donderdag 16 mei 2013

EU moet lidstaten helpen met Homorechten


                          
De Europese Unie (EU) zou lidstaten meer moeten helpen met het verbeteren van de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Dat staat in een oproep van 11 Europese ministers, onder wie Jet Bussemaker (Emancipatie).

De oproep werd donderdag ondertekend in Den Haag en zal donderdagavond, tijdens de opening van het IDAHO-congres voor homo-emancipa- tie, worden overhandigd aan EU-Commissaris Viviane Reding (Burgerrechten).

"Wij zijn bezorgd over de situatie van veel homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in Europa en zijn vastbesloten actie te ondernemen om hun levens te verbeteren", schrijven de ministers. "De EU zou een leidende rol moeten nemen in het aanvullen en stimuleren van nationaal beleid".

Volgens de ondertekenaars is de EU al 'een sleutelspeler in de aanpak van discriminatie' en moet er nu voor gezorgd worden dat die invloed ge- waarborgd blijft. Ook moet gekeken worden wat er nog meer gedaan kan worden om homorechten in Europa te bevorderen. "EU-actie is nodig om de inspanningen van landen te coördineren en te promoten op Europees niveau. De EU kan helpen met het delen van ervaringen", stellen ze.

bron: Algemeen Dagblad
      

Europa verdeeld over acceptatie Homo's
  
De acceptatie van homoseksualiteit is sinds 1981 toegenomen in Europa. Maar tegelijk zijn er grote verschillen tussen de verschillen- de landen.     

Dat blijkt uit twee donderdag gepresenteerde studies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoek toont aan dat meer en meer Europeanen homoseksualiteit niet afwijzen. In 1981 deed de helft van de Europeanen dat nog, in 2008 nog een kwart. Vooral in de jaren '90 nam de acceptatie toe, daarna vlakte de ontwikkeling af.

De verschillen tussen landen bleven echter groot. Landen met 'n relatief hoog opleidings- en inkomensniveau en een redelijk gelijke inkomens- verdeling staan vaak positiever tegen homoseksualiteit, zo blijkt. Vooral in Scandinavië en West-Europa is homoseksualiteit geen taboe meer, terwijl in landen als Polen, Bulgarije en Rusland de meerderheid van de bevolking homoseksualiteit juist afkeurt.

Nederland
Nederland behoort tot de eerste groep landen, oftewel de landen waar homoseksualiteit goeddeels is aanvaard als normaal. De sociale accepta- tie neemt volgens de onderzoekers nog altijd toe: in 2006 stond 15 procent van de Nederlanders nog negatief tegenover homoseksualiteit, in 2012 nog 4 procent.

Zoenende mannen
Toch zijn er punten waar een groter deel van de bevolking niet positief over oordeelt. Zo vindt 1 op de 5 Nederlanders dat homoseksuelen geen gelijke rechten moeten hebben met betrekking tot adoptie en 29 procent van de Nederlanders neemt aanstoot aan zoenende mannen, tegenover 19 procent voor zoenende vrouwen en 14 procent voor zoenende heteroseksuelen.

Transgenders kunnen op minder acceptatie rekenen: 20 procent van de Nederlanders vindt dat er iets mis is met deze mensen. Anderzijds vindt 59 procent het prima dat transgenders een geslachtsverandering kunnen ondergaan. Bovendien blijken er ook binnen Nederland verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo zijn kerkgangers, PVV-stemmers en niet-westerse migranten vaker negatiever over homoseksualiteit dan andere Nederlanders.

Minister Jet Bussemaker
Vrijdag is de Internationale dag tegen homofobie. Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) roept haar Europese ambtsgenoten op om dan een statement te maken voor een Europese aanpak van homorechten. "Op deze dag vieren we de diversiteit en zeggen we 'nee' tegen homofobie", aldus de minister tegen NU.nl. "Homorechten zijn een onderdeel van onze mensenrechten. Het hoort bij onze diverse samenleving". De minister stelt dat in heel Europa nog behoorlijk wat werk te verzetten is op het terrein van homo-emancipatie. "Ik hoop dat we binnenkort het tij kunnen keren, maar er is nog veel werk te verzetten. Er is een terugslag merkbaar en dat betekent dat homo-emancipatie onderhoud vergt", aldus Bus- semaker.

COC Nederland
Volgens homobelangenorganisatie COC kampen homo's in Nederland met grote emancipatieproblemen. ''We mogen er trots op zijn dat zoveel Nederlanders homoseksualiteit zeggen te accepteren. Maar er gaapt een kloof tussen woord en werkelijkheid. De emancipatieproblemen zijn taai en vragen om een doortastende aanpak'', laat COC-voorzitter Tanja Ineke in een verklaring weten. Het COC wijst er op dat veel Nederlan- ders negatief denken over verwijfde mannen en mannelijke vrouwen, en dat driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders moeite heeft met het idee dat hun kind een relatie zou krijgen met iemand van hetzelfde geslacht.

bron: NU.nl
             

Grote problemen emancipatie Homo's

Homo's in Nederland kampen met grote emancipatieproblemen. Dat zegt homobelangenorganisatie COC donderdag in een reactie op twee studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die concluderen dat Nederlanders homoseksualiteit meer accepteren dan vroe- ger. "Maar achter die cijfers gaan grote problemen schuil", aldus COC Nederland.

"We mogen er trots op zijn dat zoveel Nederlanders homoseksualiteit zeggen te accepteren. Maar er gaapt een kloof tussen woord en werkelijk- heid. De emancipatieproblemen zijn taai en vragen om een doortastende aanpak", laat COC-voorzitter Tanja Ineke in een verklaring weten.

Het COC wijst er op dat veel Nederlanders negatief denken over verwijfde mannen en mannelijke vrouwen, en dat driekwart van de Marokkaan- se en Turkse Nederlanders moeite heeft met het idee dat hun kind een relatie zou krijgen met iemand van hetzelfde geslacht. Maar 5 procent van de middelbare scholieren vindt dat jongeren op school altijd open kunnen zijn over hun geaardheid.

De organisatie wil dat de politie meer doet om discriminatie te bestrijden. Ook zou er meer moeten worden gedaan voor de acceptatie van homo's in het onderwijs.

bronnen: Het Parool / COC Nederland