vrijdag 20 april 2018

Welkom in 2018 | MBO'ers gaan leren dat er helemaal niets mis is met Homo's

MBO  Voorlichting  →  De lessen op het mbo over verscheidenheid in seksuele voorkeur worden minder neutraal. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs wil dat mbo-studenten leren dat een respectvolle omgang met seksuele diversiteit positief is.

Mbo's zijn nu verplicht hun studenten voor te lichten over 'homoseksualiteit' en andere 'seksuele verscheidenheid' als een onderwerp waarover je van mening kunt verschillen. Dat is de Tweede Kamerleden 'Kirsten van den Hul' (PvdA) en 'Jasper van Dijk' (SP) en ook minister 'Ingrid van Engelshoven' te neutraal. De minister gaat de voorschriften aanpassen – zodat daarin doorklinkt dat respect voor andere seksuele voorkeuren 'een basiswaarde in onze samenleving' is.
                                          

                                           
Ingrid van Engelshoven heeft niet de indruk dat mbo's de ruimte in de regels nu aangrijpen om minder positief les te geven over 'seksuele diver– siteit'. Maar ze wil 'misverstanden voorkomen'.

Belangenorganisatie 'COC' noemt de wijziging 'een overwinning voor 'LHBTI'-studenten in het mbo'   Juist op mbo-scholen worden jongeren die homo, bi of transgender zijn vaak gepest, zegt de organisatie.  Voorzitter Tanja Ineke noemt het daarom "geweldig dat het mbo straks echt aan de slag moet" met het bevorderen van de acceptatie van deze jongeren.

Zie ook:
LHBTI-voorlichting wordt verplicht op het mbo  /  Voorlichting - Overwinning | "Voorlichting wordt verplicht op het mbo" ‼
bronnen: TPO.nl – The Post Online / Twitter.com – TPO.nl / Facebook.com  COC.nl