dinsdag 12 maart 2013

Facebook weet of je Homo bent, of je Drugs gebruikt en wat je Stemt


Op Facebook geven mensen zonder erop bedacht te zijn informatie vrij die ze niet één, twee, drie aan vreemden, en soms zelfs niet aan bekenden zouden vertellen. Een analyse van de Likes die mensen via Facebook uitdelen, volstaat.

Dat concludeert onderzoek op basis van 58.466 Facebook-gebruikers die vrijwillig meewerkten. Deze vrijwilligers voorzagen de onderzoekers van persoonlijke informatie en deden ook psychometrische tests. Vervolgens werd onderzocht in hoeverre voorspellingen op basis van de 170 'Likes' die de vrijwilligers gemiddeld uitdeelden overeenkwamen met hun feitelijke persoonlijke gegevens.

Heel ver, is de conclusie van de onderzoekers. In 95 procent van de gevallen wisten de onderzoekers op basis van de 'Likes' accuraat aan te geven of de persoon in kwestie een Amerikaan van Afrikaanse of Kaukasische origine was. In 88 procent van de gevallen werd correct gecon- cludeerd dat de persoon in kwestie homo danwel hetero was, en in 85 procent van de gevallen konden de onderzoekers uit de Likes de juiste conclusie trekken over de politieke voorkeur van de Facebooker. Christenen en moslims werden in 82 procent van de gevallen correct geïden- tificeerd. En 75 procent van de personen die moeite hebben met verslavende middelen, werd eveneens correct herkend.

Aanwijzingen liggen niet voor de hand
De aanwijzingen die de onderzoekers gebruiken, zijn niet niet de voor de hand liggende. Bij de homofielen was bijvoorbeeld maar in 5 procent van de gevallen sprake van 'Likes' voor sites die het homohuwelijk steunen. Interesse in mensenrechtencampagnes en 'Wicked - The Musical' bleken veel belangrijker indicatoren. Bij de 'Likes' is ook duidelijk verschil tussen hoger en minder hoog opgeleiden en leeftijd, terwijl met wat minder zekerheid iets te zeggen valt over de psychische gesteldheid van de Facebooker.

Gezien deze analysemogelijkheden kan het verstandig zijn om de 'Likes' privé te maken. Bij Facebook zijn ze in de standaardinstelling openbaar, maar dat is niet verplicht: men kan er ook voor kiezen ze alleen met bekenden te delen. Dat beschermt echter niet tegen de mogelijkheden die Facebook zelf heeft of aan derden kan geven om deze gegevens te analyseren.

bron: AutomatiseringGids.nl
        

'Likes' zeggen meer dan je denkt

Als je wil weten of iemand homo is, hoef je alleen even te duiken in de Facebook-pagina van de betreffende persoon. 'Likes' zeggen namelijk meer over iemand dan je denkt, melden onderzoekers van Cambridge.

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers algoritmes die informatie geven over religie, politieke voorkeur, ras en seksuele oriëntatie. De onderzoekers konden met 88 procent nauwkeurigheid voorspellen of iemand homo is of niet.

Aan het onderzoek deden 58.000 Amerikaanse vrijwilligers mee, die zorgden voor Facebook-likes, demografische informatie en informatie over hun persoonlijke trekjes. De algoritmes voegden de enorme hoeveelheid likes als muziek en TV-programma's samen om zo persoonlijke profielen te creëren.

Volgens de auteur van het onderzoek, David Stillwell, zijn goede voorspellers van homoseksualiteit onder meer 'No H8 Campaign', 'Wicked - The Musical' en 'Mac Cosmetics'. Sterke voorspellers van heteroseksualiteit zijn 'Wu-Tang Clan', 'Shaq' en 'Being Confused After Waking Up From Naps'.

Hoewel dat misschien niet erg verwonderlijk is, bracht het onderzoek ook een aantal verrassingen. Zo hangt krulfriet samen met hoge intelli- gentie en hebben mensen die 'The Dark Knight' leuk vinden vaak minder Facebook-vrienden.

Waarschijnlijk is het rapport een droom voor adverteerders en een nachtmerrie voor mensen die op hun privacy gesteld zijn.

bron: GayKrant.nl