dinsdag 12 februari 2013

Timmermans deelt zorgen over Anti·Homo Wet


Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag antwoord gegeven op kamervragen en laten weten dat ook hij zich zorgen maakt over de nieuwe wet in Rusland die 'homopropaganda' verbiedt.

De nieuwe wet is nog niet aangenomen maar Timmermans deelt de mening van de kamerleden Sjoerdsma en Dijkstra (D66) dat de anti-homo wet negatieve consequenties zal hebben op de Russische homogemeenschap en het werk van LHBT-activisten.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft vorige week al zijn zorgen over de nieuwe wet over laten brengen aan de Russische ambassadeur in ons land. Tevens zegde Timmermans de Kamer dinsdag toe dat hij de omstreden wet ter sprake zal brengen tijdens zijn bezoek aan Rusland op 26 februari a.s.

Ook is op aandringen van Timmermans de nieuwe antihomowet prominent op de agenda geplaatst voor de ontmoeting tussen Hoge Vertegen- woordiger Ashton van de EU en de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Lavrov, op 19 februari aanstaande.

In het Nederland-Ruslandjaar zal er naast economie en cultuur ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan zowel politieke als maatschap- pelijke onderwerpen, verzekert Timmermans de Tweede Kamer. De Nederlandse regering blijft volgens de minister projecten steunen die zijn gericht op de bevordering van LHBT-rechten in Rusland.

Vorig jaar zijn verschillende projecten gesteund, waaronder het culturele festival 'QueerFest', LHTB-filmfestival 'Side by Side' en een speciale vertoning op Internationale Mensenrechtendag in Moskou van de door Michiel van Erp gemaakte documentaire 'I am a Woman now'.

bron: GaySite.nl