vrijdag 20 mei 2016

Homofobie | 'Politie West-Brabant' krijgt meer meldingen discriminatie LHBT's

LHBT–discriminatie  →  De politie-eenheid Zeeland en West-Brabant heeft afgelopen jaar het aantal registraties van discriminatie van Homo's, Lesbiennes, Transgenders en Biseksuelen (LHBT's) fors zien toenemen  Uit cijfers van het "Jaarrapport Discriminatie 2015" blijkt dat er meer dan een verdubbeling te zien is bij deze registraties.

In totaal werd er vorig jaar 320 keer melding gedaan van discriminatie wegens seksuele voorkeur  Een jaar eerder waren dat nog 136 meldin– gen. Het aantal meldingen tegen LHBT's beslaat bijna de helft van het totale aantal geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie een- heid. Na seksuele gerichtheid werd er vooral gediscrimineerd wegens ras (213 keer) en godsdienst (43 keer).

De politie laat in een reactie weten dat de stijging mogelijk te wijten is aan extra investeringen in de aanpak van discriminatie-incidenten Door die nieuwe aanpak zouden meer LHBT's daadwerkelijk aangifte of melding hebben gedaan van de discriminatie.

► Tilburg voert de gemeentelijst aan met de meeste discriminatiemeldingen  Daar werden alles bij elkaar 137 meldingen gedaan, 45 meer dan een jaar eerder. Na Tilburg volgen nog Breda (105 vergeleken met 102), Bergen op Zoom (45 vergeleken met 28) en Roosendaal (42 vergeleken met 34).

Daling in Oost-Brabant
Bij de politie-eenheid Oost-Brabant was in tegenstelling tot West-Brabant en Zeeland juist een lichte daling van 't aantal discriminaties tegen LHBT's te zien. Waren dat er vorig jaar nog 99, in 2015 waren dat er 2 minder. In die regio werd er vaker melding gedaan van rassendiscrimina- tie: 184 keer in totaal, bijna de helft van het aantal meldingen.

Vergeleken met 2014 werd er in die regio minder vaak melding gedaan van discriminatie. Waren er 2 jaar geleden nog 331 meldingen in totaal, waren dat er vorig jaar 176. In Den Bosch werden minder meldingen gedaan: 42 keer ten opzichte van 93 in 2014. In Eindhoven is een forse da- ling te zien: van 158 meldingen naar 31 vorig jaar.

Zie ook:  
bronnen: BD.nl – Brabants Dagblad / Facebook.com – Brabants Dagblad