vrijdag 23 oktober 2015

COC Nederland | 'Homoseksuele Asielzoekers' bedreigd in de opvanglocaties ‼

COC Nederland luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van homoseksuele asielzoekers in (nood)opvanglocaties. De organisatie, die zich inzet voor LHBT'S (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders), vraagt staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een brief om maatregelen te treffen. 

Te gast is Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland. Ook vertellen twee homoseksuele asielzoekers, die bedreigd worden in de noodopvang, hun verhaal aan Nieuwsuur.
  
Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. De meldingen komen uit acht verschillende opvanglocaties.

Nood loopt snel op
Volgens het COC is het goed mogelijk dat deze meldingen slechts het "topje van de ijsberg" zijn. "Voor asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen is het een flinke stap om zich met een klacht over de asielopvang te melden bij een maatschappelijke organisatie als het COC. Het is goed denkbaar dat (veel) anderen die in dezelfde situatie verkeren deze weg niet kennen en/of deze stap (nog) niet durven of kunnen zetten", schrijft de organisatie in de brief. 

Het COC vindt het opvallend dat er binnen korte tijd veel meldingen zijn binnengekomen. "Ter vergelijking: in het half jaar vóór de tien recente meldingen namen twee asielzoekers contact op met het COC over problemen in de opvang. De nood lijkt snel hoog op te lopen".

COC Nederland – Tanja Ineke: "Voor LHBT's en andere kwetsbare groepen asielzoekers zijn veiligheid en vrij zijn van discriminatie óók absolute basisbehoeften".

Aparte opvang
Het COC pleit in de brief voor een aparte opvang voor asielzoekers met een andere seksuele voorkeur en transgenders. In de huidige opvanglocaties moet er een vertrouwenspersoon komen bij wie de LHBT-asielzoekers terecht kunnen en moet het personeel zichtbaar optreden tegen de mensen die pesten of bedreigen. 

De aanwezigheid van de vertrouwenspersoon moet worden gecommuniceerd in de opvang, net als het feit dat discriminatie niet wordt geaccepteerd. Ook raadt het COC aan om met (nieuwe) medewerkers van de opvanglocaties af te spreken dat zij optreden tegen discriminatie en zelf niet discrimineren. 

De organisatie benadrukt in de brief dat ze zich bewust is dat de grote groep asielzoekers die Nederland binnenkomt en de opvang daarvan, al een grote uitdaging vormt. "We menen echter dat veiligheid en vrij zijn van discriminatie voor LHBT's en andere kwetsbare groepen asielzoekers óók absolute basisbehoeften zijn".
               
                           
Reactie ministerie van Veiligheid en Justitie
"Signalen dat LHBT-asielzoekers zich niet veilig zouden voelen, nemen we uiterst serieus en worden door de COA-medewerkers opgepakt. Zij worden hierin ook getraind. In opvanglocaties gelden de Nederlandse normen en waarden, die vanaf het begin onder de aandacht worden gebracht". 

"Alle asielzoekers die bij het COA worden opgevangen, worden voorgelicht over artikel 1 van de grondwet, het gelijkheidsbeginsel. Discriminatie van LHBT's wordt expliciet benoemd. Asielzoekers die anderen discrimineren, bijvoorbeeld op grond van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, worden hierop aangesproken en waar mogelijk aangepakt". 

"Verder is er structureel en waar nodig incidenteel overleg met het COC (en COA) over mogelijkheden om de sociale veiligheid voor LHBT-asielzoekers verder te vergroten. Ook hebben COC en COA vorig jaar een convenant gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over het tegengaan van discriminatie van mensen vanwege hun geaardheid".

Zie ook:
bronnen: NOS.nl – Nieuwsuur / COC.nl – COC  Nederland / ZoomIn.tv – Video