelen. Volgens de kerkvorst manipuleren homo's de rol die God hun heeft gegeven en vernietigen ze daarmee 'de essentie van het menselijk wezen'.

De paus deed zijn uitlatingen in zijn jaarlijkse kersttoespraak voor medewerkers van het Vaticaan. Het is een van de belangrijkste speeches voor de paus en hij sprak dit jaar vooral over het uitdragen van 'gezinswaarden'.

Benedictus citeerde onder meer Gilles Bernheim, de opperrabbijn van Frankrijk die zich de afgelopen tijd fel heeft verzet tegen de legalisering van het homohuwelijk in Frankrijk. Volgens zowel Benedictus als Bernheim is de campagne om homoseksuelen het recht te geven om te trouwen of kinderen te adopteren 'een aanval' op het traditionele gezin.

"Mensen bestrijden de gedachte dat ze een aard hebben, hun gegeven door hun lichamelijke identiteit, die als een onderscheidend element van de mens dient. Maar zij ontkennen die natuur en besluiten voor zichzelf dat die niet iets is die hun gegeven is, maar dat zij die voor zichzelf maken", zei de paus. "Het manipuleren van de natuur, wat we hekelen als het aankomt op het milieu, is nu opeens een fundamentele keuze die mensen over zichzelf willen maken", aldus Benedictus.

Het is de tweede keer in een week tijd dat de paus zich uitspreekt tegen homoseksualiteit en het homohuwelijk. In een recente toespraak zei de kerkvorst dat het homohuwelijk een bedreiging is voor de wereldvrede, net als abortus en euthanasie.

bron: FokNieuws.nl


Paus Benedictus XVI wil religies bundelen tegen Homohuwelijk
               

Paus Benedictus XVI wil dat zijn kerk de krachten bundelt met andere religies tegen het homohuwelijk. Hij liet dat vrijdag door- schemeren tijdens een kersttoespraak voor medewerkers van het Vaticaan.

Volgens de paus bedreigt 'een verkeerd begrip van vrijheid' het traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Benedictus XVI prees in dat kader een werk van Gilles Bernheim, filosoof en opperrabijn van Frankrijk. De rabbijn voert in Frankrijk een controversiële campagne tegen het homo- huwelijk.

Argumenten
In sommige landen heeft de Rooms-Katholieke Kerk de krachten al gebundeld met moslims, joden en andere geloven tegen wetgeving over het homohuwelijk. Soms worden dan juridische, sociale en antropologische argumenten gebruikt in plaats van religieuze.

De paus haalde vorige week ook al hard uit naar het homohuwelijk tijdens een boodschap ter gelegenheid van de Werelddag van de Vrede.

bron: De Volkskrant


Paus Benedictus XVI: "Homo's vernietigen de essentie van het menselijke wezen"

Paus Benedictus XVI heeft in zijn kerstoespraak gezegd dat homoseksuelen en lesbiennes de 'essentie van het menselijke wezen' vernietigen. Het gezin wordt volgens hem tot 'in de kern bedreigd' door het homohuwelijk.

Eerder noemde hij het huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht al een bedreiging voor de wereldvrede. De paus citeerde een Franse opperrabijn die zegt dat mensen onterecht denken dat ze een keuze hebben voor mannen of vrouwen. De rabbijn voert in Frankrijk een contro- versiële campagne tegen het homohuwelijk.

'Mensen ontkennen dat ze een aard hebben die ze is gegeven door hun eigen lichaam. Ze besluiten dat het geen gift is, maar dat ze hun aard zelf kunnen bepalen', zei de paus.

In sommige landen heeft de Rooms-Katholieke Kerk de krachten al gebundeld met moslims, joden en andere geloven tegen wetgeving over het homohuwelijk. Soms worden dan juridische, sociale en antropologische argumenten gebruikt in plaats van religieuze.

bron: De Telegraaf                               

"We zijn Abdul kwijt"


Robin Busscher interviewde voor Gay.nl Abdul uit Den Bosch over zijn coming out. Abdul heeft ondanks het conflict met zijn geloof toch gekozen om zijn homoseksualiteit te accepteren. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Wat was voor jou de reden om uit de kast te komen?
Zelf liep ik al langer rond met de gedachte om uit de kast te komen, maar ik wilde hiermee wachten tot ik uit huis vertrokken was. Op mijn 16e wist ik al voor mezelf dat ik op jongens viel. Op een gegeven moment kreeg ik een relatie, maar dit mochten mijn ouders niet weten dus noemde ik het een goede vriend. Uiteindelijk begon dit wel op te vallen bij mijn ouders want regelmatig ging ik naar de bioscoop, dagjes weg, uit eten en op nog vele andere uitjes met dezelfde jongen. En als ouder zijnde valt dan toch op dat jij jezelf totaal op één jongen richt. Ik wist al wel dat als ik uit de kast zou komen dit mijn situatie niet zou gaan veranderen.

Was je coming out gepland of kwam het onverwachts?
Ik zat vanwege mijn studie op kamers in Rotterdam maar mijn telefoon ging kapot. Mijn vader heeft mij tijdens de reparatieperiode een leentoestel gegeven. Toen mijn telefoon uiteindelijk klaar was had ik de telefoon leeggemaakt en teruggegeven. Op dit soort momenten merk je dan ook wel dat het niet altijd positief is dat je ouders ook mee gaan met de tijd, want mijn coming out werd openbaar vanwege die bewuste telefoon. Omdat de telefoon mijn e-mailadres had opgeslagen meldde hij automatisch msn aan en hierdoor kreeg mijn vader een gesprek met een andere jongen te lezen. Het bewuste weekend was ik ook thuis bij mijn ouders dus kreeg de hele situatie van vragende, ongelovige en verbaasde ogen mee. Mijn vader vroeg mij gelijk om uitleg maar die kon ik vanwege de shock die ik kreeg niet geven. Ik ben naar mijn kamer gerend waar mijn vader kort daarop alsnog om uitleg kwam vragen. Nogmaals gaf ik aan hier nu niet over te kunnen en willen praten. Mijn vader verliet de kamer en toen kwam een gevoel van ongeloof, een wegzakkende vloer onder mijn voeten. Toen ik mijn ouders beneden hoorde huilen ben ik als een gek naar buiten gevlucht. Minutenlang ben ik alleen maar aan het rennen geweest, geen idee waar naartoe. Het enige wat ik wilde was zo snel mogelijk weer terug naar mijn eigen huis.

En daarna? Je moet toch weer naar je ouders neem ik aan?
Ik moest wel terug naar m'n ouders. Iedereen thuis deed nu ineens alsof er niks aan de hand was. Het was een verdwenen onderwerp. Het was mijn laatste stageweek en daarna zou ik ook weer thuis gaan wonen. Het enige qua woorden direct aan mij gericht over dit onderwerp waren: 'Je doet of normaal, gaat trouwen en sticht een gezin zoals hoort binnen ons geloof of je bent dood voor ons'.

Wat deed die opmerking met jou?
Die opmerking was keihard, maar ik kies voor mijn eigen geluk. Ik ben zoals ik ben en dat heeft iedereen te accepteren. In mijn laatste stageweek gebeurde nog het volgende: de hele familie was opgetrommeld en de mededeling 'we zijn Abdul kwijt' klonk door de kamer. Een schok ging rond want de eerste gedachte is toch dat je dan overleden bent, maar nee, ze waren mij kwijt omdat ik homoseksueel ben. De enigen die mij tot nu toe geaccepteerd hebben, zijn mijn nichtje en mijn beste vrienden. Wat betreft mijn ouders kan ik ondanks de pijn die ik nog voel er wel op de manier mee omgaan dat ze mij moeten accepteren hoe ik ben. Zo niet? Dan is dat het probleem van mijn ouders. Als ik een relatie krijg in de toekomst waarvan ik zeker weet dat hij de ware is, dan heeft die relatie absoluut mijn prioriteit in vergelijking met de meningen rondom mijn seksualiteit. Het uit elkaar laten drijven van mij en mijn toekomstige partner zal ik absoluut niet tolereren.

Waarom wordt homoseksualiteit volgens jou niet geaccepteerd binnen de Islam?
Het loopt in de Islam mis omdat het volgens het geloof gewoon niet mag, het is een zonde is. Vrienden steunen mij gelukkig wel heel erg. Ik zeg ook heel eerlijk dat ik er zonder die vrienden nu misschien niet meer geweest was. Ik had veel huilbuien en depressieve momenten, maar ik heb doelen waar ik achteraan wil gaan. Eigenlijk ben ik een heel vrolijk en positief persoon, maar soms maken omstandigheden het vrijwel onmogelijk om positief te blijven.

Ben je niet bang voor eerwraak richting jou of je toekomstige partner?
Eerwraak naar partner toe durf ik niet helemaal uit te sluiten, maar ik verwacht dat het niet zo heftig zal zijn. Misschien chanteren ze mij of mijn partner maar meer zal het denk ik niet zijn. Ik denk dat mijn ouders mij eerder uit de familie verstoten als straks duidelijk is dat ik echt niet voor een vrouw ga. Momenteel is het ontkennen van de situatie volgens mijn ouders de beste optie. Daarnaast wordt er zo nu en dan nog met opmerkingen over vrouwen een poging gedaan mij te bekeren.

Wat wil jij tegen andere (gelovige) hlbt's in Nederland zeggen?
Ik zou zeggen 'kies voor je eigen geluk, want als je jezelf bent, heb je veel meer succes in mijn leven!' Natuurlijk mis ik mijn ouders wel en voel ik me thuis minder prettig, maar toch zou ik zeggen: kies voor jezelf, want je leeft voor jezelf !!

bron: Gay.nl / Robin Busscher / Abdul 
                                   

Linda de Mol is de nieuwe Homomoeder


Linda de Mol is de nieuwe homomoeder van Nederland. Zij kreeg de meeste stemmen in de jaarlijkse enquête die op de website Gay.nl wordt gehouden. De mediacoryfee neemt het stokje over van Patricia Paay, die de functie het afgelopen jaar vervulde.

Het Gay Icon 2012 is volgens de bezoekers van de grootste homowebsite van Nederland de 26-jarige musicaldanser Mathijs Beugelink uit Amsterdam. Hij raakte in februari 2012 zwaargewond nadat hij tijdens 't carnaval werd mishandeld omdat hij volgens de dader een 'kankerhomo' was. Beugelink stond op het punt internationaal door te breken, maar zal door een scheur in zijn ruggenwervel nooit meer professioneel kunnen dansen. De rechtbank liet de verdachte eerder deze week vrij, in afwachting van nieuwe verhoren over de zaak.

Ex-minister Jan Kees de Jager werd uitgeroepen tot beste homoseksuele politicus van het jaar. De bezoekers van Gay.nl vonden cabaretière Claudia de Breij de leukste lesbienne van 2012. De uitslag werd vrijdagochtend bekendgemaakt in de uitzending van Serious Request.

bronnen: Algemeen Dagblad / Gay.nl


Mathijs Beugelink is Gay Icon 2012  -  Linda de Mol de nieuwe Homomoeder
                           

Mathijs Beugelink is door bezoekers van website Gay.nl uitgeroepen tot Gay Icon 2012. Dat heeft Giel Beelen vrijdagochtend tijdens Serious Request bekendgemaakt. Beugelink raakte deels verlamd nadat hij tijdens Carnaval van een trap werd geduwd en startte als antwoord daarop de 'Stichting tegen Homogeweld'. In de jaarlijkse enquête van website Gay.nl werd daarnaast Linda de Mol gekozen tot homomoeder en bleek Paul Turner de meest irritante homo te zijn.
"Het winnen van deze titel geeft me veel kracht na een bewogen jaar. De steunbetuigingen die ik heb mogen ontvangen hebben ervoor gezorgd dat ik nog harder heb kunnen werken aan mijn revalidatie en toekomst. Door de oprichting van mijn stichting merk ik dat we er nog niet zijn met de homo-emancipatie, maar net als met mijn revalidatie komen we elke dag een stap verder. Bedankt uit de grond van mijn hart voor iedereen die op mij gestemd heeft!".

Beugelink stond lange tijd tweede achter Ferry Doedens, maar kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. De aandacht voor de rechtszaak tegen de verdachte die deze week begonnen is, lijkt de doorslaggevende factor te zijn geweest. Tijdens de eerste zitting ontkende de verdachte Beugelink geduwd te hebben en gaf hij aan dat hij 'kankerhomo' een standaard scheldwoord vindt. De rechter heeft de verdachte voorlopig vrij- gelaten.
Homomoeder
Linda de Mol is Neerlands nieuwe homomoeder. Ze neemt het stokje over van Patricia Paay, die vorig jaar de eervolle benaming kreeg. Paay werd dit jaar derde. Linda de Mol zorgt jaarlijks voor een spraakmakend moment met de lancering van haar tijdschrift L'HOMO. Dit jaar stonden acteurs Tygo Gernandt en Thijs Römer zoenend op de cover.

Linda: "Wat een enorme eer, ik vind het te gek! Door de L'HOMO komt homoseksualiteit weer in het nieuws en ik denk dat dat op prijs gesteld wordt."

In andere categorieën vielen onder andere Claudia de Breij (leukste lesbo), Ellen deGeneres (Internationaal icoon) en Jan Kees de Jager (politicus van het jaar) in de prijzen. Ferry Doedens kreeg twee keer de meeste stemmen: als stijlicoon en als tv-icoon. Doedens werd tweede in de algemene Gay Icon-verkiezing.

Paul Turner irritantste homo
Lange tijd ging het nek aan nek, maar uiteindelijk is Paul Turner verkozen tot meest irritante homo van 2012. Hij liet Gordon met slechts 18 stemmen achter zich. Turner kwam al eerder dit jaar negatief in het nieuws omdat Gerard Joling hem niet bij het concert van De Toppers wilde hebben. "Ik kan er niet naar kijken, zo overdreven vind ik het", zei Joling in maart over de voormalig Voice-finalist.

In totaal zijn er ruim 20.000 stemmen uitgebracht. Naast iconen wordt er ook gestemd op horeca en nieuwsfeiten. De uitslagen hiervan worden later dit jaar bekendgemaakt.

bron: Gay.nl
             

Homo's gelukkiger als ze kunnen trouwen


Wetenschappers van de universiteiten van Los Angeles, San Francisco en Amherst (Massachusetts) hebben de onderzoeksresultaten van diverse recente studies omtrent geluk vergeleken en daarbij speciaal gelet op de mate van geluk die zowel homo's als hetero's zeggen te hebben. Bestudeerd werden de onderzoeksresultaten van 1.100 homo's en 35.000 hetero's.

Uit de studie komt naar voren dat homo's aangeven het gelukkigst te zijn als ze wonen in een omgeving die ze volledig erkent en waar het huwelijk is opengesteld voor paren van het zelfde geslacht. In een leefomgeving waar niet of nauwelijks wordt gediscrimineerd is er bijna geen verschil in levensgenot tussen getrouwde homo- en heteroparen.

Anders is dit op plekken waar homo's niet kunnen trouwen of hun relatie niet wordt erkend. Daar hebben homo's vaker psychische problemen en zijn homostellen minder gelukkig dan getrouwde heteroparen. Deze onderzoeksresultaten bevestigen eerdere studies waar ook uit blijkt dat homo's een minder gelukkig leven leiden als ze door hun omgeving niet geheel worden geaccepteerd. Leider van het onderzoek, Richard Wight, licht toe dat de openstelling van het huwelijk voor homoparen "een positieve invloed heeft op de levenskwaliteit van homo's en dat psychische problemen veel minder vaak voorkomen".                                         

Ook stelt hij vast dat vooral jonge homoseksuelen moeite hebben met het feit dat ze worden achtergesteld. "Homojongeren hebben in dat geval sneller de neiging om te vluchten in ongewenst gedrag. Dit kan leiden tot een verhoogd drugsgebruik of zelfs tot zelfmoord", aldus Wight.

bron: GaySite.nl
                                   

donderdag 20 december 2012

Joost Elferink: "Pa en Moe ... Ik ben Gay"


De 18-jarige Joost Elferink heeft voor zijn ouders een zeer bijzonder kerstcadeau in petto. Joost heeft recent de liefde van zijn leven ontmoet, maar zocht nog een goed moment om dat iedereen te kunnen vertellen. In winkelcentrum De Helftheuvel in Den Bosch kwam smoorverliefde Joost toevalligerwijs een camerateam tegen van het Omroep Brabant-programma 'Onder Ons'.

Wat nog even 'Onder Ons' had moeten blijven wilde Joost - zo vlak voor de Kerst - toch dolgraag met de hele wereld en zijn ouders delen. Want: Joost heeft sinds kort een relatie en 'daar ben ik heel blij mee'.

De verrassing is dat Joost een relatie heeft met Mark, maar dat zijn vader en moeder absoluut niet weten dat hij gay is. "Pa en Moe", vertelt Joost tegen de camera en dus tegen heel de wereld, "ik ben gay en heb een vriend !!"

Joost benadrukt dat het geen grap is en dat hij er absoluut geen moeite mee heeft om zijn liefde voor Mark en geaardheid op deze manier bekend te maken. Hoe deze bijzondere 'Kerst uit de kast' verrassing valt bij zijn ouders weet Joost nog niet, maar hij heeft er vertrouwen in dat het helemaal goed komt.

bronnen: GayKrant.nl / Omroep Brabant / Joost Elferink                               

Burgemeester Dales Lezing door Inez Weski


Op vrijdagavond 25 januari 2013 zal mr. Inez Weski, vooraanstaand strafpleiter en een graag geziene gast in de media, de zestiende Burgemeester Dales Lezing uitspreken in het stadhuis van Nijmegen. Tijdens de avond, die om 20.00 uur begint met koffie en ontvangst, zal voor de zeventiende keer de Burgemeester Dales Prijs worden uitgereikt. De avond zal muzikaal worden opge- luisterd door Lennart Pluijm en Karlijn Wolsing.

Na haar studie rechten en haar beëdiging als advocaat in 1978 verbond Inez Weski zich als strafpleiter aan het advocatenkantoor Weski Heinrici Advocaten in Rotterdam. Niet alleen ontwikkelde zij zich tot een van de succesvolste en meest in het oog springende strafpleiters van Nederland (zij verdedigt sinds september 2012 Desi Bouterse), ook maakte zij naam met haar kritische opvattingen over allerlei strafrechtzaken en haar visie op misstanden bij politie en justitie. Mede daardoor is zij regelmatig te gast in radio- en televisieprogramma's. In 2011 en 2012 was Inez Weski ook juryvoorzitter bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Mevrouw Weski is gevraagd artikel 1 van de Grondwet te benaderen vanuit een juridisch perspectief. Wat vindt zij ervan dat er stemmen opgaan om artikel 1 te schrappen? Is het artikel voor de strafadvocatuur van belang, bijvoorbeeld in het geval van (gewelds-)incidenten met een discriminatoir karakter? (Geweld tegen homoseksuelen, bijvoorbeeld, wordt tegenwoordig strenger bestraft, omdat het, naast de gewelds- handeling, een uiting van discriminatie is.) Op deze en andere aspecten zal Inez Weski op de van haar bekende flamboyante wijze ingaan.

De lezing en de prijsuitreiking zijn vrij toegankelijk. De Gemeente Nijmegen treedt op als gastvrouw en biedt haar gasten een hapje en een drankje aan. Gegadigden dienen tijdig (ontvangst 20.00 uur) aanwezig te zijn, vol is vol !!

De Burgemeester Dales Prijs en de Burgemeester Dales Lezing zijn in het leven geroepen door het COC Nijmegen en de Stichting Burgemeester Dales Lezing. De prijs is bedoeld ter onderscheiding van vrouwen, mannen of organisaties die in het Rijk van Nijmegen op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discrimi- natie verwoordt.

Gedacht wordt daarbij aan mensen die zich ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke be- handeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

De Burgemeester Dales Lezing geeft prominenten uit de samenleving gelegenheid zich uit te laten over actuele, bijzondere en/of problematische aspecten van het non-discriminatiebeginsel in Nederland en daarbuiten. De lezing werd eerder uitgesproken door o.a. Anil Ramdas, Jan Pronk, Femke Halsema, Afshin Ellian, Ed. van Thijn, Rob Tielman, Alexander Pechtold, Lilianne Ploumen, Agnes Jongerius, Fatima Elatik, Atzo Nicolaï en Alex Brenninkmeijer.

bronnen: GayKrant.nl / COC Nijmegen / Stichting Burgemeester Dales Lezing
                                          

Nieuwe sporten voor de Gay Games

Op de tiende Gay Games, die in 2018 zullen worden gehouden, zullen diverse nieuwe sporten worden geïntroduceerd. Om het sport- en cultuurfestijn te mogen organiseren, zijn vijf steden in de running.

De sporten waarom het draait zijn: Boogschieten, Boksen, Schermen, Petanque, Roller Derby en Rolstoel Rugby. Petanque werd aangevoerd door de Franse delegatie.

Amsterdam, Limerick, London, Orlando en Parijs zijn in de running om de jubileumeditie van de Gay Games te mogen organiseren. Van deze ste- den is de Nederlandse hoofdstad de enige die het sportfestijn al eerder in huis haalde.

Medio oktober volgend jaar zal de Federation of Gay Games beslissen in welke stad het evenement zal worden gehouden.

bronnen: GayKrant.nl / Federation of Gay Games
                 

Scissor Sisters ·vs· Willam & Rhea Litré


"Let's Have A KiKi / KaiKai"  ••  Welke uitvoering vind jij het best ... het origineel van de Scissor Sisters of the drag-versie van Willam & Rhea Litré ... bekijk onderstaande video's en oordeel zelf !!

bronnen: Gay.nl / YouTube


        
                             

Tanja Ineke | "Transgender ... en Slikken" ?!


COLUMN - Het is vrijdagochtend 29 november. Ik sta voor mijn kledingkast te twijfelen. Vandaag heb ik mijn eerste tv-optreden bij Spuiten en slikken. De aflevering gaat over transgenders. Wat draag je als voorzitter van COC Nederland? Moet ik mijn netste kleren aan? Nee, dat schept teveel afstand. Ik kies voor een spijkerbroek.

Mijn eerste optreden als COC-voorzitter buiten de COC-gelederen was bij het transgendercongres van Transgender Netwerk Nederland in Dordrecht. De T van LHBT was voor mij nog geen gesneden koek. Daarom was ik erg blij met deze uitnodiging. Wat een rijke, prachtige ervaring was dat congres. Een kennismaking met (bijna) alle mensen die ertoe doen als het gaat om genderidentiteit. Ik sprak met de denkers, zoals de beleidsmakers van OCW en onderzoekers van Movisie. Maar vooral ook met de doeners: transvrouwen, transmannen en hun geliefden. Wat een mooie, dappere en sterke mensen. Ik realiseerde me dat zichtbaarheid hét grote verschil is tussen de LHB en de T. Waar LHB's niet bij elke stap in de openbaarheid als zodanig herkenbaar zijn, zijn transgenders dat vaak wel en dat maakt kwetsbaar.

Ook in de weken na het congres stond de transgenderproblematiek hoog op mijn agenda. In het rapport van het SCP, dat in november verscheen, werd de vaak schrijnende problematiek scherp beschreven. Zo is bijna de helft van de transgenders in het afgelopen jaar negatief bejegend en liggen zelfmoordpercentages tien maal hoger dan onder de Nederlandse bevolking in het algemeen. Er waren de laatste tijd veel documentaires en debatprogramma's over het onderwerp op tv. Input genoeg dus voor mijn quotes bij Spuiten en Slikken. Naast mijn inbreng was de hoofdrol weggelegd voor BeyonG, transvrouw. En voor verslaggever Tim, die een dag als transvrouw de straat op ging.

Spuiten en Slikken heeft mooi en integer in beeld gebracht hoe het is om als transgender zichtbaar anders te zijn dan wat 'men' gewend is te zien. Met als absoluut dieptepunt het bezoek aan een filiaal van een grote hamburgerketen, waar BeyonG en Tim door het personeel als attractie werden nageroepen en in hun gezicht werden uitgelachen. Ironisch genoeg gebeurde daarmee precies wat ik vreesde en verwachtte. De onderzoeksresultaten van het SCP die ik in het programma toelicht, werden direct door praktijkbeelden geïllustreerd: negatieve bejegening en een onveilig gevoel.

Op verzoek van betrokkenen schreef ik de hamburgerketen een brief met de vraag om uitleg over het incident. Heel snel volgde een eerste telefonische reactie: de medewerkers zouden alleen gelachen hebben omdat er een bekende Nederlander het filiaal binnenkwam. Wat een SLAP verhaal! Dat slikken we niet. COC Nederland wil met het management in gesprek. En dan trek ik mijn netste kleren aan !!

Tanja Ineke
Voorzitter COC Nederland    

bronnen: Gay.nl / COC Nederland / Spuiten en Slikken
                           

woensdag 19 december 2012

Brusselse campagne tegen haatmisdrijven krijgt vervolg


De spraakmakende "Meld Geweld"-campagne die in juni werd gelanceerd door het Hoofdstedelijke Gewest krijgt een vervolg. De Brusselse overheid herneemt deze sensibiliseringscampagne tegen haatmisdrijven van 19 december tot en met 16 januari.

"Aangezien de problematiek nog steeds brandend actueel is kan de boodschap niet genoeg herhaald worden: Meld Geweld", aldus initiatiefnemer, Bruno De Lille (Groen) staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het dichtstbevolkte & meest diverse Gewest van België. Vele Brusselaars voelen zich aangetrokken door deze bonte mengeling van culturen, talen, gemeenschappen en opinies. Spijtig genoeg vormt deze rijke smeltkroes echter ook soms de basis van conflicten, onbegrip en zelfs misdrijven. Haatmisdrijven tegen individu's omwille van hun afkomst, geaardheid of geslacht.

De "Meld Geweld"-campagne sensibiliseert Brusselaars via verschillende kanalen. In het straatbeeld zullen opnieuw affiches te zien zijn waarop kinderen de volgende vragen stellen: "Zal je me later in elkaar laten slaan omdat ik homo ben?", "Zal je me later voor makak laten uitschelden?" en "Zal je me later laten uitschelden voor vuile hoer?". Al te vaak hebben slachtoffers van (verbaal of fysiek) geweld het gevoel dat niemand hen te hulp schiet. Er zijn mensen in de buurt maar niemand belt de politie, niemand noteert de nummerplaat, niemand zegt dat hij getuige was. Maar als we geweld de wereld willen uitbannen, moet iedereen in actie komen.

Ook de website meldgeweld.be blijft bestaan met meer informatie, tips en de juiste kanalen over wat men kan doen in geval van geweld ...  (slachtoffer of getuige).

De Meld Geweld-campagne past in een bredere reeks van acties om haatmisdrijven tegen te gaan. In november nog werd de campagne 'De weg naar mijn hart loopt niet langs mijn billen' gelanceerd. Het is de slogan op tramlijn 4, tussen het Noordstation en Stalle, die de komende zes maanden campagne voert tegen seksistisch gedrag tegenover vrouwen. Daarnaast organiseert het Gewest ook informatie- en sensibilisering- sessies voor de Brusselse politie. Tijdens de sessies wordt de nadruk gelegd op de eerste opvang van de slachtoffers, de opvolging van de klachten en dit in de specifieke context van homo-, lesbo- en transfobie.

bron: GayLive.be
   

Homoseksuele jongen pleegt zelfmoord in Utah


In de Amerikaanse staat Utah heeft een 14-jarige jongen zich van het leven beroofd door zichzelf door het hoofd te schieten. David Phan werd onlangs van school gestuurd omdat in zijn schooltas een condoom was gevonden.

Volgens familie en vrienden was de jongen de laatste tijd zeer depressief omdat hij enkele maanden geleden uit de kast is gekomen en daar op school erg mee werd gepest. Onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de jongen zich van het leven heeft beroofd.

Nadat de jongen van school werd gestuurd raakte hij volgens zijn ouders in een nog diepere depressie. Uiteindelijk kon hij het niet meer aan en ging met een geladen pistool naar zijn school. Voor het oog van zijn klasgenoten heeft hij zich van het leven beroofd. Zijn ouders hebben de publiciteit gezocht om meer slachtoffers te voorkomen. "Wij hopen dat de autoriteiten en de schoolleiding stappen ondernemen en jonge homo- seksuele migranten, die vaak dubbel gepest worden, te helpen," aldus de vader van David.

ACLU, een organisatie die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers, laat weten dat het de uitkomst van het onderzoek zal afwachten maar roept de schoolleiding van de Bennion Junior High School nu al op om meer te doen tegen het pesten van homojongeren.

bron: GaySite.nl
             

Homofoob wetsvoorstel van Todd Akin


Todd Akin, het omstreden Republikeinse lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft vlak voor zijn gedwongen vertrek nog een homofoob wetsvoorstel ingediend.

Akin, die in november niet werd herkozen, vraagt in een wetsontwerp om wettelijke bescherming van militair personeel, dat het op basis van hun religieuze overtuiging niet eens is met homoseksuele soldaten.

Hij vindt dat de overheid ruimte en bescherming moet bieden aan mensen die 'morele principes hebben ten aanzien van de juiste en onjuiste expressie van de menselijke seksualiteit.' ZIjn voorstel kan al op de steun rekenen van de vroegere presidentskandidaat John McCain.

De voormalige legercommandant Allyson Robinson vindt het voorstel een uitnodiging tot beledigen en discrimineren. "Het zal het moreel en discipline in het leger ernstig ondermijnen en dus is het een slecht plan."

Akin kwam afgelopen herfst in opspraak met zijn visie over abortus na verkrachting, hij staat bekend als een zeer homofobe politicus.

bron: GayKrant.nl
     

Roze Lopers in Noord-Brabant uitgereikt ‼


Vandaag worden in Brabant nieuwe roze lopers uitgereikt. Met deze onderscheidingen geven Anbo Roze, COC Nederland, Vilans en Movisie een waarderingskenmerk aan instellingen die zich onderscheiden door een LHTB-vriendelijk klimaat.

Meestal zijn dat tehuizen en instellingen voor ouderen, maar onlangs werd in Gelderland ook een roze loper uitgereikt aan de Lichtevoorde, een instelling voor mensen met een geestelijke beperking.

In Brabant zijn ouderentehuis Eeuwsels in Helmond en Kievitshorst in Tilburg aan de beurt om de eervolle onderscheiding in ontvangst te nemen. Onderweg stopte de opvallende roze limousine bij het kantoor van de Gay Krant in Best om ook de redactie op de hoogte te brengen.

bron: GayKrant.nl
                               

Je bent Homo dankzij je Moeder !!


Nieuwe onderzoek dat deze week gepubliceerd werd in het 'Quarterly Review of Biology' suggereert dat genetica die de kans op homoseksualiteit bij een persoon vergroten, doorgegeven wordt van vaders op dochters en moeders op zoons.

Eerdere studies hebben al aangetoond dat homoseksualiteit in de familie zit, wat de meeste onderzoekers een genetische onderbouwing van seksualiteit deed veronderstellen. Tot op heden werd er echter geen specifiek gen voor homoseksualiteit aangetroffen, ondanks vele onder- zoeken.

Nu komen onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Wiskundige en Biologische Synthese in de VS echter tot de conclusie dat homo- seksualiteit geen genetische link heeft, maar een epi-genetische. 'Epi-marks' zijn extra lagen informatie die controle hebben over hoe bepaalde genen zich gedragen. Meestal worden die 'epi-marks' tussen generaties niet overgedragen, maar gewist. Bij homoseksualiteit gaan ze echter over van vader op dochter en moeder op zoon.

Evolutionair gesproken, als homoseksualiteit alleen een genetische eigenschap zou zijn, zou je kunnen verwachten dat de eigenschap uiteindelijk zou verdwijnen, omdat homo's niet kunnen reproduceren. Maar de epi-marks zijn evolutionair sterker dan gewoon genetisch materiaal. Ze beschermen de ouders tegen een overtollige of te geringe aanwezigheid van testosteron, maar als die epi-marks worden overgedragen van vader op dochter of moeder op zoon, kan dit tot vermannelijking van de dochter en vervrouwelijking van de zoon leiden.

bronnen: Gay.nl / Quarterly Review of Biology

De 'Gay&Night' van januari 2013 staat online


Floor de Goede (32) tekent al z’n hele leven, inclusief zijn dagelijkse strip over 'Flo', een personage dat opvallend veel gelijkenissen vertoont met Floor zelf. Of ís het Floor zelf ?! Hoe dan ook, Floor heeft onlangs z'n eerste graphic novel gemaakt, 'Dansen op de Vulkaan', waarin zijn relatie met Bas uitgebreid aan bod komt. Tijd voor Gay&Night om Flo(or), een van onze favoriete strippers, aan de tand te voelen !!

Lees het interview met Floor de Goede en andere nieuwsitems in de nieuwe 'Gay&Night' online:  Gay&Night

bronnen: Gay.nl / Gay&Night
           

Tilburger die Homoseksuele danser mishandelde voorlopig vrij ‼

De 20-jarige Tilburger Michael J. die ervan wordt verdacht de Amsterdamse musicaldanser Mathijs Beugelink ernstig te hebben mishandeld, komt vrij. De rechtbank in Breda besloot de man woensdag vrij te laten. Hij zit vast sinds september. Intussen komen er nieuwe getuigenverhoren naar de zware mishandeling op carnavalszaterdag dit jaar. Er zitten volgens de officier van justitie tegenstrijdige zaken in het dossier die moeten worden opgelost.
    
Beugelink was in februari met vrienden aan het stappen in een Tilburgse homobar. Toen ze gay-bar De Popcorn verlieten, en richting het Paleis Raadhuis liepen, reed er net een auto met vier personen uit de parkeergarage van de Emmapassage. De wagen kruiste hun pad, er ontstond een woordenwisseling en een van de inzittenden stapte uit en mishandelde de mannen. Volgens Beugelink werd er 'teringhomo' en kankerhomo' naar ze geroepen.

Gedeeltelijk verlamd
Een van de twee mannen uit de auto gaf de kameraad van Beugelink een kopstoot. Beugelink ging verhaal halen en kreeg naar eigen zeggen een klap of een duw. Hij viel achterover in een fietsenkelder en raakte zwaargewond aan rug en benen. De danser raakte gedeeltelijk verlamd aan zijn been en moest een punt zetten achter zijn carrière. Zichtbaar geemotioneerd las Beugelink woensdagmiddag een verklaring voor in de rechtszaal. Over hoe erg dat hij vindt dat excuses tot nu toe achterwege zijn gebleven en zijn leven is veranderd door de mishande- ling. 'Michael, je hebt niet alleen mijn carriere kapot gemaakt,maar de rest van mijn leven loop ik rond met littekens'. Beugelink zegt nog wekelijks last te hebben van nachtmerries en dat hij niet meer durft te gaan stappen. "Ik hou jullie alle vier verantwoordelijk, want je bent weggereden en hebt me voor dood achtergelaten'.

De rechtbank vroeg hoe Michael J. hier tegen aan keek maar hij reageerde amper. "ik ben een beetje boos dat hij me gaat veroordelen." Maar vervolgens voegde hij er wel aan toe: 'ik vind het erg voor die jongen'.

Beugelink diende tijdens de rechtszaak een schadeclaim in van 4500 euro. Dat is voor onder meer de medische kosten die niet vergoed worden maar ook kapotte kleding en taxi's van en naar het ziekenhuis.

'Gewoon dommigheid'
De verdachte zelf ontkent dat de mishandeling met de geaardheid van het slachtoffer te maken had. Wat dan wel de aanleiding was kon hij niet uitleggen. De officier van justitie en ook een van de rechters vroegen hem herhaaldelijk waarom hij die bewuste nacht uit de auto stapte en op de slachtoffers af liep. 'Gewoon dommigheid', zei hij woensdagmiddag voor de rechtbank in Breda. De Tilburger van 20 wordt donderdag vrijgelaten, onder strenge voorwaarden. Hij mag geen contact opnemen met de andere inzittenden van de auto en hun familie. Bovendien moet hij zich een dag voor de rechtszaak weer melden bij het Huis van Bewaring in Breda.

bron: Omroep Brabant 
                   

dinsdag 18 december 2012

Nieuw KRO programma over Transgenders


Aankomend jaar zal de KRO een nieuw programma uitzenden, waarin Arie Boomsma gedurende een langere periode genderjongeren volgt. Door deze jongeren een aantal maanden te volgen, hoopt het programma een beter inzicht te kunnen geven in hun leefwereld. Hoe kom je er achter dat je transgender bent? Hoe is het om transgender te zijn? Hoe reageert je omgeving en hoe vul je je leven opnieuw in na je geslachtsverandering ?!

Men zoekt voor dit tv-programma jongeren die hun verhaal met Arie willen delen. Men is al aan het filmen met een aantal jongeren en zijn nu nog op zoek naar een transjongen en een transmeisje die midden in hun transitieperiode zitten.

Hoe gaat het in zijn werk ?!

Mocht je interesse hebben om je een aantal maanden door de KRO te laten volgen, of wil je meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met de programmamakers. Dit kan via de mail of telefonisch, wat jij het liefste wilt. Daarna praten de makers uitgebreid met je verder. Belangrijk om te weten is dat alles in overleg gaat. Je kunt contact opnemen via: transgender@skyhightv.nl of bel: 035-7508214.

bronnen: EmbracePink.nl / KRO.nl
            

Boete Suso na 'Homo-tweet' over Teamgenoot


Liverpool-aanvaller Suso moet een boete van zo'n twaalfduizend euro betalen. De Football Association legde de voetballer die sanctie op nadat hij zijn ploeggenoot José Enrique via Twitter 'gay' noemde.

De negentienjarige Suso postte afgelopen maand bij wijze van grap een foto van trotse Enrique, die zijn tanden had laten bleken. Zijn commentaar: 'What the f*** is he doing ?! This guy is gay... he does everything except play football'. De voetballer haalde zijn reactie snel weg en veranderde de bijgaande tekst, maar het kwaad was reeds geschied.

Suso, landgenoot van Enrique, speelt dit seizoen een redelijk belangrijke rol bij Liverpool. De jonge voetballer kwam tot op heden tot dertien optredens in de hoofdmacht. Liverpool nam Suso in 2010 over van Cadiz. In oktober tekende hij een nieuw, meerjarig contract bij The Reds.

bron: VoetbalPrimeur.nl


Jesus Fernandez Saez krijgt boete voor Homo-tweet

Aanvaller Jesus Fernandez Saez van FC Liverpool moet een boete van ruim 12.000 euro betalen omdat hij zijn ploeggenoot José Enrique op Twitter voor homo heeft uitgemaakt.

De Spanjaard met de voetbalnaam Suso reageerde in een tweet op een foto waarop Enrique met hagelwitte tanden was afgebeeld. 'Deze jongen is homo', stelde Suso. 'Hij heeft mentale problemen. Hij doet alles, behalve voetballen.'

De tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond noemde de tweet van de aanvaller dinsdag ongepast. Suso kreeg een boete van 10.000 pond opgelegd.

bron: Volkskrant.nl
       

Verplichte voorlichting hoogtepunt 2012


Het verplicht stellen van voorlichting over seksuele diversiteit op scholen is volgens bezoekers van de website van de Gay Krant, GK.nl, dé gebeurtenis van 2012. Het kabinetsbesluit behaalde 26,2% van de stemmen.

Na jarenlang getouwtrek tussen regering en Tweede Kamer werd dit jaar definitief besloten voorlichting in het onderwijs verplicht te stellen. Het resultaat kwam mede tot stand door een intensieve lobby van COC Nederland.

Op de 2e plaats eindigde met 14,5% het einde van het 'Don't Ask, Don't Tell'-beleid in het Amerikaanse leger. De ban op openlijke homo's en lesbiennes werd dit jaar opgeheven. Derde wapenfeit is de alsmaar doorgaande discussie rond het al dan niet aanblijven van de weiger- ambtenaar (11,0%)

De top-5 wordt gecompleteerd met de homokus scene van Ferry Doedens en Sinan Eroglu in Goede Tijden, Slechte Tijden (10,2%) en het actie- plan tegen homofobie in de (top)voetbalsport dat de KNVB in oktober lanceerde (9.8%).

bron: GayKrant.nl
 

Tien jaar 'Stichting Rainbow' Den Haag


Zaterdag 22 december 2012 viert Stichting Rainbow Den Haag haar tienjarige bestaan. De stichting heeft als doel seksuele diversiteit binnen de Haagse migrantengroepen bespreekbaar te maken.

Van 14.00 tto 23.00 uur vindt in Dienstencentrum Copernucus aan de Daguerrestraat in de Hofstad een feestelijke bijeenkomst plaats, met toespraken, een forumgesprek en workshops (onder meer drama, buikdansen, verzorging, zelfverdediging en spiritualiteit).

Daarnaast is er een Surinaams-Javaanse keuken en kunnen de voetjes van de vloer op de muziek van de band Lexes. Opgave vooraf is gewenst:  info@rainbowdenhaag.nl

bron: Gay.blog.nl
                   

Verdachte Homo-moord langer vast


De man die verdacht wordt van de moord op André Kleinman blijft nog zeker negentig dagen in de cel. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam dinsdag. De 54-jarige Kemal T. werd in april aangehouden en is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum. 

De 80-jarige André Kleinman werd eind januari dood aangetroffen in zijn woning aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost. De man was volgens de politie slecht ter been en homoseksueel. Dat zou iets te maken kunnen hebben met de moord, meldde de politie.

T. werd voor april al eens aangehouden wegens betrokkenheid bij de zaak, maar kwam later vrij. Op basis van nieuwe informatie werd hij opnieuw aangehouden. 

bronnen: GayKrant.nl / MetroNieuws.nl
                        

Bisschop Robinson: 'Jezus was Gay-vriendelijk'


Gene Robinson, de openlijk homoseksuele Amerikaanse bisschop van de Episcopale Kerk, is van mening dat Jezus - als hij nu had geleefd - de standpunten van homo's voor gelijke rechten van harte had ondersteund.

"Hij was een man die - in een tijd dat vrijwel niemand ontsnapte aan een huwelijk - ervoor koos zijn meeste tijd door te brengen met twaalf mannen. Drie van hen waren zijn uitverkorenen en een daarvan was weer bekend om zijn liefde voor Jezus, zoals het in de Bijbel staat", aldus Robinson.

"Daarmee zeg ik niet dat Jezus homo was, maar hij was ook niet de modelvader in een gezin met vrouw en 2,2 kinderen. Hij wist dat het stichten van een gezin een keuze is en dat doen holebi's tegenwoordig ook."

bron: GayKrant.nl
             

ProGay: 5e editie 'Pink Christmas' in Amsterdam


Woensdag 19 december 2012 begint de vijfde editie van Pink Christmas in Amsterdam. Tot en met maandag 31 december zijn er allerlei roze kerstactiviteiten te beleven in de hoofdstad. Afgelopen zaterdag vond de X·Mas Canal Parade plaats: die had niets met Pink Christmas te maken, maar was onderdeel van het Amsterdam Lights Festival. Stichting ProGay organiseert met Pink Christmas de tegenhanger van de Amsterdam Gay Pride.

Het evenement staat in het teken van verbinding, met op het programma onder meer: De schaatsbaan op het Leidseplein biedt donderdag 20 december de Drag Winter Olympics. Zaterdag 22 december staat op de Zeedijk van 14.00 tot 20.00 uur een kerstmarkt: een samenwerking tussen homo- en hetero-ondernemers, met naast kraampjes optredens en een modeshow. In club AIR vindt op zaterdag 22 december hert openingsfeest Supertoys en op 31 december het slotfeest 'Can You feel iT' plaats.

Op zondag 23 december is er vanaf 16.30 uur een roze kerstdienst in de Keizersgrachtkerk: daarin wordt stilgestaan bij de draconische antihomo-plannen in Oeganda. In dezelfde kerk vindt op Eerste Kerstdag vanaf 15.00 uur de Evangelische Roze Kerstviering plaats. Verder zijn er twaalf dagen lang tal van feesten, borrels en een aantal exposities in de hoofdstad.

bron: Gay.blog.nl 
             

Nieuw: De piemelmeter voor de juiste maat condooms ‼


Het gaat niet om de lengte, maar om de breedte. Webshop 'Condoom Anoniem' uit Veldhoven brengt de My Sizer op de markt. Een soort schuifmaatje voor het precies opmeten van de penis.

"De maat weten van je piemel is belangrijk", vertelt Richard Spooren van de webshop Condoom Anoniem. Sinds enige tijd verkoopt hij condooms op maat. Geen condooms met op de verpakking opschriften als 'XL' of Giant+, maar condooms die op de millimeter nauwkeurig zitten.

Enorme behoefte
Aan die condooms is een enorme behoefte: "Tachtig procent van de bevolking kan aan de slag met de gewone condooms en de gewone maten, maar er zijn echt heel veel mannen die iets ruimers nodig hebben of iets kleiners."

Om de online klant goed te kunnen helpen met het vinden van de de juiste maat, heeft Spooren de My Sizer mede ontwikkeld. Het Veldhovense webbedrijf gaat het ding exclusief voor Nederland op de markt brengen.

Het gaat om de breedte
De geliefde maatcondooms zijn er in tien maten. Het gaat dan niet om een L, XL of een S'je, maar condooms met de maten 46 tot en met 69. Het zijn breedtematen. Doordat de penismeter de breedte / dikte meet van een piemel in erectie, hoeft een condoom nooit meer strak te zitten. Of nog erger: af te glijden

Zie ook:  Penismeter | "Meet je penis met je mobiel - Niet de lengte, maar de breedte telt" ‼

bronnen: Omroep Brabant / Condoom-Anoniem.nl / YouTube.com