donderdag 30 april 2015

A'dam - Roze Agenda | "Gemeente Amsterdam lanceert Roze Veiligheidsloket"

Het college van B&W wil dat Amsterdam voor roze Amsterdammers en bezoekers een aantrekkelijke stad is om in te wonen, te werken en te verblijven. Of je heteroseksueel, lesbisch, homo, biseksueel, transgender of interseksueel bent, iedereen moet zich prettig kunnen voelen in Amsterdam, aldus het persbericht van de gemeente. Met de Roze Agenda werkt de gemeente aan een veilige, open en internationaal aantrekkelijke roze stad. Een stad waar LHBTI's uit de hele wereld naartoe komen vanwege de sfeer, evenementen en voorzieningen.

Simone Kukenheim (wethouder Diversiteit): "Dit college spant zich in om positie van LHBTI's te versterken. Amsterdam is voorloper in gelijke rechten voor homoseksuelen. Maar we zijn er nog niet. Teveel Amsterdammers durven niet uit de kast te komen, teveel roze Amsterdammers durven niet hand in hand over straat. Ik wil dat je in Amsterdam kunt zijn wie je bent. Uniek aan dit plan is dat we uitgaan van een brede verantwoordelijkheid: van sportverenigingen tot scholen. We spreken alle instanties aan om hun steentje bij te dragen aan het vergroten van de sociale acceptatie van LHBTI's".

LHBTI-jongeren voelen zich niet altijd veilig, ze worden afgewezen, buitengesloten en soms bedreigd. De prioriteiten in de Roze Agenda voor het onderwijs zijn daarom: normen stellen, ouders actief betrekken, rolmodellen zichtbaar maken, docenten trainen in het bespreekbaar maken en in het lesmateriaal aandacht schenken aan seksuele diversiteit. Elke school moet met dit thema aan de slag. Om de veiligheid voor alle roze Amsterdammers te bevorderen, komt er één stedelijk roze veiligheidsloket. Roze Amsterdammers kunnen hier terecht met zorgen en vragen over LHBTI-veiligheidskwesties. Discriminatie en geweld tegen LHBTI's komt helaas nog steeds voor. De gemeente Amsterdam wil samen met de politie de aangiftebereidheid verhogen, hiervoor zet het politienetwerk Roze in Blauw zich in.

Het aantal roze ouderen in Amsterdam neemt toe. Zij moeten net zo prettig oud worden als anderen. Roze ouderen hebben vaker last van eenzaamheid dan heteroseksuele ouderen. Met onder meer de wijkzorgteams wil Amasterdam inspelen op wat roze ouderen nodig hebben. Lesbische vrouwen en transgenders komen nog te weinig in beeld bij homo-emancipatie. Amsterdam zet dan ook in op het vergroten van hun zichtbaarheid. Belangrijk accent ligt hierbij op vrouwen en transgender met een biculturele achtergrond. Amsterdam moet een aantrekkelijke roze stad blijven voor internationale bezoekers. Het is gelukt om de Europride in 2016 naar Amsterdam te halen. Bij evenementen wordt gekeken of er een roze component kan worden toegevoegd, zoals bij Sail Amsterdam, de Amsterdam Marathon en de dam-tot-damloop.

Deze Roze Agenda is een visiedocument en opgesteld met input van meer dan 150 LHBTI-organisaties en professionals. In juni 2015 wordt een tweede Roze Agenda bijeenkomst belegd. Daar staat de uitvoering en de samenwerking tussen verschillende partijen in de stad centraal.

Zie ook:  Gemeente Amsterdam lanceert Roze Veiligheidsloket  Amsterdam krijgt een 'Roze Veiligheidsloket'

bronnen: GaySite.nl / YouTube.com