maandag 7 september 2015

Rusland – Nederland | "Russische Homoseksuelen krijgen makkelijker asiel" ‼

De situatie voor Lesbiennes, Homo- en Biseksuelen en Transgenders (LHBT's) in Rusland is zo verslechterd dat Nederland soepeler zal omgaan met hun asielaanvraag. Staatssecretaris 'Klaas Dijkhoff' (Veiligheid en Justitie) heeft besloten deze personen voortaan als risicogroep aan te merken.

"Dat betekent dat ze al 'met geringe indicaties' aannemelijk kunnen maken dat ze in eigen land een gegronde vrees hebben voor vervolging. Ze moeten dat wel blijven aantonen met persoonlijke feiten en omstandigheden", schrijft Dijkhoff maandag aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op een verslag van Buitenlandse Zaken over de situatie in Rusland het afgelopen jaar voor deze seksuele minderheden.

Anti-Homo Sentiment
Vorig jaar was er al een versoepeling voor Russische seksuele minderheden in het asielbeleid. Toen hoefden betrokkenen niet meer eerst bescherming te hebben gevraagd aan de Russische autoriteiten voordat ze vluchtten. Voorheen was dat nog wel een vereiste.

Dijkhoff schrijft dat het anti-homo sentiment onder de bevolking verder is aangewakkerd. Dat is volgens hem het gevolg van de wet uit 2013 die verbiedt om niet-traditionele relaties onder de aandacht van minderjarigen te brengen.

"De wet verschaft in de praktijk een vrijbrief om seksuele minderheden aan te vallen, te intimideren of te discrimineren", aldus de staatssecretaris. "Autoriteiten doen daar nauwelijks iets aan. Ook de media dragen bij aan een homofoob klimaat, dat bovendien niet meer alleen op het platteland en in de regio's heerst maar ook steeds meer in Russische steden".


bronnen: Telegraaf.nl / YouTube.com