dinsdag 15 januari 2013

Homofobe ambtenaren verliezen bij Europees Hof


Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft twee christelijke ambtenaren uit Engeland in het ongelijk gesteld in een zaak die ze hadden aangespannen nadat ze waren ontslagen.

Hun ontslag was het gevolg van hun weigering om homoseksuele paren van dienst te zijn. De een, Liliane Ladele weigerde als ambtenaar van de burgerlijke stand homoparen in te schrijven in het Britse partnerregister. De ander, Gary MacFarlane, werkte bij een relatieadviesbureau van de overheid en weigerde eveneens homo's van dienst te zijn. Beiden beriepen zich op hun christelijk geloof.

De twee noemen de afwijzing van het Hof pure discriminatie en gaan in hoger beroep. Het hen verdedigende Christian Instituut is teleurgesteld en meent dat christenen met een traditionele opvatting over het huwelijk in de kou worden gezet.

De Britse homobeweging Stonewall stelt daarentegen dat het Hof een juiste beslissing heeft genomen. "Het is anno 2013 volstrekt onaan- vaardbaar dat ambtenaren in publieke functies op basis van hun geloof menen te mogen uitmaken wie ze wel en niet van dienst willen zijn. De homowereld draagt voor circa 50 miljard bij aan het ambtenarenapparaat. Dan hebben ze ook recht op een gelijke behandeling."

"Nu ook het Europees Hof in het nadeel van weigerambtenaren oordeelt, is de weg vrij om een einde te maken aan deze vorm van discriminatie door de overheid op de mooiste dag van je leven," reageert COC voorzitter Tanja Ineke op de uitspraak. "Kabinet, regel het nu, zodat dit dossier eindelijk kan worden gesloten !!"     

bron: GayKrant.nl


Einde Weigerambtenaar nu echt in zicht ?!

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) steunt het ontslag van een Engelse weigerambtenaar. Volgens COC Nederland maakt deze uitspraak de weg vrij voor een definitief einde van het fenomeen weigerambtenaar in Nederland.

"Nu ook het Europees Hof in het nadeel van weigerambtenaren oordeelt, is de weg vrij om een einde te maken aan deze vorm van discriminatie door de overheid op de mooiste dag van je leven," reageert COC voorzitter Tanja Ineke. "Kabinet, regel het nu, zodat dit dossier eindelijk kan worden gesloten !!"

Het EHRM stelt in haar uitspraak dat de Engelse autoriteiten weigerambtenaar Lillian Ladele daarmee wordt nagestreefd 'dat werknemers mochten ontslaan omdat niet handelen op een wijze waardoor ze anderen discrimineren'. Het Hof hecht het meeste gewicht aan 'het bevorderen van gelijke kansen' voor paren van gelijk geslacht.

De Engelse ambtenaar Lillian Ladele was in 2007 door de Londense deelgemeente Islington ontslagen omdat zij als christen weigerde om homo- seksuele relaties te registreren. Daarna is ze in Groot-Brittannië aanvankelijk door de rechter in het gelijk gesteld, maar in hoger beroep haalde ze alsnog bakzeil. Ook het EHRM stelt Ladele nu in het ongelijk. 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof roept het COC minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) en de Tweede Kamer op om haast te maken met een einde aan het fenomeen weigerambtenaar. In het Roze Stembusakkoord van 3 september 2012 beloofden 9 politieke partijen aan het COC dat er binnen een jaar een einde aan het fenomeen zou komen.

Het akkoord werd ook getekend door coalitiepartijen VVD en PvdA. Het regeerakkoord van VVD en PvdA stelt dat gemeenten geen nieuwe weigerambtenaren mogen benoemen. Het is echter onduidelijk of de regering ook wil voorkomen dat zittende weigerambtenaren nog huwelijken mogen sluiten.

bron: GaySite.nl