maandag 29 augustus 2016

Colombia - Gay | LGBT's steunen 'HoLeBi-vriendelijk vredesakkoord' met FARC

Een honderdtal HoLeBi- en Transgenderorganisaties steunen het vredesakkoord tussen de regering van Colombia en de rebellengroep 'FARC'. 52 jaar lang woedde een burgeroorlog in Colombia.

Om middernacht plaatselijke tijd is er in Colombia een wapenstilstand ingegaan tussen de regering en de communistische 'FARC'  (Fuerzas Ar- madas Revolucionarias De Colombia • Ejército Del Pueblo – In het Nederlands: Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia).  Als eerste onderte- kende president 'Juan Manuel Santos' een decreet dat de militaire operaties tegen de FARC vanaf middernacht stopzet  Daarna kondigden ook de rebellen een wapenstilstand af.

Gendergelijkheid
Al tijdens de onderhandelingen engageerden de strijdende partijen zich gendergelijkheid te promoten en voorwaarden te creëren voor vrouwen en voor mensen met diverse seksuele identiteiten om toegang te krijgen tot de voordelen van een vredevolle maatschappij.

Het vredesakkoord erkent het lijden van LGBT's en noemt HoLeBi's en Transgenders als participerende groep in de maatschappij.

Een honderdtal HoLeBi- en Transgenderorganisaties steunen het vredesakkoord  Daarbij wordt FARC een politieke partij en worden de FARC-leden niet vervolgd voor het geweld dat ze pleegden. Dat is een controversieel element in het vredesakkoord.

Hoewel FARC niet HoLeBi's & Transgenders specifiek viseerde, kijken LGBT-verenigingen als Caribe Afirmativo uit naar vrede. "Het is een goede opportuniteit, want er is in Colombia veel haat tegenover HoLeBi's en Transgenders",  vertelt directeur 'Wilson Castañeda' in 'The Washington Blade'.

Godsdienst
De LGBT-inclusiviteit van het vredesakkoord ligt dan weer slecht bij religieuze organisaties  Zij willen niet dat Colombia b.v. adoptierecht aan HoLeBi-koppels verleent.

Zie ook:  

bronnen: ZiZo-Magazine.be / YouTube.com