zaterdag 17 september 2016

'Mister Gay' roept gemeenten op 'Regenboogvlag' te hijsen op Coming–Outdag

In een open brief aan alle 390 gemeenten doet Mister Gay Nederland Tom van den Nieuwenhuizen een oproep: "Hijs de regenboogvlag op 11 oktober 2016 → Coming-Outdag".

Tom van den Nieuwenhuijzen is wethouder in het Noord-Brabantse Son en Breugel. Op 11 oktober is de Nationale Coming-Outdag.

In z'n brief schrijft hij: "Door de regenboogvlag uit te hangen op Coming-Outdag onderstreept de gemeente haar steun voor de sociale accep- tatie van de LHBTI-gemeenschap en laat de overheid zien dat zij er voor alle burgers op dezelfde manier is. Steun vanuit de overheid voor de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap in het algemeen - en de regenboogvlag in het bijzonder, is van groot belang voor de sociale acceptatie in uw gemeente en de rest van Nederland".

Tom van den Nieuwenhuijzen vervolgt:  "In Nederland accepteert circa 35 procent van de bevolking 'n relatie tussen twee mannen of vrouwen niet, zo blijkt uit recente gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De laag tolerantie is dun, de acceptatie nog kleiner  De emanci- patiestrijd van de LHBTI-gemeenschap is nog lang niet gestreden".

Vorig jaar hesen tachtig gemeenten de regenboogvlag. Tom van den Nieuwenhuizen hoopt dit jaar op het dubbele. "Zo laat de overheid zien dat zij er voor alle burgers op dezelfde manier is".

Zie ook:
bronnen: Winq.nl / Gay.nl / Facebook.com – Winq.nl