woensdag 2 september 2015

België – Adopties – Hetero's & LHBT's | In 2014 fors minder adopties in België

In 2014 zijn in België 686 adopties geregistreerd: 323 meisjes en 363 jongens. In 2013 werden 819 adopties ingeschreven, meldt de FOD Justitie. De meeste geadopteerden komen uit België. Adoptie door HoLeBi-koppels blijft bijzonder zeldzaam. Het zijn vooral de homo-koppels die adopteren.

234 van de 323 geadopteerde meisjes komen uit België, 89 uit het buitenland. Bij de jongens gaat het om 251 kinderen uit België en 112 uit het buitenland. In totaal 201 adopties gebeurden door een man alleen, 259 door een vrouw alleen en 207 door een vrouw en een man.

Adoptie door HoLeBi-gezinnen, mogelijk sinds 2006, blijven zeldzaam. Veertien kinderen werden door mannen-koppels geadopteerd, vijf door vrouwen-paren. De statistieken maken wel geen onderscheid tussen extra-familiale en intra-familiale adoptie. Bij een extra-familiale adoptie is geen van de adoptie-ouders de biologische ouder van de geadopteerde. Bij intra-familiale adoptie wel.

De meeste kinderen die geadopteerd werden tussen september 2005 en november 2014 zijn afkomstig uit Ethiopië en China.

Sinds 1 januari 2015 worden meemoeder automatisch mee moeder bij aangifte van het pasgeboren kind.

Zie ook:
Vorig jaar fors minder adopties in België  /  Minder adopties door zowel Hetero als Homo of Lesbi ouders in België    

bronnen: ZiZo-Magazine.be / VTM.be – Video