vrijdag 22 februari 2013

Puerto Ricaanse HoLeBi-koppels mogen niet adopteren


Het Hooggerechtshof in Puerto Rico besliste woensdag om de wet die adopties door homoseksuele koppels verbiedt niet te ver- werpen. Vijf van de negen rechters stemde voor de handhaving van het verbod.

Grond van de wet is dat homoseksuele koppels niet gelijkgesteld kunnen worden met het traditionele gezin en dat een kind het best wordt opgevoed door een moeder en een vader.

Maandag kwamen er nog meer dan 200.000 christenen op straat om zich te verzetten tegen meer rechten voor homoseksuelen. Het was de grootste soortgelijke manifestatie ooit in Puerto Rico.

Momenteel circuleren er verschillende wetsvoorstellen die meer rechten moeten geven aan homoseksuele en lesbische inwoners van Puerto Rico.

bron: GayLive.be