zaterdag 8 oktober 2016

Dominee Wielie Elhorst | "De EO stelt uitzending over LHBT-emancipatie uit" ‼

Coming Out Dag 2016  →  De Evangelische Omroep (EO) stelt de TV-uitzending met dominee Wielie Elhorst over LHBT-emancipatie uit. "Het onderwerp zou 'te gevoelig' liggen in delen van de achterban", meldt dagblad 'Trouw'.

Wielie Elhorst is dit voorjaar door de 'Protestantse Kerk Amsterdam' benoemd tot predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT–gemeen- schap. Voor zijn inzet voor gelovige LHBT's werd hem in 2014 door het COC de 'Bob Angelo Penning' toegekend. Het vraaggesprek met Wielie Elhorst over LHBT-emancipatie in het TV-programma 'Het Vermoeden' zou zondag 9 oktober door de EO uitgezonden worden – met het oog op Coming Out Dag volgende week dinsdag.

De inzending is echter plotseling door de Evangelische Omroep (EO) uitgesteld, in elk geval tot het einde van de maand. "Ik kreeg te horen dat vanwege de onrust in de omroep besloten is het gesprek later uit te zenden", zegt Wielie Elhorst   Een EO-woordvoerder beaamt dat: "We heb- ben onze leden toegezegd dat we extra waakzaam zullen zijn over de programma's die we maken. Dit past daarbij".
                                 
                                  
Er is al weken onrust rond de 'Evangelische Omroep' over de koers van de omroep  Dat heeft vooral te maken met het feit dat de vrijzinnige IKON is opgegaan in de EO en dat 'Tom Mikkers' daarvoor als programmamaker is aangesteld  Tom Mikkers is lid van de vrijzinnige Remon- stranten én openlijk homoseksueel  Kritiek is er ook op een programma als 'Love Me Gender', over de zoektocht naar liefde en acceptatie van transgenders.

Uit verontrusting over die koers is een open brief geschreven aan de EO-directie door de 'Appelgroep Beleid EO' – een aantal prominente EO–leden uit de orthodox-protestante en evangelische hoek. Onder hen de natuurkundige Cees Dekker, de theoloog Gijsbert van den Brink (broer van EO-journalist Tijs van den Brink) en Jan van der Graaf, voormalig secretaris van de Gereformeerde Bond. Kort daarna stuurden ook twin- tig voorgangers van Baptistengemeenten een open brief aan de Evangelische Omroep (EO), waarin zij hun zorgen uiten over de koers van de omroep.

Deze week heeft een gesprek plaats gevonden tussen de briefschrijvers en de EO, maar dat heeft vooralsnog niet tot een oplossing geleid.

bronnen: COC.nl - COC Nederland / Trouw.nl / Twitter.com – HoLeBi Nieuws / YouTube.com