maandag 5 september 2016

Suriname - LGBT'ers | "Werkgroep vanaf 1 oktober aan de slag voor LGBT'ers"

Suriname – Werkgroep  →  Vanaf 1 oktober 2016 zal er in Suriname een werkgroep van start gaan die de discriminatie van Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders moet tegen gaan.

De werkgroep zal allereerst onderzoek gaan doen. Zij zullen verschillende luister·sessies met maatschappelijke groepen houden. Het doel hier- van is om in kaart te brengen wat de probleempunten zijn.

In mei 2017 worden deze probleempunten bekeken en zal er worden ingegaan op hoe deze aan te pakken  De werkgroep zal vervolgens met seminars, workshops en informatiebijeenkomsten proberen om haar doel te bereiken. Het doel van de werkgroep is het creëren van meer tole- rantie en acceptatie.
                                   

                               
De werkgroep is opgezet door minister van Politie en Justitie, Jennifer van Dijk-Silos. Zij heeft eerder tijdens 'n bijeenkomst voor mensen- rechten in Genève laten weten dat Suriname zich er voor in zal zetten dat geen enkel individu zal worden beperkt in zijn of haar rechten  Dit geldt dus ook voor LGBT'ers in Suriname   Jennifer van Dijk-Silos benadrukte dat ieder mens is voortgekomen uit een ander mens. "Met die eenvoudige insteek en visie hebben we besloten om dit traject te beginnen".

Vertegenwoordigers van LGBT Platform Suriname zijn blij met deze stap van de minister. Luciën Govaard, bestuurslid van het platform, zegt dat het belangrijk is om tot 'n eerste stap, tolerantie & acceptatie, te komen. Ondanks alle kritiek die je daarbij zult krijgen. Hierbij benadrukt Luciën Govaard gelijk dat het niet gaat om het opleggen van een bepaalde gedachtegang bij anderen  'De werkgroep' houdt er rekening mee dat het begrip van mensen die vanuit een bepaald kader of geloofsovertuiging denken, complex kan zijn.

Zie ook:

bronnen: Culturu.com / Facebook.com – Suriname Magazine | Culturu.com / YouTube.com