donderdag 17 januari 2013

Stappenplan voor Homo-acceptatie werkvloer


Gerrit Zalm, CEO van ABN AMRO, heeft donderdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Workplace Pride Platform de Declaration of Amsterdam namens zijn bedrijf ondertekend.

Deze Declaration is een oproep tot actie en bestaat uit een 10-stappenplan dat helpt de verbeterde werkomstandigheden van LHBT werk- nemers op de werkvloer te waarborgen.

Ook PWC Nederland heeft de Declaration ondertekend. Verder voegde op de nieuwjaarsbijeenkomst van het platform Schiphol zich toe aan Work- place Pride als nieuw lid.

Workplace Pride is de nieuwe naam voor het vroegere Company Pride Platform. Hierin werken bedrijven en overheden samen om te komen tot een betere werksfeer voor de HoLeBi-werknemers in hun bedrijf of organisatie.

Ondernemingen als ING, Shell, UWV, Philips, ABN AMRO, KLM, TNT en organisaties als de Ministeries van Defensie, Justie en Infrastructuur & Milieu zijn er bij aangesloten.

De Declaration van Amsterdam luidt als volgt:

01. Werkgevers bieden een veilige en prettige werkomgeving met gelijke kansen voor alle werknemers zodat alle werknemers, ook LGBT, open en zichzelf  kunnen zijn. 
02. Werkgevers werken nauw samen met LGBT partners (zoals medewerkersnetwerken en nonprofit organisaties) om met de beschikbare kennis en ervaring verbeteringen te bewerkstelligen.  
03. Werkgevers identificeren en ondersteunen leiders (Hetero en LGBT) die zich inzetten om LGBT-vriendelijke werkomgevingen te creëren.  
04. LGBT werknemers streven naar het open, authentiek en zichtbaar zijn op het werk en helpen hun werkgevers op het gebied van diversiteit en integratie. Als voorbeeld voor alle medewerkers.  
05. LGBT medewerkers werken samen met hun werkgevers bij bedenken en het nemen van maatregelen om  het "10 stappenplan" van deze verklaring te implementeren.   
06. Werkgevers en LGBT medewerkers creëren en ondersteunen structuren in hun organisatie om voortgang zeker te stellen. 
07. Werkgevers nemen de onderdelen van de Verklaring van Amsterdam op in hun organisatie principes, en noemen deze expliciet in externe communicatie, zoals jaarverslagen en MVO-Rapportages. 
08. Werkgevers en werknemers ontwikkelen instrumenten die de mate van  LGBT-vriendelijkheid binnen de organisatie meten en benchmarken de resultaten met andere externe partijen. 
09. Werkgevers besteden elk jaar minimaal 1 euro per medewerker binnen de organisatie als budget voor het ondersteunen van LGBT programma's en medewerkersnetwerken. 
10. Organisaties dragen zichtbaar hun beleid uit voor het bevorderen van LGBT-vriendelijke werkomgevingen in alle landen waar zij actief zijn.

bron: GayKrant.nl