donderdag 16 mei 2013

België | OUTTV voert actie tegen Homofobie


                 
Twee jongeren hebben zich donderdag voor 48 uur laten opsluiten in een kooi in Brussel om te protesteren tegen de homofobie we- reldwijd. Het project is een initiatief van de zender OUTTV.

Hiervoor werkt de tv-zender samen met de organisatie Wel Jong Niet Hetero naar aanleiding van de internationale dag tegen homofobie. OUTTV is een zender die zich op de gay doelgroep richt en is te ontvangen via de kabelnetten in Nederland (tevens bij KPN en iTV), België en nog een aantal Europese landen. Donderdag is de International Day Against Homophobia (IDAHO).

Homoseksualiteit in veel landen strafbaar
Passanten kunnen hun solidariteit betuigen door een regenboogkleurig lintje aan de kooi te hangen. OUTTV en de homo-organisatie wijzen erop dat de mensenrechten van seksuele minderheden in veel landen nog steeds worden geschonden. Zo is homoseksualiteit in heel wat landen een strafbaar feit. Deze straffen lopen uiteen van gevangenschap of marteling tot zelfs de doodstraf. Ook Koningin Máxima hebben aan deze dag een bijdrage geleverd door deel te nemen aan een conferentie in Den Haag. Ook Amnesty International steunt de acties.

OUTTV zet Your Freedom op
Het idee om de IDAHO wat sterker in de kijker te zetten ontstond bij OUT- TV, de lifestylezender van Nederland en België met gay-invalshoek. OUTTV heeft naar aanleiding van haar 5-jarig bestaan de actie 'Your Lifestyle, Your Freedom' opgezet, waarmee aandacht gevraagd wordt voor plaatsen in de wereld waar persoonlijke vrijheid niet vanzelfsprekend is. Suzanne Scholtemeijer van OUTTV: "Wij moeten onze zegeningen tellen en stilstaan bij de situatie van anderen. OUTTV bestaat intussen 5 jaar en wil niet alleen feest vieren. Wij willen juist stilstaan bij de vrijheden waarvan we hier mogen genieten, want wereldwijd zijn we helaas nog steeds een uitzondering".

bronnen: TotaalTV.nl / OUTTV  


OUTTV - Brussel | 48 uur in een kooi als actie tegen Homofobie

Twee jongeren hebben zich donderdag voor 48 uur laten opsluiten in een kooi in Brussel om te protesteren tegen de homofobie we- reldwijd. Het project werd gelanceerd door zender OUTTV en de organisatie Wel Jong Niet Hetero naar aanleiding van de internatio- nale dag tegen homofobie.

Passanten kunnen hun solidariteit betuigen door een regenboogkleurig lintje aan de kooi te hangen. OUTTV en de homo-organisatie wijzen erop dat de mensenrechten van seksuele minderheden in veel landen nog steeds worden geschonden. Zo is homoseksualiteit in heel wat landen strafbaar, waarop soms zelfs de doodstraf staat.

bronnen: De Telegraaf / OUTTV 
              

OUTTV - Brussel | 48 uur in een kooi tegen wereldwijde HoLeBi- en Transfobie

Op donderdagmiddag 16 mei lanceerden OUTTV en Wel Jong Niet Hetero 'The consequences of being yourself' in Brussel. 2 jongeren, Michiel Vanackere en Marleen van Oortmarssen, laten zich voor dit project, naar aanleiding van de internationale dag tegen homo- en transfobie op vrijdag 17 mei, gedurende 48 uur vrijwillig opsluiten in een kooi aan de kunstberg. Daarmee willen ze solidariteit vragen voor alle HoLeBi's ter wereld wiens rechten nog dagdagelijks geschonden worden.

De mensenrechten van seksuele minderheden worden in vele landen nog steeds met de voeten getreden. Zo is homoseksualiteit in heel wat landen een strafbaar feit. Die straffen lopen uiteen van gevangenschap of marteling tot zelfs de doodstraf. Om dit onrecht aan te klagen laten twee jongeren zich op de Brusselse kunstberg gedurende 48 uur opsluiten in een kooi. Mensen die passeren kunnen zich solidair verklaren door een regenboogkleurig solidariteitslintje aan de kooi te hangen. Daarenboven willen Wel Jong Niet Hetero en OUTTV op deze manier ook politici en Europese instellingen wakker schudden. Van elke politieke partij werd dan ook één afgevaardigde uitgestuurd om het eerste lintje in hun partijkleur aan de kooi te hangen. Zo gaven onder meer Brussels schepen van Gelijke kansen Mohamed Ouriaghli, Lorin Parys, Helga Stevens, Johan Verstreken en staatssecretaris Bruno De Lille al het goeie voorbeeld.

Het idee om IDAHO – of International Day Against Homofobia - wat sterker in de kijker te zetten ontstond bij OUTTV, de lifestylezender van Nederland en België met gay-invalshoek. Daar hebben ze – naar aanleiding van hun 5-jarig bestaan – de actie 'Your lifestyle, Your freedom' lopen. Hiermee vragen ze aandacht voor plaatsen in de wereld waar persoonlijke vrijheid niet vanzelfsprekend is. Suzanne Scholtemeijer van OUTTV: "Wij leven in een land waar zelfs een zender als OUTTV zonder problemen kan bestaan. Toch moeten we onze zegeningen tellen en stil- staan bij de situatie van anderen. We bestaan intussen 5 jaar en willen niet alleen feest vieren. We willen stilstaan bij de vrijheden waarvan we hier mogen genieten, want wereldwijd zijn we helaas nog steeds een uitzondering".

Samen met HoLeBi-jongerenorganisatie Wel Jong Niet Hetero gaan ze de strijd aan. Ook zij vinden dat er van wereldwijde homofobie vaker een punt moet worden gemaakt. "In ongeveer 80 landen is homoseksualiteit nog steeds strafbaar, in 7 is er zelfs sprake van de doodstraf. Wij kun- nen en mogen zoiets niet tolereren. We hopen dat politici wat meer moed en durf gaan tonen in dit soort dossiers", zegt Michiel Vanackere, woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero. "In België bestrijden we homofobie, in heel wat andere landen bestrijdt men homoseksualiteit. Schrij- nend". Ook IGLYO – de internationale studentenorganisatie die opkomt voor rechten van HoLeBi's en transgenders – en Amnesty International ondersteunen deze actie.

De jongeren zijn te volgen via facebook op volgend adres:  https://www.facebook.com/coby17mei

bronnen: WelJongNietHetero.be / OUTTV