maandag 20 mei 2013

Europese Steden starten Rainbow Cities Netwerk


                  
Tijdens het congres in Den Haag op 16 en 17 mei in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO) zijn 'regenboog- steden' bijeen gekomen voor een nieuw netwerk: het Rainbow Cities netwerk. MOVISIE coördineert in opdracht van het ministerie van OCW dit nieuwe netwerk. Steden uit heel Europa met een actief lokaal LHBT-beleid kunnen zich aansluiten om kennis en ervarin- gen uit te wisselen.

Tijdens IDAHO maakt FRA (European Union Agency For Fundamental Rights) de resultaten bekend van een onderzoek waaraan 92.000 Europese LHBT's uit heel Europa hebben meegewerkt.

School: Tweederde van de Europese respondenten verborgen op school dat ze LHBT waren. Meer dan 60% heeft te maken gehad met negatieve opmerkingen of pesterijen.
Werk: 19% voelt zich gediscrimineerd op het werk of bij sollicitaties.
Angst: 26% van de ondervraagde LHBT's is in de afgelopen vijf jaar aangevallen of bedreigd. 66% is bang om met een partner van hetzelfde geslacht hand in hand over straat te lopen. Bij homoseksuele en biseksuele mannen is dit zelfs 75%.

"Die cijfers moeten omlaag", vindt Juul van Hoof, coördinator van het Rainbow Cities netwerk. "Een aantal Europese steden werkt al aan inte- ressante methodieken en aanpakken om discriminatie op school, werk en straat tegen te gaan. De rol van stadsbesturen hierbij is leerzaam voor Nederland. Andersom hebben Nederlandse steden vaak al jarenlang ervaring met LHBT-emancipatie en kunnen zij hun do’s en don’ts delen met buitenlandse steden".

"Op deze manier hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden, wat een hoop tijd en geld bespaart. Steden als Gent, Madrid, Turijn en Berlijn lopen vaak tegen dezelfde dingen aan als Nederlandse steden, ook al verschilt de schaalgrootte. Ook daar wonen roze ouderen en gaan LHBT-jongeren naar school. Net als in Nederland kiezen deze steden ervoor om specifieke aandachtspunten voor deze groepen op te nemen in hun reguliere lokale beleid".

De steden die aan het Rainbow Cities netwerk deelnemen zijn: Berlijn, Bergen (Noorwegen), Brussel, Dumphries en Galloway (Schotland), Genève (Zwitserland), Gent, Hamburg, Keulen, Madrid, München, Turijn, Wenen en Zürich. Vanuit Nederland nemen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht deel aan het netwerk. Steden uit heel Europa met een actief lokaal LHBT-beleid kunnen zich aansluiten om kennis en ervaringen uit te wisselen. MOVISIE coördineert het Rainbow Cities Netwerk in opdracht van het ministerie van OCW.


bronnen: GaySite.nl / MOVISIE