donderdag 17 januari 2013

Europees Hof tegen Weigerambtenaar

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) steunt het ontslag van een Engelse weigerambtenaar. Volgens COC Nederland betekent deze uitspraak mogelijk een definitief einde van het fenomeen weigerambtenaar in Nederland.

Het EHRM stelt in haar uitspraak dat de Engelse autoriteiten weigerambtenaar Lillian Ladele mochten ontslaan. Daarmee wordt namelijk bereikt dat werknemers niet handelen op een wijze waardoor ze anderen discrimineren. Het Hof hecht het meeste gewicht aan 'het bevorderen van gelijke kansen' voor paren van gelijk geslacht.

De Engelse ambtenaar Lillian Ladele was in 2007 door de Londense deelgemeente Islington ontslagen omdat zij als christen weigerde om homoseksuele relaties te registreren. Daarna is ze in Groot-Brittannië aanvankelijk door de rechter in het gelijk gesteld, maar in hoger beroep haalde ze alsnog bakzeil. Ook het EHRM stelt Ladele nu in het ongelijk.

Naar aanleiding van deze uitspraak roept COC Nederland de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer op om een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. In het Roze Stembusakkoord van 3 september 2012 beloofden maar liefst 9 politieke partijen aan het COC dat er binnen een jaar een einde aan het fenomeen zou komen. Het akkoord werd ook getekend door coalitiepartijen VVD en PvdA.

'Nu ook het Europees Hof in het nadeel van weigerambtenaren oordeelt, is de weg vrij om een einde te maken aan deze vorm van discriminatie op de mooiste dag van iemands leven', reageert COC voorzitter Tanja Ineke. 'Kabinet, regel het nu, zodat dit dossier eindelijk kan worden gesloten !!'   

Het Vaticaan heeft echter felle kritiek geleverd op de uitspraak van het Europees Hof. Aartsbisschop Dominique Mamberti stelt dat de persoonlijke meningen van ambtenaren wat betreft abortus en homoseksualiteit gerespecteerd dienen te worden. Het weigeren van een huwelijksvoltrekking op basis van geloof zou dan ook de norm moeten zijn.

bronnen: Gay.nl / COC Nederland