zondag 27 december 2015

België · Onderzoek | Helft van 'Belgische Homo- en Bi-mannen' is alleenstaand

De helft van de mannen die seks hebben met mannen (MSM) in België, is alleenstaand. Dat blijkt uit de European MSM Internet Survey (EMIS) bij 180.000 MSM in Europa. 3.982 MSM in België vulden de online enquête in. 59% deed dit na een oproep op datingsite Planet- Romeo (GayRomeo).

EMIS werd georganiseerd in 38 Europese landen, in 25 talen. Dr. Wim Vanden Berghe van het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskun- de (ITG) en Thomas Ronti van het Observatoire du sida et des sexualités onderzochten de gegevens voor Vlaanderen en België.

De cijfers brengen interessante gegevens naar voren. Zo blijkt (seks)gedrag en zelfbenoeming niet een op een overeen te komen. Vertrouwen vooral Vlamingen hun huisarts en is de helft van de homo- en biseksuele mannen single. Velen wonen ook alleen. Echt happy zijn die singles niet. Kennis over Hiv-status en condoomgebruik kan beter. Er wordt veel drugs gebruikt, maar een meerderheid raakte nooit (hard)drugs aan. 

Profiel van de respondenten
76% van de Belgische respondenten heeft de Belgische nationaliteit. 14% van de Vlaamse respondenten zijn niet in België geboren. In Brussel is 43% van de MSM niet in België geboren. 15% van de Belgische MSM koos een andere taal dan Frans of Nederlands (7% Engels, 2% Duits, 6% andere taal). In Brussel koos 28% een andere taal dan Nederlands of Frans. 13% van de Brusselse MSM koos Nederlands. In Vlaanderen koos 15% een andere taal dan Nederlands.

35% van de Vlaamse homo- en biseksuele mannen woont alleen. In Brussel is dat 47%. 30% woont samen met een mannelijke partner, 4,6% met een vrouwelijke partner. 4% woont samen met kinderen. 21% van de Vlaamse MSM woont bij de ouders. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 35 jaar.

79% van de Belgische MSM valt enkel op mannen. 85% benoemt zich als homo. 3% voelt zich zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken, en nog eens 17% voelt zich 'vooral tot mannen' aangetrokken. 9,5% benoemt zich als biseksueel 94% van de MSM had het afgelopen jaar effec- tief seks met een man. 8% had seks met een vrouw. 54% van de Belgische MSM heeft nooit seks gehad met een vrouw.

Seks en relaties
De helft van de Belgische homo's en biseksuele mannen is single. 46% heeft een relatie met een (of meerdere) man(nen). 4,5% heeft een rela- tie met een vrouw.

6% had het voorbije jaar geen seks met een andere man. 36% van de Belgische MSM had slechts één vaste (seks)partner. 24% houdt er twee of meer vaste sekspartners op na. 75% van de Belgische MSM had één of meer losse partners. 26% had meer dan 10 partners in het voorbije jaar.

Hoe wijdverspreid is sekswerk ?! 9% van de Vlaamse MSM werd betaald voor seks met een man in het voorbije jaar. In Brussel was dat 13%. 4,7% van de Vlaamse MSM betaalde voor seks met een man in het voorbije jaar.

Hiv en andere soa
19% van de Belgische MSM is nog nooit getest op Hiv. In Vlaanderen loopt dit cijfer op tot 23%. 73% ontving een negatieve testuitslag voor Hiv, 10,4% bleek Hiv-positief. 21% van hen werd laat gediagnostiseerd.

De meeste Belgische MSM die zich lieten testen voor hiv, deden dat in het voorbije jaar. Maar bij 23% van de Belgische MSM die zich ooit had laten testen, was de laatste Hiv–test langer dan een jaar geleden.

Er zijn sterke regionale verschillen in de plaats waar de Belgische MSM zich laten testen. Driekwart van de Vlaamse respondenten gaat voor een Hiv-testen naar de huisarts, in Brussel geldt dat voor 50% van de respondenten. Opmerkelijk: een zeer kleine maar betekenisvolle minderheid van 50 mannen of 1,7% laat zich testen op Hiv door een bloeddonatie bij een bloedbank.

58% van de Belgische MSM liet zich nakijken op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), voor 69% van hen gebeurde dit in het voorbije jaar.

Tevredenheid over seks
68% van de Belgische MSM verklaart dat hij tevreden is met zijn seksleven. Bijna een derde van de mannen gaf aan in zekere mate ontevreden te zijn met zijn seksleven. Zij konden meerdere redenen voor hun ontevredenheid selecteren. Het gemis van een vaste relatie (51%) werd door hen vaak genoemd, maar ook problemen in de vaste relatie (16%) maken ongelukkig. Ontevredenheid is er verder ook omdat men niet genoeg seks heeft (48%) of meer sekspartners wil (27%).

17% klaagt over erectieproblemen, 10% over een laag libido. 33% is ontevreden met zijn seksleven uit angst Hiv of een andere soa op te lopen 39% voelt zich niet zo zelfzeker op seksueel vlak.

Condoomgebruik
64% had een vaste (seks)partner, met wie men in 97% van de gevallen ook neukte. 47% van de Belgische MSM gebruikt nooit condooms met de vaste partner(s), 26% gebruikt ze regelmatig. 11% weet niet of zijn vaste partner(s) dezelfde Hiv-status als hemzelf.

Bijna de helft (48%) van de Belgische MSM had een tot vijf losse partners in het voorbije jaar waarmee hij anale seks had. 22% had meer dan tien losse partners anale seks.

4,7% van de Belgische MSM gebruikt nooit condooms met de losse partners, 59% gebruikt ze regelmatig.

Tabak, alcohol en andere drugs
13% van de Belgische MSM maakt zich zorgen over zijn alcoholgebruik. 42% van de Belgische MSM gebruikte in de afgelopen vier weken tabak, 28% gebruikte poppers, 12,5% Viagra. Vlaamse homo's gebruiken vaker Viagra en poppers, maar roken minder dan Brusselaars of Walen. 41% van de Belgische MSM heeft nooit poppers gebruikt, 75% nooit Viagra.

Er wordt veel geëxperimenteerd met drugs, maar de groep van regelmatige gebruikers is relatief klein. 48% van de Belgische MSM gebruikte ooit cocaïne, 47% ooit XTC, 34% ooit GHB en 10% ooit mephedrone. Maar slechts 12% gebruikte cocaïne in de voorbije 4 weken, 11% XTC, 6% GHB en 1% mephedrone.

Het druggebruik ligt hoger bij de mannen die verklaarden dat ze Hiv hebben. 23% van de Belgische MSM met Hiv gebruikte cocaïne in de voor- bije 4 weken, 25% XTC, 25% GHB en 6% mephedrone.

Slechts 8,5% van de Belgische MSM heeft nooit cannabis gebruikt.

Als we alcohol, tabak en poppers buiten beschouwing laten, heeft de meerderheid van de Belgische MSM nooit geëxperimenteerd met andere drugs: 52% probeerde nooit cocaïne of XTC (53%). 90% heeft nooit geëxperimenteerd met mephedrone, 65% probeerde nooit GHB.

Met dank aan Mark Sergeant van Sensoa voor de cijfers. In de komende nummers van ZiZo-Magazine zal hij dieper ingaan op EMIS.

bronnen: ZiZo-Magazine.be / Sensoa.be / YouTube.com