woensdag 21 maart 2018

Bergen op Zoom – Transgender Wilma | Als het meezit, is Wilma eind 2019 'af'

Bergen op Zoom  →  Sinds een half jaar komt ze er rond voor uit. "Ik voel me al heel mijn leven 'vrouw' en dat wil ik laten zien ook" ‼ "Wilma de Krom" – vrijwillig stadsgids in Bergen op Zoom – voelt zich jonger en blijer sinds ze besloot tot lichaams-verandering. Het proces kan eind 2019 klaar zijn. Dan is Wilma de Krom naar eigen zeggen 'af'.

De meeste mensen aan wie Wilma de Krom vertelt dat ze in een geslachtsveranderingsproces zit - staan daar niks van te kijken. Voor veel mensen vallen dingen na de ontboezeming juist op zijn plek ‼  "Alleen mijn broer ... die viel zowat van zijn stoel, maar hij steunde me wel in alles".  Intussen zegt hij: "Leuk, nu heb ik een zus in plaats van een broer" ‼

Lees verder op de website van BN·DeStem.nl:  "Als het meezit, is Wilma eind 2019 af" ‼

Zie ook:  De Gevangenpoort | "Het mooiste plekje van Bergen op Zoom volgens Wilma de Krom"

bronnen: BN·DeStem.nl / Twitter.com – BN De Stem