dinsdag 8 maart 2016

België – LHBT's | Çavaria neemt deel aan Hart Boven Hard-betoging in Brussel

Çavaria betoogt op zondag 20 maart in De Grote Parade van Hart Boven Hard in Brussel, net als vorig jaar. De koepel van Vlaamse en Brusselse HoLeBi- en Transgenderorganisaties wil een positief signaal afgeven aan de politiek. "We zijn bereid ons steentje bij te dra- gen. Sterker nog, we zijn er al mee bezig".

Çavaria werkt dag in dag uit aan een solidaire en open maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich gerespecteerd kan voelen. Zowel binnen als buiten de HoLeBi- en Transgenderbeweging sensibiliseren we rond diversiteit en verscheidenheid, rond seksuele oriëntatie en gender- identiteit. Informatie en begrip zijn de sleutels tot harmonieus samenleven", motiveert woordvoerder Jeroen Borghs de deelname van Çavaria.

"Door kennis te verspreiden en vergroten bij het grote publiek werken we aan een inclusieve maatschappij waarin ook HoLeBi's en Transgenders 'n plaats hebben. Maar ook binnen onze eigen beweging werken we aan wederzijds begrip en helpen we vooroordelen de wereld uit. We bouwen bruggen naar andere groepen in de maatschappij die in de minderheid zijn of die 't soms moeilijk hebben en waar HoLeBi's en Transgenders ook deel van uitmaken. We leren van elkaar. Samen staan we immers sterk".

HoLeBi's en Transgenders leven ook niet op een eiland. "Seksuele en genderidentiteit zijn maar twee aspecten van de complexe fluïde identiteit die elke mens definieert. We worden ook getroffen door economische crises en worden geconfronteerd met armoede. Maatregelen ter activatie van langdurig werklozen houden bijvoorbeeld geen rekening met de extra kwetsbare positie die vele Transgenders innemen op de arbeidsmarkt. Minder geld voor het socio-cultureel middenveld wil zeggen dat er minder kan worden ingezet op projecten die wederzijds begrip stimuleren ‼ Minder werkingsmiddelen voor scholen wil zeggen minder aandacht voor diversiteit", aldus Jeroen Borghs.

"Democratie is de som waarin iedereen meetelt. Samenleven in diversiteit, buurten leefbaar houden, wereldwijs zijn, zorg dragen voor de pla- neet en elkaar, armoede stoppen, werk garanderen, de generatiekloof dichten en discriminatie de wereld uithelpen  Het zijn stuk voor stuk elementen die bijdragen aan een HoLeBi- en Transgenderinclusieve maatschappij. Want als we niet iedereen mee hebben, als we niet gaan voor een warme en solidaire maatschappij, laten we onszelf achter".

Wie geïnteresseerd is, kan meer informatie vinden op de Facebook-pagina van "Hart Boven Hard" en de Facebook-pagina van "Çavaria" ‼
De betoging start op zondag 20 maart 2016 om 13.00 uur aan Station Brussel-Noord.

Zie ook:  

bronnen: ZiZo-Magazine.be / Çavaria.be / Facebook.com – Hart Boven Hard
                                

Doe mee aan De Grote Parade 2016!Burgerbewegingen Hart boven Hard en Tout Autre Chose nodigen iedereen uit die in deze...
Geplaatst door HART BOVEN HARD op zaterdag 30 januari 2016