donderdag 2 mei 2013

LHBT-Asielzoekers vaak slecht behandeldLesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers worden in Nederland vaak slecht behandeld. Dat blijkt uit het donderdag verschenen rapport 'Pink Solutions', 'inventarisatie situatie LHBT asielzoekers' dat is uitgevoerd door COC Nederland en gefinancierd door het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF). Actualiteitenrubriek 'EenVandaag' doet donderdag verslag.
 
In het rapport beschrijft onderzoeker Lieneke Luit hoe LHBT-asielzoekers, vanaf het moment dat ze in Nederland binnenkomen tot aan het eind van hun asielprocedure, regelmatig geconfronteerd worden met vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld.
 
COC-voorzitter Tanja Ineke noemt de conclusies zeer ernstig en roept staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) op tot aanvullende maat- regelen.

Bijna de helft van de geïnterviewde asielzoekers had tijdens het gehoor door de IND het gevoel dat ze niet openlijk over hun seksuele identiteit konden vertellen. LHBT's worden tijdens het gehoor regelmatig geconfronteerd met stereotypen. Een lesbische vrouw wordt door de IND te ver- staan gegeven 'dat ze er helemaal niet lesbisch uitziet'. Een vrouw die mannenkleding draagt, krijgt juist de suggestie dat ze problemen kan voor- kómen door zich vrouwelijker te kleden.
 
Ook krijgen LHBT-asielzoekers ongepaste vragen over seksuele handelingen en suggereren IND-medewerkers dat asielzoekers in 't land van her- komst wel 'terug de kast in' kunnen. Als LHBT's pas later in de procedure over hun seksuele identiteit vertellen – bijvoorbeeld uit schaamte of angst voor autoriteiten – wordt hun verhaal regelmatig niet geloofd.
 
Tolken die bij het gehoor betrokken zijn, geven LHBT-asielzoekers vaak het gevoel dat ze niet open kunnen zijn over hun seksuele identiteit. Ze gebruiken regelmatig vernederende termen voor homoseksualiteit en maken afwerende gebaren als vluchtelingen hun seksuele identiteit ter sprake brengen.
 
In asielzoekerscentra (AZC's) krijgen LHBT's te maken met discriminatie door medebewoners: ze worden bespuugd, uitgescholden, in elkaar ge- slagen en in één geval zelfs bijna doodgeslagen. Medewerkers van AZC's treden niet altijd adequaat op en maken zich soms zèlf schuldig aan discriminatie. Een grote meerderheid van de geïnterviewde asielzoekers voelt zich niet veilig in het AZC. Ook uit onderzoek van Deloitte i.o.v. voormalig minister Leers (Asiel) bleek in 2011 dat veel LHBT's zich in de opvang onveilig voelen.
 
Volgens COC-voorzitter Ineke zijn er aanvullende maatregelen nodig om de asielprocedure LHBT-vriendelijker te maken. "Het is positief dat staats- secretaris Teeven de problemen in de opvang onderkent, maar er moet veel meer gebeuren om de asielketen op orde te brengen", aldus Ineke.
 
Het COC pleit onder meer voor het screenen van tolken op LHBT-vijandigheid en het trainen van alle IND-medewerkers.
 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat over de opvang en beoordeling van asielzoekers gaat, laat weten 't COC-rapport eerst te willen bestu- deren en pas daarna te zal reageren.

Voor het onderzoek 'Pink Solutions' hield het COC diepte-interviews met 29 LHBT-asielzoekers. De asielzoekers waren voornamelijk afkomstig uit Oeganda, Jamaica en de Oekraïne. Het rapport is HIER te downloaden als pdf-bestand.

bron: COC.nl / COC Nederland / EenVandaag


sitestat


Homo-asielzoekers zijn niet veilig in Nederlandse centra

Homoseksuele vluchtelingen zijn niet veilig in Nederlandse asielzoekerscentra. Ze worden bespuugd, uitgescholden en aangevallen door andere asielzoekers. De centra doen te weinig om de slachtoffers te beschermen en te helpen. Dat schrijft homobelangenorga- nisatie COC in een vandaag gepubliceerd rapport.

Het COC sprak met 29 homoseksuele en lesbische asielzoekers uit landen als Uganda, Jamaica, Turkije en Estland. Een vrouw gaf aan dat andere asielzoekers bakstenen en een fiets naar haar hadden gegooid.

Ook bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn er problemen, aldus het COC. Bij verhoren zouden ambtenaren te snel te expliciete vragen stellen over seksuele ervaringen en gevoelens. Sommige IND-functionarissen zouden bevooroordeeld zijn. Zo zegt een vrouw in het rapport dat een ambtenaar haar te mooi vond om lesbisch te zijn.

Bovendien komen tolken soms uit het land dat de asielzoekers juist ontvlucht zijn. 'Ze hebben daardoor het gevoel dat ze terug in hun land van herkomst zijn', zegt onderzoekster Lieneke Luit. Een vertaler uit Uganda zou tijdens een verhoor met kleine lichaamsgebaren hebben aangegeven dat ze geen respect had voor homo's. De IND herkende de gebaren niet, maar de asielzoeker wel, en daardoor durfde hij niet zijn hele verhaal te vertellen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat over de opvang en beoordeling van asielzoekers gaat, wil het COC-rapport eerst bestuderen en pas daarna reageren.

bronnen: Algemeen Dagblad / COC Nederland


PvdA en D66 willen opheldering over Homo-asielzoekers  

PvdA en D66 willen opheldering van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) over de behandeling van homoseksuele vluchtelingen in asielzoekerscentra. Een rapport van de homobelangenorganisatie COC stelt dat lesbische, homoseksuele, biseksue- le of transseksuele asielzoekers niet veilig zijn in de centra en dat daar weinig gebeurt om de slachtoffers te beschermen.

Beide partijen hebben vrijdag vragen gesteld over de kwestie. D66-Kamerlid Gerard Schouw maakt zich zorgen over een 'mogelijke nieuwe ver- trouwensdeuk in het functioneren van de vreemdelingenketen in Nederland'. Hij wil net als zijn collega Marit Maij (PvdA) weten van de staatssecre- taris hoe de zaak in elkaar steekt en hoe hij mogelijke misstanden wil aanpakken.

Volgens het rapport zouden verder medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te snel te expliciete vragen stellen over het sek- suele gedrag van asielzoekers. Ook klagen asielzoekers dat sommige IND-ambtenaren bevooroordeeld zijn. Het ministerie van Veiligheid en Justitie liet donderdag weten pas te zullen reageren nadat hij het rapport van het COC heeft bestudeerd.

bronnen: Algemeen Dagblad / COC Nederland