zondag 14 april 2013

ID-match | Jouw gezicht bestrijdt vooroordelen


                  
Wil jij vooroordelen over transgenders helpen bestrijden ?!  In Limburg loopt een project waar jouw gezicht precies dat kan doen. De regionale antidiscriminatievoorziening in Limburg wil met ID-match stereotypen en vooroordelen bespreekbaar maken. Nu ook om de acceptatie van transgenders te vergroten.

Identity Match confronteert mensen met hun eigen vooroordelen. Om dit te doen is ADV Limburg op zoek naar mensen die met hun foto in de ID Match willen figureren. De negatieve denkpatronen over transgenders kunnen met jouw foto doorbroken worden.

Maak een foto van jezelf zoals in de screenshot hieronder en geef antwoord op de vragen in het vragenformulier: hier te downloaden, dit kost een paar minuten. Mail ons de foto en het ingevulde vragenformulier en dan zorgen wij er voor dat het bij ADV Limburg terecht komt.

Hoe werkt ID-match?
Aan de hand van foto's klikken mensen personen aan die zij denken dat bijvoorbeeld gediscrimineerd zijn, een chronische ziekte hebben en homoseksueel zijn. Bij elke vraag kunnen zij kiezen uit 20 personen die wel of niet 'ja'  hebben geantwoord op de desbetreffende vraag.

Deelnemers leren zo dat stereotypen niet bestaan. Dat je niet enkel op uiterlijk af kan gaan om een mening over andere personen en hun leef- wijze te vormen !!


ADV Limburg gebruikt de methode voor alle mogelijke doelgroepen. Ze hebben er bijvoorbeeld mee op bevrij- dingsfestival gestaan. Met Identity Match proberen ze ook vooroordelen bij werkgevers onder de aandacht te brengen.

Dus, ben je geïnteresseerd om met je eigen gezicht vooroordelen te bestrijden via deze methode ?!  Mail ons dan !!


◄  Meld Discriminatie !!  →  KLIK HIER  !!

    
bron: Transgender Netwerk Nederland