zondag 9 juni 2013

Veroordeling Russisch LHBT-filmfestival 'Side by Side'


                         
Het Russische LHBT-filmfestival 'Side by Side' is veroordeeld tot een boete van € 12.500,- omdat het zich niet heeft laten registreren als 'buitenlandse agent'. Dat vonnis werd op donderdag 6 juni jl. geveld door een rechtbank in St. Petersburg. 'Side by Side' gaat te- gen het vonnis in hoger beroep.

Donderdag 6 juni jl. werd de tweede procesdag gehouden tegen LHBT-filmfestival 'Side by Side'. Zij zijn aangeklaagd vanwege het overtreden van de Wet Buitenlandse Agenten. Die wet bepaald dat non-governementele organisaties die politieke acties bedrijven en (mede)gefinancierd worden vanuit het buitenland zich moeten laten registreren als 'buitenlandse agent'.

Volgens de aanklager had 'Side by Side' dit moeten doen, omdat zowel het logo van de organisatie (waarvan een Engelstalige versie bestaat), als een brochure en de deelname aan een campagne tegen de Russische anti-homopropagandawet bewijst dat de organisatie politiek bedrijft.

De verdedigers van het filmfestival wezen er op dat het hier allemaal om activiteiten gaat die plaatsgevonden hebben voor de inwerking treding van de Wet Buitenlandse Agenten en dus niet gebruikt kunnen worden in de aanklacht. Bovendien wezen zij erop dat culturele organisaties bui- ten de Wet Buitenlandse Agenten vallen. De Russische Hoge Commissaris voor Culturele Rechten heeft hier recent met nadruk op gewezen en gesteld dat het vertonen van films, het organiseren van een cultureel debat of het publiceren van een brochure niet als 'politieke activiteit' be- stempeld kunnen worden en dus buiten de werking van de wet vallen.

Rechter Oleg Kamaldinov was daar echter niet van onder de indruk – na amper tien minuten beraadslagen, kwam hij met het vonnis en veroor- deelde 'Side by Side' tot het betalen van € 12.500,- vanwege het overtreden van de Wet Buitenlandse Agent.

'Side by Side' heeft laten weten tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.

In de afgelopen maanden zijn duizenden organisaties in Rusland gecontroleerd door de autoriteiten om te zien of ze zich terecht niet hebben laten registreren als 'buitenlandse agent'. Opvallend is dat er tot op heden drie organisaties daadwerkelijk zijn aangeklaagd, waarvan twee LHBT-organisaties. Naast LHBT-filmfestial Side by Side is ook Coming Out St. Petersburg aangeklaagd. Een vonnis in die rechtszaak zal nog deze maand uitgesproken worden.


bronnen: COC.nl / Side by Side