zaterdag 23 april 2016

President Obama wil dat de anti-Homo wet in North Carolina wordt afgeschaft

VS  -  President Barack Obama wil dat de anti-homo wet in de Amerikaanse staat North Carolina die bescherming van LHBT-ers ernstig beperkt, wordt afgeschaft. Hij noemt de wet "verkeerd".

Dat heeft hij vrijdag gezegd tijdens een persconferentie in Londen   De Amerikaanse president brengt een driedaags bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

"Ik snap dat mensen een andere mening hebben op bepaalde gebieden, en dat respecteer ik. Maar gelijke rechten gelden voor ieder mens ... on- geacht welke seksuele oriëntatie zij hebben. Niemand mag om die reden anders behandeld worden  En deze lokale wetten zijn niet in overeen- stemming met de consensus op dit gebied in ons land", aldus Barack Obama.

De omstreden "HB2-wet" ontneemt LHBT-ers het recht om juridische stappen te ondernemen als zij op de werkvloer worden gepest. Daarnaast verplicht de nieuwe wet transgenders gebruik te maken van het openbare toilet voor het geslacht dat in hun paspoort staat.


bronnen: GayOkay.nl / Twitter.com – ABC News