maandag 13 oktober 2014

Oosterhout - A27 | Protest tegen sluiting Homo-ontmoetingsplek 'Galgenveld'

Het Platform Keelbos, kennis- en expertisecentrum van homo-ontmoetingsplaatsen, had al een klacht ingediend tegen de politie in Brabant maar daar zijn vrijdag twee aangiftes bijgekomen tegen de burgemeesters van Breda en Oosterhout. Dat melden diverse Brabantse media vandaag. Het platforum is boos omdat gemeenten Breda, Oosterhout en Rijkswaterstaat cruisende homoseksuelen weren van 'hun' ontmoetingsplaats langs de A27 (Galgenveld). Ook tegen alle ambtenaren die hebben meegewerkt aan het tegen- gaan van activiteiten op de homo-ontmoetingsplaats langs de A27 is door Platform Keelbos aangifte gedaan.

De politie heeft opdracht gekregen op te treden tegen de overlast en de orde te handhaven. Dat optreden van agenten en bijzondere opsporings- beambten van de gemeenten (BOA's) druist volgens het platform lijnrecht in tegen de folder 'Blauw op de roze ontmoetingsplaats' van de Politie- academie. Daarin staat volgens de organisatie dat "sluiting van homo-ontmoetingsplaatsen niet aan de orde" is want "HOP's bestaan al sinds men- senheugenis en zijn een maatschappelijk gegeven". Bovendien verplaatsen de "activiteiten zich dan naar elders" en verliest de politie het overzicht over de HOP's.

Stichting Platform Keelbos vindt dat homo-ontmoetingsplekken bewaard moeten blijven. "In het kader van de sociale cohesie, participatie, inte- gratie én emancipatie, is het belangrijk dat wordt ingezien dat homo-ontmoetingsplaatsen óók een onderdeel zijn van de vitaliteit en kwaliteit van de kern en de eigen woon- en leefomgeving van de homoseksueel in de gemeente. Homo-ontmoetingsplaatsen zijn in onze ogen en in dit kader een wezenlijk onmisbaar onderdeel van de vitale kern in de gemeente voor homoseksuelen", aldus de website van de stichting.
 
 
bron: GaySite.nl