vrijdag 7 juni 2013

VS | 11-jarige Homo 'Marcel Neergaard' wint strijd tegen HoLeBi·fobe politicus


                    
Amerika  →  Een 11-jarige heeft zijn strijd gewonnen tegen een anti HoLeBi politicus. De jongen kon StudentsFirst, een grote onder- wijs organisatie, ervan overtuigen de Republikeinse politicus John Ragan geen 'Reformer of the Year' award te overhandigen vanwege diens homofobe standpunten.

Marcel Neergaard, 11, startte samen met zijn familie een petitie op MoveOn.org die aandacht vroeg voor het feit dat de Republikeinse politicus John Ragan voorstander was van de Classroom Protection Act, een wetsvoorstel waarbij het onderwijzers zou verboden worden om te praten over seksualiteit die in strijd is met de menselijke voortplanting, daarbij zou men ook niet mogen reageren op anti HoLeBi pesters en praten over LHBT thema's. Om die reden startte Marcel een petitie, ook omdat hij op school gepest werd en men daar niets aan deed.

De 11-jarige Marcel is uit de kast als homo en noemt zichzelf een homo activist met een toekomst als muzikaal acteur. In zijn eerste bericht vertelde hij dat hij op school werd gepest omdat hij anders is en liet weten dat de enige reden waarom hij geen zelfmoord pleegde was dat hij zijn ouders en broertje geen verdriet wilde aandoen. Maar toen hij hoorde over het wetsvoorstel van de politicus John Ragan stond het huilen hem nabij, want als het wetsvoorstel het zou halen zou dat betekenen dat zijn onderwijzers niet mogen ingrijpen wanneer hij gepest wordt om- wille van zijn geaardheid.

Kort nadat Marcel samen met zijn ouders een petitie had opgericht tegen het wetsvoorstel en tegen het feit dat de politicus een 'Reformer of the Year' award zou krijgen van de onderwijs organisatie StudentsFirst kwam er veel media aandacht en al snel tekenden duizenden de petitie. Het resultaat mag er zijn, de onderwijs organisatie liet weten dat de politicus de award niet meer zal krijgen en 't wetsvoorstel werd eerder niet goedgekeurd.

Michelle Rhee - van de onderwijs organisatie - zei: "Onze kinderen beschermen is prioriteit, zonder een veilige leeromgeving kunnen onze kinderen niet bereiken wat ze kunnen bereiken. Als StudentsFirst geloven we daar sterk in !! ... en staan we achter Marcel in support van de federale 'Safe Schools Improvement Act' en de 'Student Non-Discrimination Act', en zijn we voorstander van gelijkaardige voorstellen in onze active staten".

"We roepen politici op om deze zaken te steunen en onze kinderen te beschermen tegen pesterijen en discriminatie. Eerder droeg onze organi- satie John Ragan voor als 'Reformer of the Year', maar toen Marcel er ons op wees dat hij een wetsvoorstel had ingediend dat een schadelijke school omgeving zou creëren met vrijheid om te pesten en het stilzwijgen van homoseksuele thema's zijn we gezamenlijk tot het besef gekomen dat deze man de award niet verdiend, omdat dit niet is waar wij voor staan. Wij hebben dit laten weten aan John Ragan en hij zal dan ook geen award krijgen".

bronnen: Advocate.com / www.HoLeBi.info / YouTube.com