zondag 22 juni 2014

Discriminatie | "Bijna elke werkdag melding internet discriminatie bij MiND" ‼

Zeven procent van de meldingen over discriminerende uitingen op het internet hebben te maken met seksuele gerichtheid ‼

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2013 van het nieuwe meldpunt voor internetdiscriminatie (MiND). In het eerste jaar van zijn bestaan kreeg het MiND 251 meldingen binnen. Daarmee is omgerekend bij het MiND bijna elke werkdag in 2013 een melding binnengekomen. Meer dan de helft van deze meldingen (129) ging over discriminatie op grond van ras. Verder ontving MiND in 2013 met name meldingen over discriminerende uitingen met betrekking tot seksuele voorkeur (18), antisemitisme (14) en godsdienst (12).

Van de meldingen over rassendiscriminatie ging ruim veertig procent (53 meldingen) over personen met een donkere huidskleur. Zo ontving MiND eind vorig jaar 15 meldingen over uitingen naar aanleiding van de 'Zwarte Piet-discussie'. "Bij actuele, maatschappelijke discussies in de samen- leving rondom discriminatie is de verontwaardiging van de burger vaak ook zichtbaar in de meldingen hierover bij MiND", stelt MiND-directeur Titus Visser vast.

Ook recentelijk was dit weer het geval. Zo kwamen via www.mindnederland.nl 25 meldingen binnen naar aanleiding van de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij. In 2013 had twintig procent van de meldingen over rassendiscrimi- natie betrekking op Marokkanen (24 meldingen). In bijna de helft van de meldingen (124) stonden de uitingen op social media, zoals Facebook, Twitter en YouTube. De overige meldingen gingen vooral over uitingen op autonome websites (92) en online fora (10).

"Nederlandse websites kennen over het algemeen een degelijk moderatiebeleid", aldus Titus Visser. "Toch blijven er altijd discriminerende uitingen verschijnen die beledigend zijn voor groepen binnen onze samenleving. Internet biedt een laagdrempelig podium om minder geremd te reageren en mensen onnodig te kwetsen".

MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Het meldpunt internet discriminatie is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Bijna elke werkdag melding internet discriminatie
In het eerste jaar kreeg het nieuwe meldpunt voor internet discriminatie MiND 251 meldingen binnen. Daarmee is omgerekend bij MiND bijna elke werkdag in 2013 een melding binnengekomen. Meer dan de helft van deze meldingen (129) ging over discriminatie op grond van ras. Verder ont- ving MiND in 2013 met name meldingen over discriminerende uitingen met betrekking tot seksuele voorkeur (18), antisemitisme (14) en gods- dienst (12).
 
Jaarverslag 2013
Lees HIER het jaarverslag van MiND
 
 
bronnen: GayNews.nl / MindNederland.nl