woensdag 25 november 2015

Engeland - Talking Props | Moeder geschokt: "Help, de dansdocent is Homo" ‼

UK  →  Homofobie behoort ook in Groot-Brittannië nog lang niet tot het verleden. Een moeder die haar kinderen op een theaterschool had ingeschreven om musicallessen te volgen, heeft hen er onlangs snel weer vanaf gehaald. De reden: "Een van de leraren is Homo".

De vrouw schreef de leraar van Talking Props dat zij haar geld terug wilde. Dat leverde een mooie online-conversatie op:

Moeder:
"Hallo Michael. In aanvulling op ons gesprek van vorige week heb ik besloten dat mijn kinderen maandag niet naar school gaan. Jouw reputatie 
als toneelleraar staat buiten kijf, en dat heeft mij er ook toe aangezet om mijn kinderen in te schrijven. Pas onlangs hoorde ik van je levensstijl en als christen kan ik niet toestaan dat mijn kinderen beïnvloed worden door dit soort onconventionele ideeën. Wij geloven dat een man met een vrouw moet trouwen. Ik verwacht dat ik mijn lesgeld terugkrijg. Dat kun je me via een cheque sturen".

Michael Neri had zijn antwoord snel klaar:
"Hallo (naam van moeder), ik zou liegen als ik zei dat ik teleurgesteld ben door je bericht. Ik ben trots op mijn leerlingen vanwege het respect 
en de liefde die zij voor anderen voelen en de passie waarmee zij naar gelijkheid streven. Jullie zouden alleen maar een inbreuk vormen op onze familie.  Ik heb het idee dat mijn seksualiteit geen enkele invloed heeft op mijn lesgevende kwaliteiten, net zoals dat het geval zou zijn bij een dokter die een van je kinderen behandelt als het ziek is".

"Ik ben ervan overtuigd dat het welzijn van je kind op de eerste plaats komt als het met spoed behandeld moet worden, of zou je eerst de levensstijl van hun artsen willen checken voordat zij met de operatie beginnen die hun leven moet redden ?!  Ik wens je succes bij het vinden van een school die bij jouw wensen past, hoewel ik uit ervaring kan zeggen dat een theater zonder homo's hetzelfde is als koken zonder kruiden (dat is mijn mening maar, hoor)".

"Ik hoor dat je je kunt inschrijven bij StageCoach, maar daar dragen leraren 'kleden van tweeërlei stof', en je weet ongetwijfeld dat dat in de bijbel verboden is (Leviticus 19:19)".

"Je bent van harte welkom bij onze musical Happy Days. In de slotakte wordt confetti gebruikt, maar wees gerust, dit is geen poging om je christelijke levensstijl te corrumperen. We houden gewoon van glitter".

"Helaas kan je voorschot niet worden terugbetaald, maar maak je niet ongerust, het geld is aan StoneWall gedoneerd, een liefdadigheidsinstellingen voor homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders".

Groeten,
Michael    

De musical waarvoor de kinderen zich hadden ingeschreven is Rent. Die gaat over homo's en biseksuelen aan het begin van de Aids-crisis, begin jaren 80.

Zie ook:  Docent zet Homofobe moeder te kijk  /  Homofobe moeder haalt kinderen weg bij Homoseksuele dansdocent

bronnen: RTL·Nieuws.nl / Facebook.com – Video