woensdag 20 maart 2013

Hoe test je of iemand Homo is ?!


Hoe ver mag de overheid gaan om te testen of iemand homoseksueel is ?! Dat wil de Raad van State (RvS) weten van het Europese Hof van Justitie. De vraag komt aan de orde in asielzaken waarbij een aanvrager zegt vanwege zijn seksuele geaardheid in eigen land gevaar te lopen. Staatssecretaris Teeven vond dat onlangs bij drie aanvragen niet geloofwaardig. De Raad van State wil weten welke methoden het Europese Hof van Justitie in Luxemburg toestaat.

Dat kan anderhalf jaar gaan duren: zo lang zullen de drie asielzoekers op de uitslag moeten wachten. In de Scandinavische landen en Nederland bepalen ambtenaren van de immigratiedienst aan de hand van algemene vragen over intieme relaties of een vluchtverhaal geloofwaardig is. Zo moet een asielzoeker homobars en belangenorganisaties in het land van herkomst kunnen noemen, kunnen vertellen hoe lang de relatie duurde en waar hij zijn partner ontmoette, soms moet hij zelfs seksuele handelingen kunnen beschrijven.

In Portugal en Groot-Brittannië worden vermeende homoseksuele vluchtelingen op hun woord geloofd, als hun verhaal maar 'klopt'. In Tsjechië moet een asielzoeker porno bekijken om te bewijzen dat hij homo is: 'fysieke reacties' moeten uitsluitsel geven. Bulgarije, Polen en Roemenië laten homoseksuele asielzoekers nogal eens ter observatie opnemen in psychiatrische instellingen.

bron: Gay.blog.nl