donderdag 3 november 2016

COC NL → 22-11-2016 | "Koning Willem-Alexander bezoekt het 70-jarige COC"

Amsterdam – COC Nederland  →  Op dinsdagmiddag 22 november brengt koning Willem-Alexander een bezoek aan 'COC Nederland', in het kader van het 70-jarig bestaan van de oudste homo-belangenvereniging ter wereld. Dat meldt de Rijksvoorlichtingdienst - de RVD. COC-voorzitter Tanja Ineke zegt 'vereerd door dit bezoek' te zijn: "We voelen het als een bijzondere steun in de rug voor LHBT's in Ne- derland en de wereld op weg naar acceptatie en gelijke rechten".
                                          

                                                                                    
De koning spreekt met vertegenwoordigers uit verschillende groepen waar het nog altijd schort aan acceptatie en die samenwerken met het COC om hun positie te verbeteren, zoals roze jongeren, roze ouderen en LHBT's met een biculturele- of religieuze achtergrond.  Verder spreekt koning Willem-Alexander met vrijwilligers en medewerkers van COC Nederland en de regionale COC-verenigingen.

Het COC werd in 1946 opgericht en zet zich in tegen discriminatie en geweld, voor acceptatie op scholen, in de ouderenzorg en in biculturele en religieuze kring en ondersteunt roze asielzoekers  Het COC pleit voor het opnemen va neen expliciet verbod op LHBT-discriminatie in de Grond- wet en ondersteunt wereldwijd LHBT-organisaties in meer dan 35 landen. Een paar wapenfeiten afschaffen van verbod op homoseksualiteit (1971) openstelling van het burgerlijk huwelijk (2001) en de verplichting voor scholen om acceptatie van LHBT's te bevorderen (2012).