dinsdag 24 december 2013

IHRDC – Iran ‼ | "Rapport over mensenrechtenschendingen LHBT's in Iran" ‼

Iran schendt op grote schaal de mensenrechten van LHBT's. Dat blijkt uit het rapport 'Denied Identity: Human Rights Abuses against Iran's LGBT Community' van het Iran Human Rights Documentation Center, aldus het IHRDC.

• De Islamitische Republiek Iran heeft sinds haar ontstaan in 1979 haar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) burgers ge- discrimineerd. Het IHRDC-rapport bevat een analyse van de discriminatie die LHBT's in Iran hebben te verduren – zowel wettelijk als in de dage- lijkse praktijk – en laat gedetailleerd zien dat deze discriminatie in strijd is met internationale verdragen die ook door Iran zijn geratificeerd.

• Geslachtsverandering voor transgenders is in Iran – op voorspraak van ayatollah Khomeini – wettelijk mogelijk, maar in het IHRDC wordt de zorg geuit dat er reden is om aan te nemen dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen 'aangemoedigd' worden om zulke operaties ook te ondergaan.

LHBT's kunnen in Iran slachtoffer worden van vele vormen van discriminatie en geweld, waaronder verkrachting, willekeurige arrestaties en uit- sluiting (bijvoorbeeld als het gaat om functies in het onderwijs) en de mogelijkheid veroordeeld te worden en zweepslagen of zelfs de doodstraf te krijgen.

Het rapport bevat een diepgaande analyse van de discriminerende artikelen in Iran's Wetboek van Strafrecht en getuigenverslagen van LHBT's die slachtoffers zijn geworden van vervolging, geweld en discriminatie.

bronnen: COC.nl / IHRDC.org / YouTube.com