donderdag 28 februari 2013

Nationaal Actieplan rond bestrijding Hiv & Aids in de maak


Federaal minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet werkt samen met haar collega minister Laurette Onkelinx aan verschillende preventiemaatregelen binnen een nationaal actieplan rond de bestrijding van hiv en aids. Dat laat de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) weten als antwoord op een schriftelijke vraag van Irina de Knop (Open VLD).

De federale overheid nam initiatief om tot een vernieuwd hiv- en aidsbeleid te komen. Ze heeft daarvoor de medewerking van de Vlaamse en andere overheden bekomen. Het proces om te komen tot een gezamenlijk hiv- en aidsbeleid, is in volle opbouw. "We worden via onze partner- organisatie Sensoa op de hoogte gehouden van de voortgang, zo ook over het feit dat inspiratie gezocht wordt bij de activiteiten en plannen in de ons omringende landen".

"We hebben begrepen dat er eerst en vooral aan beleid gewerkt wordt waarbij overheden binnen ons land samenwerken, nog niet aan de internationale afstemming, dat is trouwens een federale bevoegdheid. In de praktijk is het in elk geval zo, dat Sensoa veel informatie en ervaringen over de preventie naar homomannen uitwisselt met collega-organisaties uit de ons omringende landen", zo schrijft Vandeurzen in zijn antwoord.

Tegen juni zal een voorstel worden uitgewerkt voor een meer permanent overlegorgaan.

In afwachting van het nationaal aids-plan, zet de Vlaamse overheid haar kwaliteitsvolle werking verder. Partnerorganisatie Sensoa en terrein- organisatie ITG zetten hun inspanningen inzake sensibilisering, preventie en screening onverminderd voort. Vorig jaar pakte Sensoa al uit met de campagne "Testen ?! Gewoon doen !!".

Deze campagne krijgt in 2013 nog een vervolg. Ook een campagne om de doelgroep vertrouwd te maken met recente evoluties op het vlak van hiv (vroeginfectie, ondetecteerbare virale lading) en de relevantie hiervan voor veilig vrijen-strategieën, wordt in de steigers gezet. Ook ITG bestendigde haar werking naar de doelgroep subsaharaanse Afrikaanse migranten. Het ontbreken van een nationaal actieplan heeft de Vlaamse overheid dus nooit verhinderd om binnen haar bevoegdheden reeds behoorlijk werk te leveren.

Minister Milquet beschrijft in haar beleidsbrief haar visie: ook het bestrijden van discriminatie, stigma en taboe dragen bij tot de preventie en een effectieve aanpak en behandeling van hiv. Ze wil maatregelen nemen om dit stigma en discriminatie te bestrijden. "Dit is ons inziens een belangrijke bijdrage tot het succes van een nationaal plan en behoort ook tot haar bevoegdheid".

"We hopen dat nog andere ministers binnen ieders bevoegdheden, federaal of regionaal, inspanningen leveren aan een hiv en aidsbeleid dat logischerwijs een facettenbeleid is. Meer nog, Sensoa staat klaar om mee te werken aan initiatieven die op het eerste zicht buiten de klassieke preventieve gezondheid liggen, maar wel degelijk impact kunnen hebben op de preventie van hiv en aids", aldus minister Vandeurzen.

bron: GayLive.be