woensdag 23 maart 2016

Coos Huijsen | Het wordt tijd dat 'koning Willem·Alexander' het COC bezoekt ‼

Coos Huijsen (76) was 40 jaar geleden de eerste parlementariër ter wereld die openlijk uit de kast kwam. Als docent en politicus hield hij zijn homoseksualiteit lang verborgen voor de buitenwereld. Tot het hem verstikte en hij homo-activist werd  Woensdag 23 maart presenteert hij zijn boek Homo Politicus.

Het is een van de eerste debatten na zijn coming-out, in het voorjaar van 1976. In de vergaderzaal van de 2e Kamer kijkt Huijsen even naar de loge waar echtgenoten van Kamerleden zitten. Zijn partner Lank is plotseling verdwenen. "Hij was door de Kamerbode weggestuurd, omdat de loge niet voor vrienden was, alleen voor echtgenoten van parlementariërs. Ik ging gelijk naar Kamervoorzitter Anne Vondeling. Die herstelde dat. Vanaf dat moment was de loge ook toegankelijk voor homoseksuele partners".

40 jaar later bewoont Huijsen (76) met Lank Bos een bovenwoning in Amsterdam. "Ik voelde me pas een vrij mens toen ik uit de kast gekomen was. Ik heb me 33 jaar van mijn leven verstikkend opgesloten gevoeld, omdat ik er met niemand over kon praten".

Coming-out
Stapsgewijs confronteerde hij Nederland in de jaren zeventig als politicus met zijn geaardheid. In diverse media introduceerde hij Lank als zijn partner. "Als dissidente progressieve christendemocraat wilde ik me vanaf het eerste moment afficheren als openlijk gay, de definitieve stap in mijn coming-out en bedoeld als politiek statement".

Zijn coming-out bracht de homo-emancipatie in een stroomversnelling.

Tegelijk is er, stelt u, geen reden voor zelfgenoegzaamheid.
"Het populairste scheldwoord is nog steeds 'homo'. Suïcide onder jonge homo's is vijf keer zo hoog als onder heteroseksuele leeftijdgenoten. We hebben in Nederland orthodoxe protestanten die weigerambtenaren willen, primitieve culturen uit Noord-Afrika met bekrompen opvattingen en de Katholieke Kerk die een slechte staat van dienst heeft als het om de morele bevrijding van de mens gaat. Dat moeten we niet tolereren. Te lang zijn we verdraagzaam geweest voor de onverdraagzamen. De verworvenheden uit de jaren '70 moeten we verdedigen. Politici moeten dui- delijker stelling nemen. Ook het koninklijk huis heeft zich er nooit denderend over uitgelaten".

De Oranjes komen te weinig op voor homo's ?!
"Máxima is wel eens bij het COC geweest toen ze nog prinses was. Tijdens het recente staatsbezoek vroeg ze een docent hoe het met de homo-emancipatie ging. Maar er is nog nooit een regerend Oranje langs geweest bij het COC, dat zoveel waardevol werk heeft gedaan. Als je het hebt over de verbindende functie zou ik zeggen dat Oranje een blinde vlek heeft voor Roze Nederland  COC Nederland, de oudste homo-organisatie ter wereld, wordt dit jaar 70. Het wordt tijd dat de koning ernaartoe gaat en zich solidair toont. Dat zou een aardige geste zijn".

Zie ook:
bronnen: AD.nl – Algemeen Dagblad / Twitter.com – Algemeen Dagblad