maandag 25 februari 2013

Ook Duits Homohuwelijk open ?!


Nu het Constitutioneel hof van Duitsland heeft bepaald dat lesbische- en homoparen dezelfde adoptierechten hebben als hetero- stellen, is openstelling van het burgerlijk huwelijk ook in Duitsland opeens bovenaan de politieke agenda komen te staan.


De CDU lijkt plotseling voor openstelling te zijn. De partij ziet zich gedwongen een ommezwaai te maken op dit punt nadat het Constitutioneel Hof vorige week het adoptierecht voor homoparen uitbreidde.


Verwacht wordt dat het Hof zich binnenkort ook uitspreekt voor fiscale gelijkstelling van homo's en hetero's. Binnen de CDU / CSU is door tegen- standers van het homohuwelijk ontzet gereageerd op de koerswisseling, maar deze lijkt onafwendbaar.

De Christendemocraten zijn de enige grote partij die tegen openstelling is, ze lijken de zaak nu nog voor de aanstaande parlementsverkiezing te willen regelen.

bron: GayKrant.nl


Duitse Christendemocraten willen Homohuwelijk erkennen

Minder dan twee maanden geleden liet de CDU er geen twijfel over bestaan: de gelijkstelling van homo- en heterohuwelijk was uit den boze. Op het partijcongres begin december had voorzitter Angela Merkel nog naar de grondwet verwezen. Die zegt dat huwelijk en gezin 'de bijzondere bescherming door de staat' genieten. En 'gezin' wil zeggen: vader, moeder, kind.

Maar afgelopen zondag meldde de fractievoorzitter van de CDU in de Bondsdag, Volker Kauder, dat de partij nog eens nauwkeurig wil kijken naar de status van de 'partnerschappen' die hetero's en homo's in Duitsland kunnen sluiten en die in de volksmond 'homohuwelijk' heten. Daarbij gaat het om de vraag of voor hen hetzelfde adoptie- en belastingrecht kan gelden als voor heteroseksuele paren.

Dat is een radicale ommekeer, verkondigd door een van Merkels trouwste partijvrienden. Merkel is op reis in Turkije, maar het kan niet anders of ze heeft haar goedkeuring aan de mededeling gehecht. Wat is er in die twee maanden gebeurd, dat de CDU een van haar 'kernwaarden' zo makkelijk overboord zet ?!

Volledig adoptierecht
Anderhalve week geleden deed het Federale Constitutionele Hof een uitspraak over adoptie door homoseksuele partners. Als een van de part- ners een geadopteerd kind inbrengt, moet de ander ook het ouderlijke gezag krijgen. Volgens experts is het dan nog maar een kleine stap naar het volledige adoptierecht voor homoseksuele paren.

Onder druk van die uitspraak is de CDU tot haar ommezwaai gekomen. De partij wil niet het risico lopen opnieuw door het hof op de vingers te worden getikt wanneer de oppositie de rechter om een uitspraak vraagt. De oppositie heeft toegezegd de CDU te steunen wanneer ze in de bondsdag met wetsvoorstellen voor het homohuwelijk komt.

De CDU moet nog wel de eigen achterban overtuigen. De afgelopen dagen kwam er veel kritiek van conservatieve partijleden. Zij houden vast aan het congresbesluit van twee maanden geleden. Ook de Beierse zusterpartij CSU verzet zich. Maar coalitiepartner FDP heeft de ommezwaai van de CDU nadrukkelijk begroet.

Door het homohuwelijk te omarmen, heeft de CDU zich opnieuw een favoriet thema van de oppositie toegeëigend

Partijdiscipline
Daarmee tekent zich een ruime meerderheid af voor de gelijkstelling van homo- en heterohuwelijk. Het overleg van homoseksuele bondsdag- afgevaardigden, tot wie ook de prominente CDU'er Jens Spahn behoort, pleit ervoor om bij een stemming de bondsdagleden naar Brits voorbeeld van de partijdiscipline te bevrijden.

Door het homohuwelijk te omarmen, heeft de CDU zich opnieuw een favoriet thema van de oppositie toegeëigend. Bondskanselier Merkel lijkt erop uit te zijn om vóór de verkiezingen in september de oppositie zoveel mogelijk wapens uit handen te slaan. Eerst kernenergie, daarna het minimumloon en nu het homohuwelijk.

bron: Trouw.nl