vrijdag 3 juni 2016

Hart van Homo's | Minister Jet Bussemaker schrikt van cursus 'Homo-celibaat'

Den Haag Jet Bussemaker – 'Homo-celibaat'    Minister Jet Bussemaker van Emancipatie roept de reformatorische organisatie Hart van Homo's – die met subsidie van haar ministerie seksuele onthouding voor homo's predikt – op 't matje. De minister is verbaasd dat met subsidiegeld een dergelijke cursus wordt aangeboden, aldus Het Parool.

De lessenreeks is volgens Hart van Homo's gericht op jongeren uit reformatorisch of evangelische kring die er op grond van de Bijbel voor kie- zen om geen seks te hebben. Als zij na 't gesprek met de minister - dat 'op korte termijn' plaatsvindt - volharden in hun missie, lopen zij de kans dat het ministerie de subsidie terugvordert.

Het Ministerie van Onderwijs geeft subsidie aan "LCC Plus" – een groep van christelijke organisaties voor LHBT'ers – om in de vaak gesloten Christelijke gemeenschap seksuele diversiteit te bevorderen. Hart van Homo's is een 'onderaannemer' van deze organisatie.

Subsidie
"Zaterdag gaat de website van Hart van Homo's online", meldde het 'Reformatorisch Dagblad'.  Minister Jet Bussemaker geeft subsidie aan de Christelijke clubsomdat het lastig is om jongeren binnen de geslo- ten gemeenschap te bereiken ... zeker als dat gebeurt door clubs die geen onderdeel uitmaken van zo'n ge- meenschap.
                       
"Maar het gaat wel om de gehele sociale acceptatie", zegt minister Jet Bussemaker. "Niet alleen dat je LHBT'er moet kunnen zijn, maar 't ook moet kunnen beleven; kunnen doen".

In de eerste gesprekken die Jet Bussemaker met de organisatie had - werden geen signalen gegeven dat het subsidiegeld hieraan besteedt zou worden. Zij gaat daarom opnieuw het gesprek met Hart van Homo's aan om te benadrukken dat het moet gaan om het bevorderen van volledi- ge sociale acceptatie.

"Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn, met wie hij of zij wil zijn en in welke gemeenschap dan ook".

Zie ook: