dinsdag 29 november 2016

COC NL – Voorzitter | 'Tanja Ineke' herkozen tot voorzitter van COC Nederland

COC NL  'Tanja Ineke'  →  Op de Algemene Vergadering van COC Nederland in Leiden is 'Tanja Ineke' afgelopen zaterdag herkozen tot voorzitter. Ze is voorzitter sinds 2012. "We hebben de afgelopen jaren goede resultaten geboekt als COC en LHBT-beweging", zei voor- zitter 'Tanja Ineke' ‼  'Tanja Ineke' verheugt zich erop de komende twee jaar samen met iedereen te werken aan verdere verbetering van gelijke rechten en sociale acceptatie.
                                   
        
                                       
Hans Stokebrand werd herkozen als penningmeester en Diana van den Born als algemeen bestuurslid  COC Nederland is de oudste nog be- staande Roze vereniging ter wereld  Het is een federatie van lokale COC-verenigingen en landelijke werkgroepen, waarvan vertegenwoordigers tweemaal per jaar bijeen komen tijdens een Algemene Vergadering.

Zie ook:
Tanja Ineke → COC Nederland  /  Tanja Ineke → Twitter  /  Tanja Ineke → Facebook  /  Tanja Ineke → Linkedin

bronnen: Gay.blog.nl / YouTube.com / Facebook.com – COC Nederland