zondag 10 maart 2013

Tijd voor Roze Boekenweek in Den Haag


D66 in Den Haag vindt dat het tijd is voor een Roze Boekenweek in de centrale Openbare Bibliotheek van de stad. Met een dergelijk initiatief wordt in Rotterdam al aandacht besteed aan liefde en seksuele diversiteit. "Helaas is de sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, transgenders en biseksuelen nog altijd een probleem", aldus D66-raadslid Irene van Geest. "Het onderwerp komt vaak aan de orde in de literatuur, dus een Roze Boekenweek ligt voor de hand."

"In de bibliotheek komen jong en oud, mensen van alle verschillende achtergronden. Dat maakt het de aangewezen plek om te werken aan het maatschappelijk begrip voor seksuele diversiteit", voegt D66-raadslid Kim Waanders toe. "Bovendien valt de Centrale Bibliotheek onder de ver- antwoordelijkheid van de gemeente en kan het college dus aandringen op een Roze Boekenweek."

D66 stelt ook voor om hierin samenwerking te zoeken met COC Haaglanden en andere organisaties die zich bezig houden met seksuele diversi- teit en emancipatie. Waanders: "Veel organisaties in onze stad zijn al bezig met de sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Het zou dus goed zijn om die organisaties bij de Roze Boekenweek te betrekken." D66 heeft het college daarom gevraagd of de gemeente zich wil inspannen voor dit initiatief.

bron: GayKrant.nl