zondag 8 november 2015

België – 'Jozef de Kesel' | "Nieuwe aartsbisschop vraagt respect voor Homo's"

Jozef de Kesel is de nieuwe aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Daarmee is hij voortaan het eerste aanspreekpunt van de paus, alsook van de overheden voor de Rooms-Katholieke Kerk in België. Jozef de Kesel breekt meteen een lans voor respect tegenover homo's.

Respect
"Respect is zeer belangrijk vanuit mijn geloof, en vanuit het evangelie. Die notie is heel belangrijk", zei De Kesel tijdens een interview met VTM Nieuws. "Respect hebben voor elke mens, ook voor een homoseksuele mens, voor zijn seksualiteitsbeleving".

HoLeBi-koppels die trouwen voor de kerk, ziet hij niet zitten. Over relaties tussen personen van hetzelde geslacht zegt hij: "De Kerk heeft haar redenen om te zeggen dat ze dat geen huwelijk noemt, maar dat belet niet de andere relatievormen. Ik ga niet akkoord met alles wat de moderne cultuur ons voorschrijft, maar respect voor de andere mens is iets wat het evangelie deelt met de moderne cultuur. Daarom moet ze binnen de Kerk gewaardeerd worden". Hij verwijst in interviews ook naar het belang dat de kerk hecht aan het huwelijk als een verbond tussen een man en een vrouw met het oog op de vruchtbaarheid en het voortbrengen van kinderen.

Niet Johan Bonny, wel Jozef de Kesel
Jozef de Kesel wordt in verscheidene media omschreven als een gematigde figuur. Hij pleit voor een open kerk die zich niet afsluit van de maatschappij. De kerk wordt immers kleiner en mag voor hem niet verworden tot een sekte. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat in België naar de kerk gaat sterk geslonken.

Antwerps bisschop Johan Bonny werd de voorbije maanden vaak genoemd als de gedoodverfde opvolger van André Léonard. Ook De Kesel had gedacht aan Bonny om de nieuwe aartsbisschop te worden, maar hij kreeg uiteindelijk zelf de vraag.

Bonny viel op door zijn progressieve standpunten betreffende homoseksualiteit. Zo schreef hij een open brief, gericht aan zijn collega-bisschoppen naar aanleiding van de bisschoppensynode in Rome over 'de pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie', waarin hij pleitte voor de aanvaarding van homoseksualiteit. Hij brak ook een lans voor de kerkelijke erkenning van HoLeBi-relaties.

Effectief aartsbisschop op 12 december
Jozef de Kesel was tot voor kort bisschop van Brugge. Hij blijft nog enkele weken administrator van het bisdom Brugge. Op 12 december 2015 wordt de benoeming van De Kesel tot aartsbisschop effectief. André Léonard, die opviel door zijn ultraconservateive standpunten en homofobe uitspraken, kan weldra van zijn pensioen gaan genieten.

Zie ook: 
Aartsbisschop Jozef de Kesel wil meer respect voor Homo's ‼  /  Aartsbisschop De Kesel wil meer respect voor Homo's    

bronnen: ZiZo-Magazine.be / VTM.be – Video