zaterdag 26 januari 2013

Brusselse Politie krijgt opleidingen tegen Homofobie


Voor het derde jaar op rij organiseert Brussel een opleiding voor politieagenten omtrent homofobie. Tijdens de opleiding leren politiemensen omgaan met slachtoffers van homo- en transfoob geweld en het correct registreren en behandelen van homofobe klachten. Dat meldt initiatiefnemer Bruno De Lille, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen, vandaag.

"De politie of hulpdiensten zijn vaak de eersten die in contact komen met de slachtoffers na het geweld en net daarom is hun kennis en ervaring op dit vlak zo belangrijk. Iemand opvangen die net werd aangevallen om wie hij of zij is, is immers niet eenvoudig ", benadrukt Bruno De Lille.

De Brusselse politiezones kregen in 2011 een eerste informatiesessie rond dit thema. In 2012 werden er bijkomende sessies georganiseerd. Op vraag van de Brusselse politie zelf worden deze informatiesessies in 2013 en 2014 uitgebreid naar 4 vormingen per jaar van telkens 1 dag. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) en het Rainbowhouse organiseren deze gespecialiseerde opleidingen in samenwerking met de Rainbowcops. Het volgen van de opleidingen is op vrijwillige basis.

De opleiding is bestemd voor de politiemensen die als eersten in contact komen met de slachtoffers van homo- en transfoob geweld. Dat kan aan het onthaal zijn, bij de slachtofferhulp maar ook tijdens interventies op straat.

De focus ligt telkens op de homo- of transfobe daad op zich, niet op het slachtoffer. Niet enkel HoLeBi's of transgenders kunnen dus slachtoffer zijn, maar evengoed heteroseksuele mensen die bijvoorbeeld verkleed zijn zoals bij de recente verkrachting van de HUB-student.

Het programma van de opleidingen is dan ook gevarieerd. Er worden bijvoorbeeld richtvragen meegegeven voor tijdens een eerste verhoor. Tijdens een rollenspel leren de agenten adequaat te reageren en wisselen ze ook ervaringen uit.

Men besteedt ook aandacht aan transgenders. Het onderscheid vrouw / man is complexer voor transgenders. "Het is voor de politie niet altijd even evident om te weten hoe ze die personen moeten aanspreken. Ze krijgen een aantal tips om de sociale omgang met de transgenders respectvol te laten verlopen", aldus de staatssecretaris.

bron: GayLive.be