woensdag 13 maart 2013

Jorge Mario Bergoglio → Paus 'Franciscus I'


Jorge Mario Bergoglio is de nieuwe paus. De Argentijn is 76 jaar oud en de eerste paus die in Zuid-Amerika is geboren.

Bergoglio was kardinaal van Buenos Aires en is de eerste Jezuïet die tot paus gekozen wordt. In 2005 was hij de tegenkandidaat van de vorig paus, Benedictus XVI.

De naam die Bergoglio aanneemt is paus Franciscus I. De naam is een afgeleide van Sint Franciscus van Assisi, een hervormer die zich voorna- melijk bekommerde om de armen, dieren en het milieu.

Homoseksualiteit
Hoewel Bergoglio de mening van de kerk over homoseksualiteit onderstreept, predikt hij ook het belang van het respecteren van homoseksue- len. Hij was echter wel een zeer uitgesproken tegenstander van het homohuwelijk in Argentinië. Ook vindt het het recht van homo's om kinderen te adopteren 'discriminatie tegen kinderen'.

Bergoglio zegt de Christus' boodschap van liefde te willen benadrukken en is zeer betrokken bij de armen en zieken. Hij kuste eerder de voeten van 12 kinderen met aids. Bergoglio gelooft in het gebruik van contraceptie om het verspreiden van ziektes tegen te gaan. Een duidelijk andere mening dan die van de vorige paus.

Franciscus tijdens zijn eerste toespraak: "Wij zijn een groot broederschap. We moeten opnieuw gaan evangeliseren."

bron: Gay.nl
     

De Paus: Witte Rook ?!  De Homowereld had liever Roze Rook gezien !!

"Hoe progressief zal de volgende paus zijn ?!"  Çavaria  - de Belgische site die opkomt voor HoLeBi's en Transgenders, hoopte dat vanavond roze in plaats van witte roze rook te zien was geweest in Rome, maar helaas. Het idee en filmpje is van reclamebureau Ogilvy Brussel.

Lees hieronder ook het artikel van GayLive.be / Çavaria.be:  Witte Rook brengt geen Roze Vreugde

bronnen: Reclamewereld.blog.nl / Çavaria / YouTube

Nieuwe Paus lijkt minder Homofoob

Woensdagavond rond zeven uur kwam er witte rook uit de schoorsteen boven de Sixtijnse Kapel, wat betekende dat de 115 kardi- nalen een nieuwe paus hadden gekozen. De nieuwe leider van de Rooms-Katholieke kerk en opvolger van Benedictus XVI is paus Franciscus I. De 76-jarige Argentijn Jorge Mario Bergoglio staat bekend als een hervormingsgezinde Franciscaan.

De nieuwe paus lijkt op het eerste gezicht iets minder homofoob dan zijn voorganger, maar ook Franciscus I staat niet bekend als homo- vriendelijk. Hij onderschrijft de kerkleer omtrent homoseksualiteit, ook al zegt hij het heel belangrijk te vinden om homoseksuele individuen te respecteren. In 2010 manifesteerde hij zich als fel tegenstander van de opening van het huwelijk voor homoparen in zijn vaderland Argentinië.

Toen het huwelijk in juli van dat jaar officieel werd opengesteld betreurde hij openlijk dat zijn land als eerste land in Latijns-Amerika het huwelijk open heeft gesteld voor paren van het gelijke geslacht. Dat vanaf dat moment homoparen ook kinderen mochten adopteren noemde hij "een vorm van discriminatie tegen kinderen", omdat hij van mening is dat kinderen recht hebben op een vader én een moeder. De Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner reageerde op de uitspraken met de mededeling dat de kerk nog altijd Middeleeuwse geluiden laat horen.

bron: GaySite.nl


COC Nederland hoopt op Homovriendelijke Paus

Homobelangenvereniging COC hoopt dat Jorge Mario Bergoglio zijn mening over homoseksualiteit herziet nu hij benoemd is tot paus. De Argentijn voerde enkele jaren geleden in zijn vaderland actief campagne tegen het homohuwelijk.

"We hopen dat Bergoglio, nu hij is verkozen, zal laten zien dat hij er als paus voor alle katholieke gelovigen is, en dus ook voor lesbiennes, homo's, bi's en transgenders", aldus COC-voorzitter Tanja Ineke, die erkent dat Bergoglio's strijd tegen het homohuwelijk 'weinig hoopvol' stemt.

Ineke noemt het wel hoopvol dat de 76-jarige Argentijn er als kardinaal om bekendstond dat hij belang hecht aan respect voor alle mensen en dat compassie het wint van zijn strenge geloofsleer. "Wij hopen dat de paus die compassie, respect en liefde de komende jaren ook zal tonen voor homo's in en buiten de kerk, en dat hij minder geobsedeerd zal zijn met het veroordelen van hen dan zijn voorganger."

De COC-voorzitter wijst erop het homohuwelijk ondanks het verzet van Bergoglio inmiddels toch is toegestaan in Argentinië. "Wij hopen dat hij geleerd heeft van de grote steun van de Argentijnse katholieken voor openstelling van het huwelijk en dat hij heeft gezien dat er niets duivels is aan het feit dat mensen van gelijk geslacht hun liefde voor elkaar bezegelen."

bron: FokNieuws.nl


Witte Rook brengt geen Roze Vreugde
    
De benoeming van paus Franciscus I brengt Çavaria niet meteen in feestvreugde. Dat zuchten Yves Aerts, coördinator, en Fran Bambust, woordvoerster van de HoLeBi- en Transgenderkoepel. "Even voelden we hoop opflakkeren toen we vernamen dat de man uit Argentinië kwam. Dat land is behoorlijk vooruitstrevend wat HoLeBi- en Transgenderrechten betreft. Maar toen we even gingen verder lezen, doofde de hoop nogal snel".

Meer van hetzelfde
De reputatie van Jorge Mario Bergoglio wat HoLeBi-rechten betreft, is op zijn minst kwalijk te noemen. Hij verzette zich in Argentinië zo hard tegen het homohuwelijk dat presidente Cristina Fernández de Kirchner opmerkte dat zijn uitspraken haar deden terugdenken aan "de tijden van de Inquisitie". Hij had het voorstel onder andere "een zet van de vader des leugens" genoemd "om de kinderen van God in de war te brengen en te misleiden". Adoptie noemt hij dan weer "discriminatie tegen kinderen" en de homobeweging zelf "demonisch van origine".

"Met zo iemand wordt het kwaad kersen eten", vreest Fran. "Je hoopt natuurlijk altijd dat je toch vooruitgang zal boeken, dat de man de HoLeBi- en Transgenderbewegingen zal uitnodigen voor een gesprek om het over de rol van religie bij HoLeBi- en Transnegativiteit te hebben. Maar op basis van zijn voorgeschiedenis denken we dat we onze kansen niet te hoog mogen inschatten".

"Had erger gekund”"
Yves Aerts ziet toch nog een lichtpunt. "De nieuwe paus zou wel empathisch zijn en oog hebben voor minderheden heb ik me laten vertellen. Daarom zou hij ook deze naam gekozen hebben. Misschien overstijgt hij zijn vooroordelen ?! Hij heeft al getoond op te willen komen voor kin- deren met aids, en zou condoomgebruik ook soms wel zien zitten. Dat zijn openingen die misschien verder kunnen worden opengewrikt ?!"

Bovendien had het erger gekund. Er stonden nog homofobere kandidaten op de lijst die nog minder openingen boden. Bergoglio heeft wel degelijk instemming betuigd met de kerkelijke leer over homoseksualiteit, met inbegrip van de leer dat homoseksuele mannen en vrouwen moeten worden aanvaard met respect, mededogen en gevoeligheid en dat elke vorm van discriminatie jegens hen moet worden vermeden.

Impact niet overal even groot
Voor Vlaanderen ziet Çavaria overigens weinig veranderen. "We moeten de invloed van een paus op onze gemeenschap hier niet overschatten trouwens", zegt Fran. "Zelfs de gelovige Vlaming legt de uitspraken van een paus nogal vlot naast zich neer. Dat zagen we ook al bij de vorige paus, die er ook een handje van weg had HoLeBi en Transgenders te schofferen. Toen werden hier hooguit wat schouders opgehaald".

"Elders in de wereld speelt zo'n paus wel een rol, en kan hij homo- en transhaat aanzwengelen of milderen", voegt Yves eraan toe. "We hopen dat deze paus uiteraard mildert, en zich er zelfs van distantieert. Van een religie die naastenliefde predikt, hoop je dat ze elke vorm van haat afwijst, en niet toelaat dat mensen of overheden zich op hun leider of hun geschriften beroepen om discriminatie te legitimeren".

Çavaria gunt de nieuwe paus nog het voordeel van de twijfel, en wil hem niet op zijn vorige uitspraken maar op zijn daden als paus beoordelen. "The proof of the pudding is in the eating, nietwaar ?!", besluiten ze er.

bronnen: GayLive.be / Çavaria.be


Argentijn Jorge Mario Bergoglio is de nieuwe Paus

De Argentijn Jorge Mario Bergoglio is de nieuwe paus. Dat maakte kardinaal-protodiaken Jean-Louis Tauran bekend na het uitspreken van het habemus papam (we hebben een paus). Hij heeft de naam Franciscus aangenomen. De nieuwe paus verscheen onder luid ge- juich op het balkon om de menigte op het Sint-Pietersplein toe te spreken.

Hij begroette de gelovigen in het Italiaans met 'buonasera'. Daarna bad hij met hen het Onze Vader. Na het gebed zei paus Franciscus onder meer dat de kerk opnieuw moet evangeliseren. Daarna kreeg hij de pauselijke stola omgehangen en sprak hij de zegen uit, niet alleen over de katholieken, maar aan alle mensen van goede wil.

Franciscus bedankte de emeritus-paus voor zijn werk voor de kerk en vroeg de mensen op het plein om voor hem te bidden.

Jezuïet
Bergoglio (76) is de eerste jezuïet die tot paus is gekozen. Ook is hij de eerste niet-Europese paus in 1272 jaar en de eerste paus van het Amerikaanse continent. De laatste niet-Europese paus was Gregorius III uit Syrië. Bergoglio was kardinaal van Buenos Aires.

Voor het begin van het conclaaf dinsdag werden de Braziliaan Odilo Scherer en de Italiaan Angelo Scola gezien als de grootste kanshebbers.

Bescheidenheid
Vaticaan-deskundige Andrea Vreede zei dat met de keuze voor Bergoglio de hervormingsgezinden hun zin hebben gekregen en een revolutie heeft plaatsgevonden. Ze verwacht eenvoud, boetedoening en vriendschap van de nieuwe paus, daar verwees Franciscus ook naar.

De naam van de nieuwe paus is mogelijk een verwijzing naar Franciscus van Assisi, die het armoede-ideaal predikte en evangeliserend rond- trok. Een woordvoerder van het Vaticaan zei dat de naam Franciscus bescheidenheid uitdrukt.

Witte rook
Even na 19.00 uur verscheen er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel en luidden de klokken van de Sint-Pietersbasiliek. De Zwitserse Garde stelde zich voor de komst van de nieuwe paus op voor het balkon, waarna de pauselijke hymne werd gespeeld.

Bergoglio volgt Benedictus XVI op die vorige maand het ambt neerlegde omdat hij de kracht niet meer had om de Rooms-Katholieke Kerk te leiden. Kardinaal Joseph Ratzinger werd in 2005 na vier stemrondes gekozen en trad op 28 februari van dit jaar terug als paus.

bron: NOS.nl / NOS Journaal