woensdag 12 juni 2013

Meer bescherming LHBT Vluchtelingen via een nieuwe Europese Wetgeving !!!


                              
Het Europees Parlement en de Raad van Ministers zijn het eens geworden over nieuwe Europese asielwetgeving. Voor LHBT-vluchte- lingen komen er meer waarborgen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: "Het is voor veel mensen die vervolgd worden vanwege hun seksuele oriëntatie niet gemakkelijk om hun vluchtverhaal te vertellen".

"Daarom komen zij soms eerst met 'n algemeen verhaal en blijkt pas later dat hun eigenlijke vluchtmotief te maken heeft met hun seksuele oriëntatie. Dat kan soms leiden tot tegenstrijdige verhalen. Dit mag nu niet meer zonder meer leiden tot afwijzing van het asielverzoek. In plaats daarvan erkent de EU het recht om uit te leggen waarom pas later het echte verhaal werd verteld".

De Jong deed een aantal voorstellen die het Europarlement en de Raad ondersteunt. Zo moeten speciale trainingen asielambtenaren helpen mogelijke LHTB-vluchtelingen te herkennen. Zij moeten hun vluchtverhaal persoonlijk kwijt kunnen in 'n gesprek zonder familieleden erbij, met interviewers en tolken zonder uniform.

Dat is belangrijk, omdat veel LHBT-vluchtelingen slechte ervaringen hebben met de politie in hun land van herkomst. Ook krijgt de LHBT-asiel- zoeker het recht het verslag van het interview in te zien voordat de beslissing over het asielverzoek er komt. Dat is het moment waarop de asielzoeker uitleg kan geven over mogelijke tegenstrijdigheden.

De EU erkent het recht van andere dan alleen vluchtelingenorganisaties, bijvoorbeeld LHBT-organisaties, om de LHBT-asielzoeker in de proce- dure bij te staan. Hoewel de EU benadrukt dat de veiligheid van asielzoekers tijdens hun opvang moet worden gegarandeerd, worden geen specifieke maatregelen voorgesteld, terwijl roze asielzoekers soms met bedreigingen in asielcentra te maken hebben.

Daarom wil De Jong dat juist hier in de lidstaten worden toegezien. De SP is zaterdag 29 juni tijdens Roze Zaterdag in Utrecht met een stand aanwezig en voert dan specifiek actie voor de bescherming van LHBT-vluchtelingen. Ook al heeft de EU nu betere wetgeving, lidstaten moeten dat nog wel omzetten in nationale regels, dus moeten zowel politici als de LHBT-gemeenschap alert blijven.bron: Gay.blog.nl
        

Congres 'Discriminatie van LHBT-asielzoekers' in het stadhuis van Utrecht

Donderdag 20 juni, de 'Internationale Dag van de Vluchteling', organiseert COCktail, een project van COC Midden-Nederland – samen met Hivos, COA en Vluchtelingenwerk – een congres over de situatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers en vluchtelingen in Nederland.
                     
Het vindt plaats in het stadhuis van Utrecht aan de Oudegracht, van 12.30 tot 17.30 uur. Ook in ons land worden LHBT asielzoekers gediscri- mineerd en bedreigd. Het Congres is bedoeld voor mensen die via hun (vrijwilligers)werk betrokken zijn bij opvang, begeleiding of advisering van (LHBT-) vluchtelingen in Nederland. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom, zolang er plaats is. De toegang is gratis.

Vragen:         cocktail@cocmiddennederland.nl

Mede door acties van COC Nederland heeft dit onderwerp de laatste jaren ruimere aandacht gekregen bij de politiek en binnen de AZC's en leidde onder andere tot een rapport over meldingsbereidheid in opvangcentra bij discriminatie en bedreiging op grond van seksuele geaardheid of religie.

Met dit congres wil COCktail aandacht vragen voor de situatie van LHBT's binnen en buiten de AZC's, maar ook meer bekendheid verwerven voor dit unieke buddyproject, in de hoop dat dit initiatief navolging vindt in het hele land. Het congres besteedt aandacht aan een aantal con- crete initiatieven om verbetering te bewerkstelligen in de situatie van LHBT vluchtelingen.

Programma:
-  Hivos: situatie van LHBT's wereldwijd.
-  Asielzoeker: situatie LHBT's in Jamaïca en ervaringen in Nederland.
-  COC NL: Pink Solutions – Answering the Needs of LGBT Asylumseekers.
-  COA: Discriminatie ?! No way !! Verbeterinitiatieven.
-  Vluchtelingenwerk: ervaringen met LHBT vluchtelingen in de asielprocedure.
-  Cocktail: opzet en ervaringen maatjesproject.

's Avonds presenteert COCktail zich aan COC-afdelingen en andere belangstellende groeperingen, en inventariseert initiatieven elders in het land, om de vorming van een landelijk netwerk te onderzoeken. COCktail krijgt al regelmatig aanvragen uit andere delen van het land, waar
het geen gevolg aan kan geven.

Daarnaast organiseert Cocktail samen met Hivos op zaterdag 22 juni Waterfietsen World Pride op de Oudegracht, om geld in te zamelen voor 'Queer Youth Uganda', een project van Hivos voor juridische, praktische en psychische ondersteuning aan homojongeren op het Oegandese plat- teland.


bronnen: Gay.blog.nl / COC Nederland