vrijdag 29 april 2016

Songfestival | "Verbod op Regenboogvlag bij 'Eurovisie Songfestival' is idioot"

Het Eurovisie Songfestival gaat het 'politiek' wapperen met "regenboogvlaggen" tijdens het festival verbieden. COC Nederland noemt het verbod 'idioot' en gaat protest aantekenen bij de festivalorganisatoren.

Politiek wapperen
"Dit verbod kan er toe leiden dat hét symbool van de LHBT-gemeenschap onzichtbaar wordt op het Festival en dat is idioot", reageert COC voor- zitter 'Tanja Ineke'   "Want in praktijk kan je natuurlijk helemaal geen onderscheid maken tussen 'trots' en 'politiek' wapperen met een regen- boogvlag".

"Laat Eurovisie landen aanspreken die LHBT-mensenrechten schenden, in plaats van mensen die met de regenboogvlag wapperen. Laat Euro- visie een festival van de diversiteit blijven", zegt Ineke.

Het COC vindt dat het Eurovisie Songfestival met haar nieuwe regels ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen het wapperen met een vlag die staat voor de seksuele identiteit en een vlag die staat voor de nationale identiteit. Dat laatste is volgens de nieuwe regels wél toegestaan.

Het COC gaat protest aantekenen bij de European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het festival  Ook zal het COC het ministerie van OCW en de AVROTROS, die het festival in Nederland uitzendt, vragen om tegen het verbod te protesteren.

Het nieuwe vlaggenprotocol van de EBU werd op 29 april openbaar gemaakt door de ticketorganisatie van Eurovisie in Zweden, waar het festi- val dit jaar plaatsvindt  In 'het protocol' staat expliciet vermeld dat het wapperen met een regenboogvlag om 'bewust een politiek statement te maken' niet is toegestaan.
                        

                    
Vorig jaar werd er tijdens het optreden van de Russische 'Polina Gagarina' nog uitbundig met de pridevlag gezwaaid.

De EBU heeft een lijst opgesteld van vlaggen die op het Eurovisie Songfestival welkom zijn ‼ Alle nationale vlaggen van VN-lidstaten zijn toege- staan, met een voorkeur voor de deelnemende landen.

Zie ook:  
Commotie over 'vlagvertoon' tijdens het Eurovisie Songfestival  /  Regenboogvlag verbod tijdens Eurovisie Songfestival – COC boos 

bronnen: COC.nl – COC Nederland / YouTube.com / Facebook.com – Gay.nl