zaterdag 18 juli 2020

Nederland · LHBT+ onderzoek | Hoe denkt Nederland over Homoseksualiteit ?!

Onderzoek  →  Er wordt deze dagen veel gesproken over discriminatie. Daarom vroeg Winq aan onderzoeksbureau Motivaction om de stand van ons land te peilen. Een openlijk Homoseksuele premier vindt Nederland bijvoorbeeld helemaal niet zo'n slecht idee

   1/3 van jongeren tussen de 18 en 24 jaar is niet trots op de positie die de LHBTIQ+-gemeenschap in Nederland heeft verworven.
   23% van de ondervraagde Homo's en Lesbiennes vindt dat Homoseksuele mannen zich te veel terugtrekken binnen hun eigen Gay vrienden-
     groep. 39% van de ondervraagde Biseksuele mensen deelt deze mening.
   Als een man en een vrouw publiekelijk met elkaar zoenen dan vindt 19% van de Hetero's dit ongemakkelijk. Bij mensen uit de LHBTIQ+-
     gemeenschap ligt dit percentage met 30% een stuk hoger. Zijn het twee mannen die in het openbaar zoenen, dan vindt zowel 1/3 van de
     ondervraagde Hetero's, Homo's als Lesbiennes dit ongemakkelijk. Bi's hebben hier beduidend minder moeite mee, minder dan 19% deelt dit
     ongemak.
•   62% van de mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap vindt het goed wanneer scholen hun diversiteit bevorderen met een mix van zowel
     Heteroseksuele als Homoseksuele leerkrachten. De Hetero's denken daar beduidend minder over: slechts 43% is het daarmee eens.
•   De KNVB en politie moeten harder optreden tegen anti-Homo-leuzen in het voetbalstadion. Driekwart van de Hetero's deelt deze mening, terwijl
     dit percentage bij de Homo's en Lesbiennes op 67% blijft steken.
   Slechts één op de tien van de ondervraagde Nederlanders is van mening dat Homoseksuele mannen geen bloed moeten kunnen doneren.
   2/3 van de hoogopgeleide mensen is van mening dat het religies niet vrij staat om praktiserende Homoseksuelen uit te sluiten van een
     geloofsgemeenschap. Bij laagopgeleiden is dat minder dan de helft.
   Van alle Heteroseksuele ondervraagden vindt driekwart dat er tijdens een sollicitatie geen vragen mogen worden gesteld over de seksuele
     voorkeur. Homoseksuele mannen en Lesbiennes hebben daar met 68% minder moeite mee.
   De helft van de hoogopgeleide mensen vindt dat Homoseksuele mannen hun preventieve medicijnen tegen hiv (PrEP) zelf moeten bekostigen.
     Van de laagopgeleiden vindt minder dan de helft dat.


                                                    
   De helft van de Regenbooggemeenschap vindt dat te weinig bedrijven zich in hun communicatie direct richten tot de Gay community.
   43% van de LHBTIQ+-gemeenschap vindt dat Homoseksuele mannen een betere smaak hebben dan Heteroseksuele mannen. Bij de Hetero's
     zelf is slechts 17% het hiermee eens.
   De meerderheid van de mensen is niet 100% Homo of 100% Hetero. Dat denkt meer dan de helft van de Homo's en Lesbiennes. Bij de
     Biseksuelen is dat driekwart.
   Slechts 17% van de Nederlanders zou het niet goed vinden wanneer Mark Rutte wordt opgevolgd door een openlijk Homoseksuele premier.
   Zouden de bedrijven die rondom de Canal Parade adverteren dit – voor hun geloofwaardigheid – ook gedurende de rest van het jaar moeten
     doen ?!  Slechts een op de vijf Homomannen en Lesbiennes vindt dat dit niet nodig is.
   De Canal Parade is een feest voor iedereen, dus niet alleen voor mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap. Iets meer dan helft van de Hetero's
     deelt deze mening. Bij de Homo's en Lesbiennes is dat bijna driekwart.
   Het zijn vooral de jongeren tot 34 jaar die het leuk vinden om verhalen over de Canal Parade in Amsterdam te volgen via televisie en sociale
     media.
   Hoe jonger de ondervraagden, hoe meer zij van mening zijn dat kinderen uit een Regenbooggezin net zo'n gelukkige jeugd hebben als kinderen
     uit een gezin met Hetero-ouders.
   Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het voor LHBTIQ+-stellen gemakkelijker moet worden om kinderen te krijgen.
   Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat vluchtelingen die in hun land van herkomst worden vervolgd wegens hun seksuele geaardheid,
     recht hebben op asiel in ons land.

Lees verder op de website van Winq.nl:  Onderzoek | "Hoe denkt Holland over Homoseksualiteit" ?!

bronnen: Winq.nl / Facebook.com – Winq.nl