donderdag 5 november 2015

België - Zelfmoord | Onderzoek naar verhoogd zelfdodingsrisico onder LHBTI's

Hoe komt het dat HoLeBi's en Transgenders vaker nadenken over zelfdoding en ook vaker een zelfmoordpoging ondernemen ?!  Wat zijn de factoren die hen kwetsbaarder maken voor het ontwikkelen van die suïcidale gedachten en gedrag ?!  Dat zijn de centrale vragen in een thesisonderzoek aan de Universiteit Gent dat begeleid wordt door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, ook wel het VLESP en het Transgender Infopunt.

Het is een open deur intrappen, maar Vlaanderen scoort slecht wat zelfdoding betreft. Met zo'n drie zelfdodingen per dag zit Vlaanderen boven het Europese gemiddelde.

Onder de HoLeBi's en Transgenders is het probleem nog groter. Uit onderzoek blijkt dat 33 tot 45 procent van de HoLeBi's tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten heeft. Ruim 12 procent of één op de acht homojongens onderneemt ook effectief een zelfmoordpoging (onder heterojongens is dat maar de helft). In de groep transseksuelen heeft ruim 60 procent ooit gespeeld met de gedachte aan zelfmoord en één op de vijf ondernam minstens één poging.

Bijzondere aandachtsgroep
Het is dan ook geen toeval dat het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) verwijst naar HoLeBi's en Transgenders als bijzondere aandachtsgroep. Er was ook bijkomend academisch onderzoek aangekondigd naar suïcidaliteit bij HoLeBi's en Transgenders.

Nu loopt er bij de Universiteit Gent een bevraging. Die survey richt zich op HoLeBi's en Transgenders van minstens 16 jaar. "Met deze studie willen we de prevalentie en de risicofactoren van zelfmoordgedachten en -pogingen bij HoLeBi's en Transgenderpersonen in Vlaanderen onderzoeken. Het doel is deze prevalentie in kaart brengen en nagaan welke factoren bijdragen aan de specifieke kwetsbaarheid van sommige HoLeBi's en Transgenderpersonen voor het ontwikkelen van suïcidale gedachten en gedrag".

De resultaten van het onderzoek zouden dan kunnen dienen als basis voor beleidsaanbevelingen in het Vlaamse suïcidepreventiebeleid.

Deelnemen aan het onderzoek kan via:  Surveys.Zelfmoord1813.be
Wie met vragen zit over zelfdoding kan altijd terecht op:  www.Zelfmoord1813.be    
        

bronnen: GVA.be - Gazet van Antwerpen / YouTube.com